Etikettarkiv: Projekt

Samarbete och projekt med fyra skolor till !!

Black board founded by SEFL

Nyligen beslutades att flera skolor till skulle stödjas under 2014. Nu är det klart vilka skolor som Utbildningsfonden stolt ska samarbeta med. Efter en analys har projekten budgeterats och beslut fattats om vilka projekt som ska genomföras.

Samarbetet är med skolorna: Steph of Faith, Cavary, Dominic Hena, och Mother Mary. Utbildningsfonden kommer att stödja drivandet och finansieringen av nedanstående projekt som alla ska startas under sommaren och färdigställas under 2014. Mer om varje skola och projekten kommer senare på hemsidan.

Glad sommar till alla och ett särskilt stort tack till alla som stödjer satsningarna till Liberias mest behövande barn och ungdomar.

 

Step of Faith

 • Byggnation av skola med fyra klassrum
 • Skolplatser (100 stolar & 50 skolbänkar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium (79 elever)

Cavary

 • Renovering av tak till skolbyggnad med sex klassrum
 • Skolplatser (100 skolbänkar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium (75 elever)

Dominic Hena

 • Renovering av tak till skolbyggnad med sex klassrum
 • Skolplatser (175 stolar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium(158 elever)

 Mother Mary

 • En ny toalettbyggnad
 • Skolplatser (50 stolar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium (10 elever)

Stöd till flera nya skolprojekt vid årsmötet & livelänk till skola i Liberia

Idag den 25:e April träffades Svenska Utbildningsfonden till ett årsmöte för att utvärdera verksamhetsåret 2013. Dessutom så diskuterades arbetet under våren och nya planer framåt. Representanterna var eniga i att vi tillsammans kunnat göra mycket stora insatser med medlemmarnas ekonomiska stöd och att vi ska fortsätta på den inslagna vägen med ännu fler projekt till skolor och elever med stora behov.

Höjdpunkten under mötet var när vi kopplade upp oss till en av skolorna via Skype och mobilt bredband. Att ”live” med video och ljud se effekten av det som sker och prata med elever gör effekten så mycket mer påtaglig.

Bild

Ekonomiskt stöd är en förutsättning för att kunna göra något alls. Men tekniken möjliggör till stor del att det kan ske effektivt och med styrning på distans. Tekniken hjälper oss i alla projekt när vi enkelt kan ha gratis dialog med samarbetspartners i Liberia. Vi kan dela bilder och filer med alla berörda. Möjligheterna att med teknik skapa närmare relationer mellan givare och mottagare har bara börjat – något som vi är helt övertygade om kommer hjälpa oss att skapa mer stöd för bättre utbildning i Liberia.

Vi tackar alla generösa medlemmar som stött projekten till Liberias mest behövande unga och är mycket glada att med beslutet idag. Vi kommer kunna genomföra ett flertal projekt till andra skolor med stora behov under 2014.

Skolutvecklingsprojekt våren 2014 på Benla, New Life och Todcad

Vi har nu kommit överens med skolorna Benla (Margibi County), New Life (Montesserado County) och Todcad (Grand Bassa County) om ett stöd under våren 2014 med nedanstående projekt. Skolmaterial har redan köpts in och leveranser påbörjats. Vi kommer snart berätta mer om varje projekt.

New Life:
Byggation av ny skolbyggnad för sex klassrum
Skolmaterial&inventarier

Benla:
Färdigställande av en av dem tidigare påbörjad skolbyggnad
75 stolar och 50 skolbänkar
Skolmaterial&inventarier

Todcad:
Skoltoalettbyggnad (4 rum)
100 skolbänkar
Skolmaterial&inventarier

signing delivery note

Byggandet av en ny skola

Under sommaren har byggandet av en ny skolbyggnad i ett fattigt jordbruksområde i Montesserado County startats. Skolan stödjer ca 140 elever från förskola till årskurs 6. Så här såg det ut i Juli 2013 på byggarbetsplatsen. Se mera bilder och läs mer om projektet här.

Construction July 2013