Syfte med Ebolakampanjen

Syfte
Utbildningsfonden verkar för att stödja utbildning i Liberia. Utbildning är grunden för utveckling och demokrati. Skolorna är stängda och vi vill vara med och skapa förutsättningar för att skolor kan starta i denna katastrof. Syftet var att med snabba effektiva enkla insatser motarbeta spridningen av Ebola i Liberia.

Tidsperiod:
15 September 2014 – januari 2015

Insamling (bankgiro 876-6834)
Insamling har skett av medlemmar i Utbildningsfonden genom kampanjer i vänkretsen och via sociala media (Facebook/LinkedIn). Utbildningsfondens givare bidrar också genom medel som redan samlats in till skolprojekt som inte kunnat göras klart, men där givarna garanterat att dessa medel kommer betalas igen innan projekten återstartar. Det har varit en viktig framgång för vår snabbhet, eftersom vi inte behövt vänta 1-2 veckor på banktransfer till Liberia. Vi har kunnat agera direkt efter löften om bidrag. Kampanjen har haft olika former, men bl a har intensiva ”Fredagsmys”-insamlingar genomförs med slogans som att ”byta lådvin mot en låda klorin” som fungerat väl, då Fredagar verkar vara en generös dag. Expressen uppmärksammade den första insamlingen som genomfördes på en dag.

Genomförande
Våran ledstjärna är att göra mycket snabba kostnadseffektiva enkla insatser. Från insamling till genomförande på en vecka är vårat högt ställda mål. Vi använder samma metod som vi använder som ”projektstyrningskonsulter” i krävande företag. Vi baserar oss på metoden SCRUM, som bl a just förordar snabba tydliga ”sprintar” och dagliga avstämningar.  Vi klarade det i första projektet. Andra stora organisationer hanterar stora komplexa projekt som vårdplatser, vi kompletterar på ett effektivt sätt och är snabba när stora stöden tar tid. Vi som är inblandade i Sverige gör detta helt ideellt, inga kostnader finns eller får tas i Sverige enligt Utbildningsfondens stadgar. Därmed kan givare vara säkra på att 100% av medlen når ändamålet i Liberia.

Projektet genomförs av lokal etablerad partner på plats i Liberia, som även hjälpt oss framgångsrikt med koordinering av skolprojekt de senaste åren. Skolprojekten har varit utbildningar, uppförande av skolbyggnationer etc. Det första Ebola-projektet genomförde de ideellt, medan vi betalar dem för genomförandet av följande projekt. Totala kostnaden för deras arvoden i Liberia är ca USD400 per projekt (dvs < 5% för de projekt vi avser att genomföra).

Vi har efter analyser valt att satsa på inköp och distribution av klorin och hinkar till de mest utsatta delarna, byarna och hushållen. Klorinet är den etablerade metoden för att skapa enkel billig effektiv ”handsprit”, för att undvika smittspridningen. Vi har även kompletterat med mat för att säkra hälsan för de familjer som är i karantän eller lider brist på mat, och därmed riskerar att få sjukdomar. Många sjukdomar är mer dödliga nu, efter Ebolan knäckt det lilla sjukvårdsystem som fanns.

Klorinet och hinkar köps i Monrovia och transporteras sedan med lastbil. Vi har valt Grand Bassas mest drabbade distrikt och Lofa Countys mest drabbade distrikt  (otillgängligt i norra Liberia ca 8h med lastbil på regnperiodsvägar). Vi fokuserar nu allt mer på Lofa efter som inte andra organisationer når dit.

När insatsen är på plats i t ex Lofa, mottas den av ”Superintendent” (en operativ kommunledare) och lokal press för genomgångar tillsammans. Sen så samarbetar vi med myndigheternas lokala ”Ebola task forces”, som följer med på distributionen och vet vilka byar och hushåll som behöver hjälp.  Det är hårt drabbade byar och individuella hushåll som är i karantän som prioriteras. Vi noterar vilka delar som fått vårat stöd som underlag till rapporteringen. Vi fotograferar på plats för att ge möjlighet till användning i kampanjer men också som ”bevis” i uppföljningen. Tacksamheten är oerhört stor av insatsen på plats, särskilt från dem som t ex är i karantän som smittade eller eventuellt smittade. Se bilder här.

Uppföljning
Vi har daglig kontakt med partnern på plats i Liberia via telefon eller Skype när det går. Vi uppdaterar dagligen under projekt till våra givare via denna hemsida och Facebook. Målet är att skapa ett engagemang och känsla för vad insatsen verkligen är och gör. Vi kommer att efter första omgången ta fram ett tydligare visuellt effektmätningssätt.  Idag står denna information i den omfattande rapporten (läs den här för Grand Bassa omgång 1)som vi får genom vår partner på plats där t ex byar och hushåll listas. Yttersta målet skulle vara om vi kan mäta skillnader i spridning i de områden vi verkat, vi ska försöka detta, men är osäkra på om det går att få fram/mäta.

Utbildningsfondens uppföljning
Utbildningsfondens arbete styrs genom en operativ styrelse och en ”huvudgivargrupp”. Alla operativa inblandade är personer med höga kvalifikationer i ledning- och projektgenomförande i näringslivet. Huvudgivargruppen består av några av Sveriges mest framgångsrika företags- och entreprenörer (läs vilka det är här). Dessa träffas 2 ggr per år för att följa upp arbeten, ta fram kommande mål och strategier.  Ett av tillfällena är även det formella årsmötet.

Frågor och svar

-Varför används Klorin, är det inte farligt?
Utspätt anses det vara ok att använda som handtvätt. Det är kostnadseffektivt. Det finns säkert lämpligare handsprit och miljöalternativ, som den vi t ex använder i Sverige, men kostnaderna är mycket högre. Stora organisationer använder också klorinet och har gjort samma bedömning. I detta läget är det bästa valet.

-Varför hjälper ni mot Ebolan?
Det är idag ett faktum vilken katastrof det är och hur mycket värre det kan bli. Vi verkar i Liberia. Liberia är värst drabbat med största spridningstakten.

-Vilka personer står bakom detta?
Operativt görs kampanjen ideellt i Sverige av Liisa Kiviloog (jobbar med riskhantering och hållbarhet på Swedish Space Corporation och har jobbat på företag i Liberia), Peter Henning (jobbar som egen konsult med stora projekt på företag och har växt upp i Liberia) och Mats Oretorp (som är ledare för ett stort IT-bolag i Sverige).  Men viktigast för att nå ut är våra kära vänner som fått fart på insamlingen och gör att vi når ut till ett större antal givare. 2/10 hade totalt ca 250 personer stött kampanjen! Dessutom stöds vi av Utbildningsfondens huvudgivare, med såväl god råd, deras nätverk och stora ekonomiska stöd. Vilka de är står här.

-Har föreningen 90-konto och kan man få dra av kostnader?
Nej. Med den storlek och struktur vi har vi inte bedömt att vi har det behovet. Kostnaderna och administrationen som krävs i båda fallen är tyvärr avsevärt högre än vad vi bedömer att det skulle hjälpa oss och våra givare. Det känns tyvärr lite som att ISO-certifiera ett mindre bolag, det är stora ekonomiska och administrativa insatser, utan garantier på effekt.

-Andra frågor?
Ring på 070-266 00 09, eller lägg t ex en fråga på https://www.facebook.com/utbildningsfonden