Etikettarkiv: WAEC

Hurra ! Nästan alla elever klarade sina examen i klass 6 och 9 !

Vi kan väldigt glatt berätta att vi i veckan har fått beskeden att det har gått bra på examen för eleverna på de skolor vi byggt. Skolorna byggdes längst ut på yttersta landsbygden för att det saknades en vettig skola och utbildning där. Det gjordes i en övertygelse om att en fungerande skolbyggnad med material borde kunna ändra på det. Dessa skolor – som drivs engagerat av lokala byarna med föräldraförening, rektor och lärare – har vi även tillsammans senaste åren stöttat extra med stipendium för en del av eleverna och tonårsflickor. Det har skett under en period där ekonomin är extra ansträngd för många bl a pga Covid-19 påverkan på landet. Vår ambition är att skolorna normalt ska klara sig självständigt ekonomiskt.

Av alla elever som tog examen klarade sig alla i årskurs 6 och det var det bara 3 st i åk 9 som inte blev godkända. På 4 av 5 skolor klarade sig alla!

Även om det är svårt att mäta effekten av vad en vettig grundutbildning ger, så finns det många bra källor som poängterar att bra grundutbildning är oerhört viktigt för att få ett bättre liv. Här kommer ett par:

  • Every additional year a girl stays in school, her life quality increases 10% [källa UNESCO)
  • Households in which the household head has a higher level of educational attainment are more likely to be wealthy and less likely to face food poverty [Ref] page179. This applies also for most basic education levels.

Som vi tidigare skrivit tar elever i Liberia ”nationella prov” som t o m är gemensamma i stora delar av Västafrika, s k WAEC-exams. Läs mer i ett tidigare inlägg här.

Vi passar på att även beskriva organisationens ändamål som känns väldigt aktuell när vi ser de fina resultaten vi fick i veckan. Stort tack till alla som är med och stöttar!

Svenska Utbildningsfonden för Liberia har som ändamål att stödja utbildning i Liberia. Det sker genom att:
– kanalisera de gåvor som erhålls av företag och privatpersoner till specificerade projekt
– säkra att donerade medel till 100% går till ändamålet lokalt i Liberia
– verka för ett effektivt utnyttjande av medlen lokalt i Liberia.

Vi är övertygade om att utbildning är vägen till utveckling, demokratisk stabilitet och säkerställande av de mänskliga rättigheterna.

WAEC tests being taken 2021 (photo: Joseph K Jomah)