Bra start på 2020 för projekten !

Glada nyheter från arbetena med projekten! Alla tre brunnar har hittat vatten och är snart klara, Två av tre skolor har installerat de större solcellsanläggningar som ska klara att försörja en datorsal, den tredje solanläggningen blir klar i veckan. Allt är gjort av lokal liberiansk personal från regionen. Stipendieprogrammen var på plats direkt innan jul, så alla dessa kids är på plats i skolorna! Spana in hur en brunn kan se ut om man ber om ett foto 🙂

Hand dug well finding water (photo: Blama Kollie)

I slutet på januari ska tre skolor installera och personal utbildas i en spännande teknisk lösning som vi hoppas ska hjälpa att lyfta utbildningsnivån. Vi siktar på att i stort kopiera det upplägg som en organisation gjort i en annan del av Liberia. De har nått bra resultat, även om man får vara beredd att det tar lite tid. Läs mer här: https://iei3c.org/does-it-work/ Utbildningen kommer göras av 3 liberianska personer från det team i Sinoe county som länken ovan berättar om. En liten server är fullmatad med Wikipedia, videoutbildningar som Khan Academy, träning för Liberianska nationella prov och mycket mycket mer. Allt tillgängligt utan behov av internet.  Erfarenheterna har varit att de kan ta ett par år innan effekten verkligen ses, men sen har nyttan varit mycket stor.

I månadsskiftet januari-februari kommer även flera personer som stöttar organisationen att åka ner för att besöka skolor och projekten. Besöken finansieras av resenärerna själva.

Koilahun school solar (photo: Padeh Cole)

Senaste perioden tackar vi för gåvor från Olle Loeb, Kjell Oretorp, Staffan och Christina Planck, Gösta Henning, Anna-Brita Henning, Magnus Andersson, Lina Hillström,  Brita Planck, David Oretorp, Tobias Oretorp, Anna Seefeldt, Charlotta Bladh.

Vi tackar också alla sponsorer och givare med extra stora stöd för nya stöd för projekten 2020.

 

 

 

Vad hände för 1 175 590:- under 2019 ?

Utbildningsfonden tackar alla sina givare för fantastiska 1 086 583:- hittills under året.  
1 175 590:- har i år använts till våra projekt lokalt i Liberia.

Ytterligare 1648:- har betalats in av en givare för att täcka våra oundvikliga kostnader
för swish & bank i Sverige enligt våra stadgar.
Har du inte shoppat klart julklapparna än?  -Bra 🙂  
-Swisha: 123 618 18 20/Bankgiro: 876-6834
-Ladda ner gåvobevis  https://utbildningsfonden.org/gavobevis/

I januari 2019 besöktes och inspekterades (separat finansierat) flera av de projekt som vi startade under 2018 dvs Kolahun Elementary Public School med drygt 900 studenter, som renoverats inkl takbyte, Bolahun, Public High med drygt 1000 studenter, som renoverats inkl takbyte, samt då pågående projektet i Koilahun (Tekpelebu) med en helt ny skola med 9 klassrum i området. Besöket leddes av Utbildningsfondens största givare Tedde Jeansson Sr, som var åter i Liberia där han startade sin jobbkarriär 61 (!) år tidigare vilket möttes av stor glädje lokalt.

The paramount chief welcoming a friend from ”the end of the world”

Under våren färdigställdes Koilahun och i september slutinspekterades skolan. Projektet gick bra och höll budget. Se vad fin den är. Platsen valdes av lokala representanter och stödjer ett antal mindre byar/platser som Bolay-bengu, Tongorlahun, Tenkpelebu, Koilahun #1, Koilahun #2, Tawalahun, Balomah, Loliahun, Kortuvelelah. Just nu går 336 elever i skolan med 12 lärare. En enorm förändring där.

New Koilahuhn – Tekpelebu School, ready spring 2019

Liberia är ett av världens 10 fattigaste länder. Det betyder i princip att man har 1% av vår BNP i Sverige. De har ca 10:-/dag, vi har ca 1000:-/dag. Under 2019 har tyvärr landets ekonomi försämrats ytterligare. Det är svårt att veta säkert vad det beror på, men råvarupriser, problem med skördar och även hela landets politiska läge är orsaker som nämns.

