Skolutveckling hösten 2013

Fonden stödjer ett antal mycket enkla skolor där behoven är som störst. Som ett led i detta deltog skolorna i ett utvecklingsprogram hösten 2013. 8 st skolor i regionerna Margibi, Grand Bassa och Montesserado som deltog i en 2-dagars utbildningsworkshop som ska hölls i varje region. Temat var skoladministration, som omfattade praktisk grundläggande finanshantering, budgethantering, lektionsplanering, närvarohantering för elever och lärare mm. Syftet var att höja kvaliteten i administrationen. Men det gör det också enklare för oss att sätta förväntningar, stödja vidare och att kunna följa upp vid inspektioner som kommer ske. Det är också ett viktigt steg för att lära känna organisationerna bättre inför andra utvecklingsprojekt som kommer ske med de berörda skolorna.

FAKTA:
Skolor: 8 st skolor (New Life Academy, Step of Faith Academy, G Henfort, Benla Community, Calvary Community, Dominic Hena, Mother Mary Artis, Todcad Orphanage)
Antal lärare/rektorer/administratörer: 69 st

FÖRE STÖD:
Bilder som beskriver den enkla administrationen som används med varierande kvalitet.

Detta bildspel kräver JavaScript.


PROJEKT:
Under September-Oktober 2013 genomförs följande utbildningsworkshops på 3st olika platser under två heldagar, till en totalkostnad av ca 26.000:-

School development workshops

RESULTAT:
Workshopsen har nu avslutats under början av November 2013. Knappt 70 st lärare, administratörer och rektorer har genomgått en två-dagars utbildning, Utbildningarna genomfördes:
11-12:e Oktober i Montserrado County (för 3st skolor: Step of Faith Academy, New Life Academy and G. Henfort Primary School),
18-19:e Oktober i Margibi County i Kakata  (för Benla Community School, Dominic Hena School and Calvary Community School)
1-2:a November i Grand Bassa ( för TODCAD School, Mother Artis School )
De dokumenterade utvärderingarna visar att deltagarna uppfattat det som givande introduktioner i administrativa processer. Kursen uppfattades bra som ”refresh” men också med nya tips. Sen ska man inte underskatta den motivationshöjande effekten med att få deltaga i en kurs tillsammans med andra skolor.

Se bilder nedan från ett av kurstillfällena

Detta bildspel kräver JavaScript.