Vi inför stipendium för ALLA TJEJER från årskurs 6 i ett antal skolor – hamstra Dina julklappar nu!

Mindre orättvist och ett bättre liv. För 450kr/år kan en tjej få stipendium som täcker alla skolkostnader inkl skoluniform. Bästa julklappen. Swisha på 123 618 18 20, eller bankgiro 876-6834. Företagare* som vill hjälpa kan kontakta på info@utbildningsfonden.org, eller på 070-266 00 09. Efter Din gåva kan Du ladda ner och skriva ut ett gåvobevis här.

I Liberia finns samma stora problem som i många andra länder. Alldeles för många tjejer måste sluta skolan för tidigt, ofta redan i 7:an. Innan dess är det ungefär lika många i tjejer och killar i klasserna. Vi ser det på plats hela tiden. Orsakerna är många. Men helt säkert är att varje ytterligare år som en tjej går i skolan i den åldern förbättras hennes möjligheter till ett bra liv rejält. Läs mer vad t ex UNESCO skriver här. #LearningNeverStops

Ett av huvudskälen till att tjejerna slutar är att de inte prioriteras att få gå kvar i skolan av familjerna, utan förväntas ”leverera” inte ”kosta” i skolan. Med det kommer för tidigt enkelt arbete, för tidiga graviditeter och ett liv som blir sämre.

Vi kan inte påverka alla faktorer. Men det här kan vi påverka. Vi har bestämt att det får bli lite mera balans i orättvisorna. Tjejer på plats har vittnat om att det här kan få fler att vara kvar i skolan eller komma tillbaka. Det stöds också av olika rapporter. Därför gör vi så nu. Med Covid-19 som drabbar ekonomier hårt blir det ännu viktigare.

Tjejer i högstadiet

Elever i högstadiet

Vi kommer inte administrera ett fadderskapsprogram, eftersom det ”äter pengar” (som man säger i Liberia), utan det kommer funka som en skolpeng till skolor som uppfyller villkoren och gratis skolgång för alla tjejerna. Även skolornas generella ekonomi förbättras, vilket gynnar alla elever och personalen.

Våra satsningar genomsyras av ett helt igenom lokalt genomförande i Liberia, dit hela gåvan går oavkortat. Projekten är kostnadseffektiva. Alla projekt sker i nära samarbete med föräldraföreningen på skolorna och med lokala byarna, vilket är en nyckel till att lyckas.

*) Lämpligt nog är beloppet samma som den kostnaden en arbetsgivare kan ge skattefritt som julgåva. I år 2020 får även företag ge bort 1000:-/anställd extra, se Skatteverkets hemsida. Vi har även sponsorpaketlösningar.

Nyckeltal om utbildningsläget i Liberia

Bilden visar ett antal nyckeltal om utbildningsläget i Liberia. Bakom siffrorna finns statistik på att det blir bättre, men att det är långt kvar – och behövs mer insatser. Allt för att ge barn en start i livet som ger möjligheter till ett bättre liv. För den som undrar mer om Liberias utbildningssystem, planer och hur det går så har vi länkat upp några dokument nedan.

Några av de insatser som vi tillsammans bidrar med:

 • Skolbyggnader har byggts nya, eller gamla har renoverats, för att aktivera skolgången i byar.
 • För att nå fler som inte går i skolan alls, har vi stött genom stipendium till de mest behövande – som i sin tur hjälper skolor till bättre ekonomi.
 • 3 st skolor har fått brunnar för bättre hälsa. Till skolbyggnaderna byggs alltid separata toaletter.
 • Vi testar på tre skolor digitala undervisningshjälpmedel för att förbättra kvaliteten rejält i undervisningen.
 • På 12 skolor hade vi förra året gratis kvällsundervisning för 319 vuxna där solceller hjälpte till belysningen

Inför kommande år ser vi på möjligheter att få fler flickor att stanna kvar i högre årskurser och en analys pågår av ett yrkesutbildande inslag.

Länkar till mer information:

eLearning Africa Report 2019 page 147 – data about Liberia

 

Kolla in i ett digitalt skolbibliotek i Lofa !

Tänk dig att du går i en skola med begränsade läroböcker. Inget mer. Inget internet. Inget bibliotek. Tänk du att du du plötsligt har allt det här – och lite till 🙂
Spana in i biblioteket !!!
http://rachelfriends.org/previews/rachelplus-full/

Vi rekommenderar verkligen att ni kollar in där, t ex Khan Academy för matte, Wikipedia (utan internet), hälsoundervisning, litteratur etc etc etc. Det är enorma mängder undervisningsmaterial.