Glada elever trots utmaningar

Vid skolstarten i höstas var det tydligt i hela landet att skolor hade färre elever än tidigare eftersom föräldrar inte har råd att låta sina barn gå i skolan. Vid ett besök tidigare i höstas kunde vi också se att de skolor vi byggt hade lägre elevunderlag (ca 10-20%). Dessutom är var flera byar isolerade under regnperioden. Vi har analyserat och beslutat att vi i år inte bygger någon ytterligare skola initialt, utan först fokuserar på att säkra att eleverna stannar i /kommer tillbaka till skolorna och att lärare får sina löner & är på plats. Vi satsar även på en del andra kvalitetshöjande åtgärder och att skolorna även används kvällstid.

Under hösten har vi installerat solcellsutrustningar på 9 st skolor, varav kvällsundervisning redan är igång på 5 st skolor för avhoppade unga eller vuxna som vill lära sig läsa eller lära sig mer. Ljus är såklart en förutsättning för att kvällsundervisning ska kunna ske.  Solcellsutrustningarna installerades av lokal ung teknisk personal från Lofa och utrustningen var finansierad av 50/50 av Utbildningsfonden & Svenska Ingenjörer utan Gränser. Den levererades in i landet med hjälp av tyska organisationen Endev. Det är en stor sak när ”the light is in our village”. Ännu större är när skolan har elever kvällstid. Just nu går 115 st vuxna i fina belysta lokaler och lär sig kvällstid. Fler ska det bli !

Kvällsundervisning för vuxna med solcellsljus på plats. Skolan används kvällstid.

Vi fick kompletterande stöd i december till totalt ca 160 elever stipendium, för att få tillbaks dem till skolan. Eleverna har valts ut beroende på deras situation. De elever som får stipendier har typisk bara en försörjande förälder (oftast mamma). Varje familjs behov har undersökts och dokumenterats. Förutom det viktiga i att barnen går i skolan, så ger det också skolorna en till basintäkt som är viktig för lärarlönerna. Ett skolstipendium på 300kr räcker till skolavgifter och enkel skoluniform för ett barn i ett år. En lärare tjänar mellan 300-600kr/mån.

Vi har startat projekt för att installera 3 st brunnar i skolor där det inte finns vatten inom räckhåll eller bäckvatten används. Brist på vatten är såklart en usel förutsättning för undervisning och att dricka bäckvatten är farligt. Brunnarna ska bli klara tidigt i vår. Så här såg den nuvarande vattentäkterna ut i Koilahun.

Momolu vid skolbarnens vattenkälla i Koilahun. Vacker, men inte så lockande som vattentäkt.

I skolorna finns läroböcker, skoltavlor etc. Det finns inte kompletterande undervisningshjälp som bibliotek eller datorer med internet etc. Vi har i år startat ett projekt för att införa en spännande lösning till 3 st skolor (initialt) som inte har access till internet på avlägsna platser. Projekten ska bli klara under våren (eller rättare sagt torrperioden). En liten dator ”Rachel” matas full med tusentals timmar videoundervisning t ex KhanAcademy, Wikipedia, och massa annat undervisningsmaterial. Den gör det möjligt att – utan internetaccess- ha en massa bra extraundervisning och källor liknande ett bibliotek. Mer utbildningsmöjligheter även för lärarna. Som energiförsörning sätter vi upp starkare solceller på skoltaket och med lite extra batteri till kvällsundervisningen. Allt accessas i enkla datorer eller surfplattor. Rachel används på en massa platser i världen med gott resultat. För införandet ska vi samarbeta med en lokal organisation i Liberia som gjort det tidigare.

Tack….

Vi är mycket stolta över den blandning av stabila årliga huvudgivare som ger extra stora stöd, alla de givare som stöttar våra insamlingar löpande och andra som bistår med råd. Liberia har BNP på ca 10:-/dag. Då blir alla gåvor stora, när de hanteras väl. Förutom ovärderlig skolmiljö och hopp, blir våra projekt oerhört viktiga injektioner i lokala ekonomin med många arbetstillfällen inom projekten.

Vi tackar först vår viktiga lokala partner Multiservices under ledning av Momolu Vannie, som får allt ovan att hända i en stark förankring och stort deltagande av alla i lokala byarna. Tider och budgetar håller generellt bra, vilket är strongt gjort i den miljön. När man ska driva projekt i Liberia så hjälper det mycket att lotsas i olika frågeställningar, tips, råd etc. Här vill vi i år tacka Agnes Nilsson, Paynesvilles borgmästare Pam Belcher-Taylor, Utrikesministern Mr Findley, Brussels Airlines, MAF Flight services, EnDev Liberia, Elisabeth Hårleman m fl för allehanda tips och hjälp på vägen.

