Etikettarkiv: Metod

Kampen mot tiden = vår metod < 1 vecka

Tiden dödar just nu mest. Utvecklingen är katastrofal i Liberia. De stora insatserna dröjer. I väntan på dem behövs snabba initiativ som inte sitter fast i kontroller och processer. Bilden nedan visar utvecklingen enl FN (30 Sept). I Liberia är 2900 smittade senaste 21 dagarna, perioden innan var det 1400. Dubblering på 21 dagar. Då är mörkertalet mycket stort! Drygt hälften dör.

Ebola utvecklingen Sept FN

Vi har summerat våran metod som vi skapat i och med vårat första projekt mot Ebolan. Från insamling till leverans, med koordinering ända ut i landet till de mest behövande inom 1 vecka.

Läs mer hur vi gjort här: https://utbildningsfonden.org/var-metod-mot-ebolan/

 

Följ utvecklingen av FN´s satsning i Liberia! För sakta!

En imponerande struktur som visar hur stora löftena är och hur lite pengar som verkligen finns – det går för sakta. På samma ställe kan man se Ebolans skrämmande utveckling, skrämmande kurvor.

Ingenstans har vi hittat en tidplan. Sverige satsar, men ingenstans har vi hittat när det kommer vara på plats.

http://www.ebolacrisisresponse.org/

Pic overview UN tracking

Ebola1 -400 hinkar & 3840 flaskor klorin till Lofa och Grand Bassa

Uppdatering: 21 September 2014

I torsdags kväll fick vi en konkret förfrågan som vi gillade. Två lokala kontakter (Benson Weah och Momolu Vannie) ville köpa tvätthinkar och klorin och köra ut i hårt drabbade områden.  I fredags drev två medlemmar (Liisa Kiviloog och Peter Henning) en kampanj som samlade ca 40.000 från mer än 6o personer inom 12h. Utbildningsfonden stödde med ca 20.000:- Under lördagen genomfördes inköpen, tack vara att Utbildningsfonden hade ekonomiska medel på plats. På lördag kväll förbereddes transporten till Lofa i norra Liberia. Vi räknar med att detta projekt kommer vara klart inom 1 vecka. Från förfrågning till genomförande och återrapportering. Eftersom andra stöd gått mycket sakta vill vi visa att snabba konkreta insatser funkar. Kampanjen rapporteras just nu dagligen på Facebook (Liisa Kiviloog, Peter Henning). Läs mer här.

Denna räddar liv !

Utbildningsfonden och Ebolan

Utbildningsfonden kommer fortsätta att fokusera på stöd till elever och skolor i Liberia. Vi vet tyvärr redan att elever dött i de skolor som vi stödjer. Det är elever och familjer bakom de abstrakta stora talen kring smittade och döda. Vi försöker sakta att driva de startade projekten vidare, så att ett flertal skolor är i ett bättre skick när de väl kan öppna igen. Då kommer vi även ha ett nytt stipendieprogram – som tyvärr lär vara ett stort behov – med omkomna familjeförsörjare och en havererad ekonomi i recession. Vi kommer också att stödja ett litet påtagligt initiativ som handlar om att köpa klorin och handtvättshinkar i byar den närmaste veckan.

Denna räddar liv !

 

Urvalsprocess för skolor som ska stödjas

Under Maj-Juni kommer ett 30-tal skolor att besökas. Skolorna bedöms utefter deras behov och förutsättningar. Skolorna finns i regionerna Grand Bassa, Margibi och Montesserado. Målet är att först hitta ca fem skolor som ska stödjas. Det initiala stödet kommer vara att förbättra de extremt enkla skolorna så att de t ex får förbättrade miljöer, enkla skolbänkar, skolmaterial etc.

T ex ca 30.000:- räcker till att skapa en radikalt förbättrad skolmiljö för 140 elever, med riktiga skolplatser, bättre material, skolgård etc.

Se bilderna nedan från ett av besöken förra veckan. Vänstra bilden är för motsvarande dagisbarn i åldern kring 5år. Den andra bilden visar ett s k delat klassrum. Behoven är stora men med relativt små insatser kan effekterna av stödet bli mycket stort.

Nusery Class roomPartition Classes

Stöd till utbildning i Liberia

Svenska utbildningsfonden för Liberia stödjer utbildning i Liberia. Det sker genom att:

  • kanalisera de gåvor som erhålls av företag och privatpersoner till specificerade projekt
  • säkra att donerade medel till 100% går till ändamålet lokalt i Liberia
  • verka för ett effektivt utnyttjande av medlen lokalt i Liberia

Under 2012 stöddes organisationen LDA Liberia och dess Grassfield-skola (Liberia Dujar High) med flera gåvor till driften av skolan.

Under 2013 kommer stödet riktas till ett antal skolor som drivs under mycket primitiva förhållanden, samt för etablering av ett entreprenörsprogram.