På 3 st skolor i Lofa införde vi i vintras exakt sådana digitalt bibliotek fullmatat med 1000-tals timmars undervisning, 1000-tals böcker inom alla ämnen. Allt finns nedladdat i en lite handstor server (RACHEL av Worldpossble) som elever och lärare når via enkla datorer och läsplattor. Drivet av solceller. Inget internet behövs!

Undervisningsmaterialet är samma som används i övriga delar av världen och ger helt nya möjligheter för både den som har det lätt akademiskt, men även för den som har det tuffare. Filmer, interaktiva övningar med prov som gör att man kan nå nya ”levels”. T o m träning för Västafrikas nationella prov finns där. Japp, i Västafrika gör man samma ”nationella prov” för att enklare kunna få behörigheter på varandras universitet.

Att införa och dra nyttan av det här tar tid. Det är en stor omställning, inte minst för lärarna. Vid införandet tränades personal och elever av en lokal organisation I.E.L (kolla länken för mer info) som lyckats bra i andra delar av Liberia. Under våren när Covid-19 stängde skolorna, sponsrade vi istället så att lärarna kunde fortsätta med egna studier som kunde följas upp lokalt i Liberia.

Nu är skolorna igång igen. Spana in färska bilder. Vi ser fram emot nya möjligheter och bättre undervisning framåt !

Tack alla som stöttar – ha en fin helg ! (Swish 123 618 18 20, bankgiro 876-6834)

 

Good news: SKOLORNA I LIBERIA ÖPPNAR UPP !!

Äntligen kan skoleleverna snart återgå i skolorna. 10:e Augusti från årskurs 6. Först ska eleverna läsa ikapp läsåret 2019/2020 i ett antal ämnen. Att inte gå till skolan är så mycket mer än att missa viktig undervisning. Socialt. Säkerhet. En mening. Framtid.
Det är alltid svårt när skolorna ska öppna upp och familjerna redan drabbats ekonomiskt. Stötta gärna kommande projekt med swish på: 123 618 18 20, eller bankgiro 876-6834.
Läs mer på Utbildningsministeriets hemsida här eller på deras Facebook-sida.

Fina Koilahun, snart fylld med elever igen

Summering kvällsutbildning vuxna skolåret 2019-2020

Under skolåret 2019-2020 har vi genomfört kvällsundervisning för vuxna som varit gratis för totalt 319 personer. Det har möjliggjorts genom att enkla solceller installerats för få ljus  kvällstid så att lokaler kan nyttjas på kvällarna. Lokalerna är både skolor och s k community halls (byns gemensamma lokal). En lärare per skola/plats har avlönats på deltid för att hålla i kvällsundervisningen. Utbildningen har gått bra och pågick till dess all undervisning i landet tyvärr stoppades pga Covid-19. Tabellen nedan visar berörda skolor och antalet elever och bilderna är från Gondalahun.

Tack till alla som varit med och stöttat detta senaste året!

Skola/Community                                       Antal vuxna på kvällsundervisning

Bambayan Community Academy              26
Koilahun Community Academy (#1)         23
Koilahun #2 (in community hall)               24
Lukasu Community Academy                    20
Segisu Community Academy                     28
Pasolahun Community Academy              35
Gondolahun Public School                         35
Massambolahun (in community hall)       35
Bolahun (in public school building            20
Kailahun #2 (in public school building      24
Loliahun (in community hall)                      18
Kortulahun (in community hall)                  31

 

 

Egenutbildning igång av lärare under Covid-19- mha RACHEL

Nu är egenutbildningen av lärare i full gång på tre stycken skolor i Lofa (Lukasu, F Bambayan och Koilahun). Lärarna följer ett eget veckoschema där de lär sig både att använda datoriserade undervisningen bättre med sina elever framåt, samtidigt som de även förbättrar sig i olika kunskapsområden. I de tomma skolorna sitter nu lärare på säkert fysiskt avstånd och studerar. Programmet pågår i 8 veckor, nu är andra veckan i full gång. Varje vecka görs uppföljning och egenutvärdering av lärarna. Så här kan det se ut när en lärare summerar sin vecka.