Sist, ett stort tack till Utbildninggsfondens sponsorer och huvudgivare som stöttar generöst (ca 90% av årliga stödet) och med stort engagemang i det vi alla gör tillsammans !
Tack ! Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Mittkap AB gm Max Mitteregger, Largus AB gm Erik Salén, Stefan Forsmark, Youni AB gm Peter Henning, Mats Oretorp, Visinge Consulting AB gm Petter Börsum, Liisa Kiviloog

Vi önskar alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År !

Ge bort ett helt skolår i stipendium för 300kr

** Eftersom att vi vet att vi kommer få nya stipendiebehov identifierade på ytterligare skolor inom en månad, så håller vi insamlingen öppen ett tag till. Vi vet att behovet är där **

* BRAVO !!! BRAVO !!! Tack alla !! 158 st av 154 st stipendium på plats (17/12 kl 20:00 !) Alla dessa kids har nu skolgång säkrad!! Stort tack alla som stöttat barnen och även de föräldrar som nu får denna hjälp till hjälp. 

Ge bort ett skolår i stipendium i julklapp! 300kr för ett helt skolår! Vi har 154 st barn där vi precis bekräftat att föräldrarna inte har råd att låta sina barn gå i skolan. Swish: 123 618 18 20, eller bankgirot 876-6834. Beloppet räcker till skolgång och skoluniform.

Vill Du veta mer om vilka barnen och behoven är kan Du skicka ditt mail till peppe.henning@gmail.com, så kan Du ta del av underlaget.  Du kan ladda ner ditt gåvobevis på hemsidan. https://utbildningsfonden.org/gavobevis/

 

I år blir det en annan inriktning på projekten

Baserat på besök och analys under hösten*) ska vi jobba med förbättrande projekt på de skolor vi byggt i Lofa senaste åren, istället för att bygga nya skolbyggnader. Vi ska göra massa. Gillar Du det vi gör, uppskattar Liberias kids Ditt stöd på swish 123 618 18 20, eller bg 876-6834. Hela gåvan går till projekten.

Etablera kvällsundervisning för vuxna och ungdomar som inte gått eller slutat (totalt ca 20.000:-)

  • Den här är redan igång på flera skolor sedan en månad. Det blir spännande att se hur många som ansluter. Det är redan mer än 100 st som börjat 🙂

Ge stipendium till de 10-20% som mest behöver det, ca 200-400 elever (totalt ca 60.000-120.000)

  • För att de mest fattiga som inte annars går i skolan ska börja & för att förbättra skolornas intäktsbas för lärarlöner. Kostar 300:-/elev/år inkl skoluniform

Skollån till skolor för lärarlöner  (totalt 60.000:-)

  • För att garantera att lärarna får löner allteftersom föräldrar betalar sin skolavgift. Vi kommer ge ett lån till skolorna för att brygga perioden på några månader.

Byggande av 6 st brunnar vid skolor (totalt ca 260.000:-)

  • Tyvärr används bäckvatten eller så är det långt till en brunn. Det ger törst, sämre förutsättningar för inlärning och även hälsoproblem vid dåligt vatten.

Datorstödd undervisning på 3 st skolor (totalt ca 190.000:-)

  • Tänk dig att en elev får tillgång till tusentals timmars kvalitetsundervisning på en plats där lärarna inte har hunnit bli så bra ännu & internet saknas. Allt i en surfplatta eller en liten dator. Vi ska testa på 3 st skolor. Samtidigt sätter vi upp solcellspaket som klarar att hantera en sån undervisningssal. Vi använder den här etablerade produkten som är fullmatad med kunskap: https://worldpossible.org/rachel

—-

*) Analysens slutsats är att Liberias ekonomi i år är så dålig (från tidigare usel nivå), att betydligt färre barn är i skolorna och det finns en risk att undervisningskvaliteten går ner rejält, när lärarlöner saknas. Därför vill vi i år fokusera på att säkra kvaliteten och att få tillbaka många barn till skolorna. Vår målsättning är alltid att byarna så självständigt som möjligt ska ta ansvaret för skoldriften. De har alltid tagit stort ansvar sedan byggnationerna gjordes. Men i år har de helt enkelt ingen chans. Därför gör vi så här i år. Vi vill även försöka höja undervisningskvaliteten. Därför fokuserar vi på vatten och nya grepp för bättre undervisning. Vi är mycket stolta över att allt fler skolor även nu används kvällstid för vuxna.

