Opa Community School

** PROJEKTET GENOMFÖRS Q4-2022

Bakgrund

Under våren 2022 har vi arbetat med att ta fram förslag på nästa projekt. Projekten är alla i avlägsna platser i Lofa-regionen som behöver stöd och dit få organisationer når. De har tagits fram genom att lokala utbildningsansvariga (s k District Education Officers) i distrikten har föreslagit de absolut mest behövande skolorna de har. Vår lokala partner på plats har besökt dem, kollat bedömt och summerat. Det har resulterat i 5 st projektförslag som kollats mer, summerats, budgeterats etc.

Projektet

Opa Community school är ett av de projekten. 225 elever berörs. En del av byggnaden saknar tak. Totalrenovering/bygga klart inkl tak, väggar och golv.

Statusbilder

Så här såg det ut när skolan besöktes i våras 2022 för bedömning

Invändigt behöver det också renoveras

Budgeten för projektet är här

(All photos by Joseph K Jomah)