Tack för gåvor under senaste perioden till det här projektet!
Immi Adamsson, JOHAN HANZE, ANNA CARIN ÖSTLUND, JOHAN GRUNDSTRÖM ERIKSSON, CARINA LARSSON, Marko Rämö, Petter Börsum, Roger Häggqvist, THOMAS JOHANNESSON, Stefan Forsmark, Anna-Brita Henning

Skolutvärdering-lärare-Rachel

 

Stötta vidareutbildning av lärare när skolorna är stängda, swish 123 618 1820, start direkt i Maj!

Vi vill ge 57 lärare och personal på 5 st skolor möjligheten att vidareutbilda sig nu när skolorna i Liberia är stängda. På så sätt kan lärarna få en enkel försörjning samtidigt som de kan jobba med att förbättra skolkvaliteten genom att bli mer utbildade själva. Istället för att det blir sämre, kopplat till landets skolstängning pga COVID-19.  Alternativet är ingen lön och sitta hemma just nu.

Totalkostnaden är 900:-/lärare för hela programmet i två månaders. Bara lärare som uppfyller närvaro och sina mål kommer att få sin ersättning. Lärarna studerar 5h/dag. Lärarna får 400:-/mån som ersättning för studierna, en viktig ersättning. Resten är kostnader för febertermometrar, sanitetssäkerhet mm.

RACHEL training at F Bambayan I.E.L/MSL in Jan 2020 . Now they prepare self study and with secured physical distancing for 54 teachers in May-June using Rachel.

Det möjliggörs tack vare att vi i januari 2020 installerades IT-stödd utbildning i tre stycken skolor (s k RACHEL-server och bärbara datorer). I RACHEL finns allt från undervisning riktad till yngre årskurser, till högre studier. RACHEL har använts av en lokal partner IEL i många år med bra resultat. IEL sätter upp de här specialinriktade egna studier, där lärare själva kan följa olika utbildningsmoduler i Rachel.

Självklart sker det här med det säkerhetstänk som möter lokala krav på fysisk distansiering pga COVID19. Även febermätning och handtvätt tillhandahålls. Tragiskt nog finns det just nu gott om plats i de tomma ekande stängda elevlösa skolorna. Det gör att lärarna kan göra sina egna studier där med bra fysisk distansiering.

Läs mer om hur Rachel funkar här. https://worldpossible.org/rachel

Om du kan och vill – stötta gärna på swish 123 618 1820 eller på bankgiro 876 68 34.

Uppdatering om skolor och tack för gåvor !

Liberias skolor är fortfarande stängda, även om ingen observerad samhällsspridning finns. Landet har oerhört starka restriktioner på befolkningen, som vi berättade i förra inlägget.

Parallellt jobbar teamet lokalt på med att att färdigställa årets projekt, vilket kan bli lite svårare – eftersom resor begränsas. Däremot var merparten av alla arbetena klara, men den viktiga hanteringen vid överlämning var ännu inte klart.

Vi har kontakt och bevakar såklart allt som sker extra noga just nu och hoppas på att allt kan komma igång igen. Precis som resten av världen hoppas. Senaste perioden har tagit tillbaka många liberianer tillbaks till skräcken under Ebola-utbrottet. Det här är annat, men skadar just nu den lilla ekonomin hårt.

Mer glädjande nyheter…… Tack alla som stöttar !

A BIG STEP ! Drawing by Alexander McKay during the Ebola outbreak in 2014-2015

För gåvor i samband med Anna-Brita Hennings jubileumsdag tackas:

Eskil Albertsson, GÖSTA PLANCK HENNING, JOHAN PAPPILA, Erik Agerman, Hans Pappila, Kerstin Olander, RYLANDER LARS-OLOF, ANN-MARIE JOHNSSON, Gun Öberg, Lars Pappila, Kjell Palmqvist, Staffan Planck, Siv Bernstein, ARESCHOUG ORRE MARGARETA, Helena Jensen, Wiveca Zacharias, Sofia Sandgren Massih, Barbara Nathanson

För andra gåvor under senaste perioden tackar vi:

Andreas Käll, Gåva till minne av Göta Hurtig gm Anna-Brita Henning, Johan Magnusson, Wilton&Sophies pärlandeinsamling gm LINDA SAKKET, Karin Solveig Kähler, Lena Börsum, Lotten Monica Zetterström, Lena Sjödell, John Thunborg, Henrik Larsen, LJUNGBLOM,CHRISTINA, Bodil Hildemar, Amelie Planck, THOMAS JOHANNESSON, ZONNY CLEVHAGEN, PATRIKSON,GABRIELLA, Ingrid Salén, Anna-Brita Henning, Largus AB, GÖSTA PLANCK HENNING