Glada elever

Momolu vid skolbarnens vattenkälla. Vacker, men inte så lockande som vattentäkt.

Kvällsundervisning för vuxna med solcellsljus på plats. Skolan används kvällstid.

Vi tackar alla höstens givare ! Nu är det snart jul :)

Innan vi tackar alla, så samlar vi fortfarande in för fler brunnar:)  Så om Du inte hunnit, eller vill vara med mer, så köp ge gärna en gåva eller julklapp på swish 123 618 18 20, eller bg 876-6834

Vi tackar till höstens givare ! Nu är det snart jul 🙂

Först tackar vi de sponsorer och givare som genom extra stora gåvor
skapar en stabil grund för alla projekt

Erik Mitteregger, Tedde Jeansson Sr, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Largus AB, Visinge Consulting AB, Youni AB,  Stefan Forsmark, Mats Oretorp, Liisa Kiviloog, Peter Henning

Sen tackar vi alla som genom gåvor skapat förutsättningar
för ytterligare projekt.

Gåva i samband med insamling till brunnar i anslutning till Black Friday
LISA LOEB, Dr K Cerna gm INGRID HENNING LOEB, LEIF OLSEN, DAVID VUJIC, Eric Forsmark, MARIE ENBUSKE, Immi Adamsson, Prof. Weilenmann gm INGRID HENNING LOEB, GÖSTA PLANCK HENNING

Gåva i samband med kampanjer för dubbling av gåva till årets projekt och skolbänkar
Petter Börsum, DAVID VUJIC, Christina Ridderstråle, ANNE O BENGT LÖFKVIST, Bodil Hildemar, Malin Pappila, REITHNER,DANIEL. Gåvor dubblade gm anonym givare.

Gåva i samband med Henrik Larséns 50-årskalas
JESPER LARSEN, Katarina Nordenstam, LARSSON,ANNE-MO, STEFAN KLINGBERG, JONNY NORD, TORKEL OCH ANNIKA STRÖMSTEN, JOHAN A LARSSON, JOHANN KNABENBAUER, GUSTAV HAMMARBERG LINDSTRÖM, ASKELJUNG PETER, John Thunborg, Joakim Hedenstedt, K. Sabelström Möller, Elin Winnert-Linder, Anna Sandahl, LINUS HJALMAR LINDER, Sofia Engdahl, KARLSSON,ROBERT, Emma Georgii, Karina Persson, Malin Landqvist, Sofie Kristina Iréne Pehrsson, MATS MÄLHAMMAR, Klas Helgesson, Zell, Claes-Göran, ANDERSON RIGGERT L G, Oliver Trepte, JENNY LEVIN, Jakobsson, Anders, FREDRIK DANNEMANN, MARTIN STADHAMMAR,  FUNKE,MATS GUSTAV, Charlotte Ferdman, PETER O STEFAN WARNQVIST, HENRIK LARSEN, Erik Lindberg, Jörgen o Mia Bökmark, Catrine Hagman, SUNDSTRÖM,MATS, JENNY BOBILLE-VAUCHER, Magnus Gudéhn, Katarina Lönnqvist, NILS HAMVIK, Magnus Persson, Lars Heintz, MARIKA TORBACKE,

Övriga gåvor under senaste perioden
BJÖRN OLOF FALKESTRÖM, Challis, Ullis och T; GÖSTA PLANCK HENNING, JOHAN GRUNDSTRÖM ERIKSSON, Gustafsson, Annika, Gåva i samband m Anders H och Eva T-H bröllop gm ÅSA ÅSTRAND, Anna-Brita Henning

 

Nya fynd = vattenbrunnar för 10kr/dag

Nu ska vi bygga brunnar till skolorna. Det kostar 10 kr/dag* och skola !
Bästa Black Friday dealen eller finaste julklappen.
Swish: 123 618 18 20 eller bankgirot 876-6834

Här kommer lite bilder på en del av de fina elever som stöttats !  Tack !

*) En brunn kostar totalt ca 40.000/skola. Med en livslängd på 10 år, så blir det ca 10kr/dag för hundratals kids att få rent vatten under skoltid.