 

 

 

 

Skolorna och det mesta stängs i Liberia

Oerhört tragiska tider. Skolorna i hela Liberia har stängt pga risker kring COVID-19. Hälsoministeriet har igår 21:a mars beordrat stängning av det mesta i landet, från kyrkor till frisörer och t o m beacher. Vissa lokaler får ha 5 pers per gång etc. Det får oerhörda konsekvenser på det påfrestade tappra folket och den redan så svaga ekonomin, som ett av världens fattigaste länder.

-De mycket detaljerade styrande besluten som beskriver allt som stängs och vad som gäller finns i de bifogade bilderna.
-Utbildningsministeriets facebook: https://www.facebook.com/LiberiaMOE/

Besök på årets fina projekt i Lofa

Nu har vi haft ett antal händelserika dagar som det lätt blir i Liberia. Här kommer en summering av status på projekten. Deltagare på besöket var Stefan Forsmark, Anders Forsmark, Mats Oretorp, Petter Börsum (Visinge Consulting AB) och Peter Henning (Youni AB). 27/1-30/1 besöktes skolorna Koilahun, Sigisu, Pasolahun, F Bambayan, Bolahun High och Lukasu. Besöken finansierades av besökarna och inte av Utbildningsfonden.

Huvudbudskapet är att det gått bra! Förbättringsmöjligheter finns såklart, men vi är generellt mycket nöjda med det teamet på plats gör för pengarna och den nytta det ger alla som berörs. I år har vi gjort nya typer av projekt, då känns det extra glädjande att det funkat bra.

En summering över projekten

 • Av 3 st brunnar var 2 st klara, en nästan klar. Den sista hade teamet på plats stoppat, eftersom det varit för dålig sand till cementen. Leverantören gör just nu om de cementringarna. Brunnarna handgrävs. Det känns som ett tufft jobb. Sen gjuts cementringar som släpps ner längs hålet. Handpumpen med rör monteras, det gjuts runt brunnen och sätts upp ett staket. Vi testade vattnet i Lukasu. Det hade lite cementsmak som bonus fortfarande. Det måste pumpas ur lite mer. Barnen var glada vid pumpen!

Lukasu students at water pump

 • 3 st skolor hade fått större solceller med 3*300W-paneler per skola, plus ett par stora batterier och inverters. På 2 st skolor såg vi att panelerna inte satts i bästa riktningen. Den unga solcellsteknikern ska justera det. Allt var inköpt och installerat lokalt med bra pris/prestanda. Vi såg att skolorna inte lärt sig vad controllers innehåll betydde, så där fick de lite bakläxa och skulle be materialleverantören gå igenom den delen med resp skola.

Solar system on Lukasu school

 • De mindre solcellssystem som köptes i våras finns nu på totalt 11 st skolor. ”Dealen” är att de ska starta kvällsundervisning för vuxna som motprestation. Det har skett på härliga 10 st skolor so far. Ca 300 st vuxna går i de kvällsklasserna nu. Vi träffade tre grupper. Det var imponerade att se och förstå vad det kan betyda att känna igen sitt namn, inte be annan skriva det, att förstå vad barnen egentligen gör i skolan och vad barnens läxa är. Det ger en stolthet i att man försöker trots sin ålder, som även inspirerar hela familjen inkl barnen. Det var intressant att se att ca 75% var kvinnor på kvällsundervisningen. Vi har låtit kvällsundervisningen vara fri och gett ett mindre bidrag på 700kr/skola/månad för att kompensera läraren. Skolorna används mer tid över dygnet och hjälper allt fler.

Nightschool group at F Bambayan

Night school for adults at F Bambayan, ”the light is in town”

 • Drygt 200 st barn i Lofa-skolorna har bekräftats att inte ha ekonomisk möjlighet att betala skolavgiften. De var nu tillbaks i skolorna efter att vi införde stipendium för dem på 300kr/barn/år inkl skoluniform. Det ger också viktig förstärkning av kassan till resp skola och deras lärarlöner som alltid är tight att klara. Vi bedömer att det är en insats som kan behöva att vara permanent, även om det är viktigt att hålla det till en liten grupp, så resten förstår att de måste betala. Det är skolavgifterna som ger lärarlöner, här finns inget skattestöd eller ”skolpeng”.

Student representing scholarship students holding speech at Lukasu

 • Sist – men inte minst – så var vi med och kollade på den stora utbildningsinsats på två veckor som startade samma vecka. Det lilla elektroniska biblioteket RACHEL är fullmatad med utbildningsmaterial (läs mer här) ska användas med de total 34 st datorer vi inskaffat till 3 st skolor. Utbildningsministeriets ansvarige i Lofa County invigde och var entusiastisk. Han (och vi) tryckte hårt på att det nu var upp till lärare och elever att nyttja och visa nyttan. Det finns inte ens i Monrovia som han sa ”it is jumping over Monrovia all the way to villages in Lofa”. En lokal utbildningspartner I.E.L. som använt lösningen i 4 år med bra resultat, gjorde en mycket proffsig utbildning med tre kursledare. Läs mer om vad det gjort tidigare här. Av ca 30 st lärare hade många inte använt dator. Dvs det behövdes först en enkel kurs i datorhantering. RACHEL kommer även delvis få nyttjas av kringliggande skolor på helger etc. Så totalt var det representanter från 10 st skolor med på 3 dagars introkurs. Kursvecka två med lärare+elever sker just nu på resp skola. Det ska bli oerhört intressant att se om/hur det kan förbättra utbildningsnivån. Glädjen lokalt hade i alla fall inga gränser. Entusiasmen steg när de såg allt innehåll som fanns i RACHEL. Ingen ville ta rast under utbildningen. Vi planerar att anlita teamet från I.E.L för fortsatt stöd med implementeringen.

RACHEL training at F Bambayan by I.E.L team for teachers

 • Vi har även donerat en RACHEL till Paynesville utanför Monrovia, där den ska användas i gymnasieskolmiljö utan datorer. Där har de flesta barnen smartphones som kan användas som access. Rektorn där sa att det blir bra för studenterna att kunna göra något annat än foto, musik och facebook  med mobilen. Det blir en liten separat pilot i sig till en kostnad av totalt ca 10.000:- för hårdvara och utbildning. Den kommer användas i olika projekt där.

Övriga huvudobservationer

 • Flera skolor har på eget initiativ startat odlingar i anslutning till skolorna. För utbildning och även med tanken att det ska ge viss inkomst tillbaks till skolan. Ett par skolor vill expandera det.
 • Det är mycket beklämmande att se hur få tjejer det är i de högre årskurserna. Det är något vi vill göra något åt. (Jämför att det var 75% kvinnor i vuxenkvällsutbildningen). En idé från oss som besökte var att göra skolundervisningen t o m gratis för tjejer fr o m åk 7. Något som får diskuteras vidare. Grundorsakerna är att föräldrar kulturellt inte ser att de vill/kan betala, utan hellre ser att äldre tjejerna nu ska hjälpa istället för kosta. Ca 400:-/år/flicka känns som något som vore en bra satsning om det kan förändra. När vi pratade med de tjejer som var på plats i skolan om det, så trodde de att det skulle kunna få fler tjejer att fortsätta i skolan längre.
 • Flera skolor har visat intresse att hantera hela gymnasiet. Skolorna når idag till motsvarande klass 10. Idag slutar de, eftersom de inte kan flytta till en huvudort där de kan gå klart gymnasiet (motsvarande grade 12). Det kom också önskan om vi kan hjälpa att bygga ut skolorna mer. Vi har sagt att skolorna får kombinera klasser (de högsta nivåernas klasser är små) och att kanske RACHEL kan vara ett sätt att klara mer avancerad undervisning. Dvs det är upp till skolorna att nyttja sina resurser fullt om de kan och vill göra det. Vi rekommenderade även att se på möjligheten att blanda förmiddags- och eftermiddagsundervisning om lokalerna inte räcker till.
 • Ett klassrum i tre stycken skolor har byggts om till datorsalar. Där finns nu galler för fönster och en ståldörr. Datorerna kommer förvaras i ett gediget plåtskåp som byggts av en lokal bilmek. Det var inte så snyggt, men stadiga grejjor som kommer gjutas fast i golvet med.
 • Dessa skolor är community-ägda. Vår lokala partner Multiservices stöttar skolorna med kunskap och stöd genom de projekt vi beställer som de levererar. Ibland blir Multiservices för mycket profilerat kring skolorna. Vi för en dialog med dem så det blir tydligt vem som äger, gör och syns var etc.