Kampanj! ** Fler i skolan ** Gåvan används 2 ggr OCH DUBBLAS !

** Kampanjen stängd. Tack till er som stöttade !! **

Din gåva används två gånger! OCH DUBBLAS (max 150.000 totalt) !
Gåvan behövs senast 22/10. Swish 123 618 18 20, bg 876-6834
*** Köp t ex snälla julklappen redan nu! Ladda ner Ditt gåvobevis här. **

För att hantera en besvärlig ekonomisk situation i Liberia, som även påverkar de skolor som vi byggt i Lofa, erbjuder vi nu ett bra stöd som vi hoppas Ni kan – och vill – vara med på.

Din gåva kommer:

  • Först användas som ett räntefritt lån till föräldrar att finansiera skolavgift, som i sin tur är förutsättningen till lärares löner och att barnet kan gå i skolan.
  • Efter återbetalningen av föräldrar lokalt i Liberia kommer lånet att användas i kommande ordinarie skolprojekt nästa år.
  • Dubblas av en generös givare som söker att fler är med (max totalt 150.000:-) .

Du garanteras att Din gåva används två gånger & dubblas!

-Vad erbjuder vi & hur funkar det?
Att ett antal elever som inte kan gå i skolan annars, kan gå i skolan,
med bibehållet föräldraansvar & att Din gåva garanterat kommer användas två gånger och dubblas

Föräldrar som inte har råd att betala terminsavgiften får möjlighet till ett räntefritt lån som de tecknar solidariskt ansvariga (om en inte betalar får de andra täcka upp). Det ska återbetalas i början på nästa år efter skördeintäkterna. Din gåva kommer användas först till dessa lån. Efter återbetalningen kommer gåvan användas nästa år i skolprojekt. Du är garanterad att Din gåva gör nytta två gånger. Skulle vissa lån inte kunna återbetalas, så kommer garanter i Utbildningsfonden gå in och täcka den delen till nästa års skolprojekt.

Dessutom dubblas Din gåva av en givare som söker att fler är med. Dubblingen gäller upp till totalt 150.000:- i kampanjen.

-Varför då?

Liberias ekonomi har senaste året gått allt sämre. Från en plats bland de tio fattigaste länderna i världen. Det drabbar nu skolor och elever i hela Liberia, även i de skolor vi byggt. BNP var ca 10kr/dag redan innan det blev värre. Senaste perioden har det även drabbat de allra fattigaste på landsbygden. Det betyder att många bönder inte har möjlighet att betala skolavgifter. Skolavgifter finns eftersom det inte finns skattestöd till skolorna. De måste finansiera sina kostnader själva. Eftersom krisen kommit under året, så har många inte kunnat spara efter senaste skörden och de intäkter som den ger. Fler har helt enkelt inte råd just nu, innan de får nästa skördeintäkt. Den kommer i början på nästa år.

-Berätta mer om hur en skolas ekonomi funkar.

Kostnaden för föräldrar att ha ett barn i skolan är mellan 190-550:-/år beroende på årskurs (jfr svenska skolpengen på ca 80.000-120.000:-). I det ingår lärarlöner, en enkel skoluniform, gympa tshirt etc. En lärare tjänar mellan 300-600:-/mån, beroende på utbildningsnivå. Rektorn toppar på ca 1000:-/mån. Det är med liberianska mått mätt låga skolavgifter. Skolorna drivs ickevinstdrivande av lokala samhället. En skola når alltid flera byar där barnen bor. Det finns inga skatteintäkter som hjälper till, därför måste föräldrarna betala skolavgift.

-Kan jag få tillbaka min gåva om jag vill?

Nej, Din gåva kommer återanvändas i nästa projekt i Liberia efter att lånet betalat tillbaks. Vi har inte möjlighet att administrera organisationen med att låna ut pengar och återbetala pengar. Vi vet att Din gåva till 100% först blir ett lån till skolgång (lärarlöner) och sedan till 100% används lokalt i Liberia i skolprojekt nästa år. Administrationen av lånen i Liberia sköts gratis genom skolornas lokala administration och med hjälp av vår lokala partner i Liberia som genomför skolprojekten på plats.

-Kan och vill Du vara med?
Gåvan behövs senast 22/10. Swish 123 618 18 20, bg 876-6834
Gåvobevis finns här: https://utbildningsfonden.org/gavobevis/