Etikettarkiv: Skolutveckling

Mycket mer än en skola – ekonomisk injektion med stora ringar på vattnet

Att kostnadseffektivt bygga drägliga skolbyggnader där såna saknas är i sig helt suveränt. Men det är lätt att glömma ringarna på vattnet av projekten, dvs vilken ekonomisk injektion ett projekt ger alla familjerna runt projektet. Lite förenklat är Liberias BNP ca 10 SEK/dag. Svenska BNP är 1000 SEK/dag, dvs 100 ggr mer.

Om vi tar exemplet att bygga en ganska stor skola i Lofa som precis startat, så är den för hundratals elever, vilket kan dubbleras om behov finns och man även undervisar på eftermiddagen. Budgeten är knappt 200 000, en ganska stor skola ska byggas. Projektet kan alltså jämföras med värdet av ett projekt på 20 miljoner i Sverige, ifall man ”BNP-anpassar”.

Vad tar pengarna vägen? I den här bilden visar vi hur pengaflödet ser ut i Lofa-projektet. Vi försöker beskriva hur pengarna blir till byggarlöner, arbete till underleverantören som gör lokalt tegel, som i sin tur kan handla mat på marknaden, som en bonde odlat, som får råd att skicka barnen till skolan etc. Projektet blir stora belopp lokalt som ger en riktig injektion i ekonomin. Endast en mindre del blir till import, men det kan t ex handla om mobiler som effektiviserar etc.

Where the money goes

Allt det här är lätt att glömma – eftersom redan det är helt fantastiskt att det går att skapa en stor skola för de beloppen som hundratals elever kan ha nytta av i många år. Så kom ihåg det när du stöttar med dosan på bankgirot 876-6834.

Inspektion på 7 st skolor !

Sju stycken skolor har inspekterats av vår lokala partner. Det är en del i det skolstipendieprogram som genomförts under året. Ett program som var en extrainsats efter Ebolan. Varje skola inspekterades inom nedanstående områden:
Scholarship student & uniform, Attendance log, Grade sheets, Records of conduct, Seats for the students, Books and supplies, Blackboards, School record keeping, Teacher attendance, Teacher payroll, Students roll books, Registration records, Fees payment records, School budget, School infrastructure

Hur gick det då? Alla skolorna har underlag som styrker att stipendierna används till skolavgifter till elever med extra stora behov och uniformer. När det gäller administrativa rutiner finns det utrymme för förbättringar på olika delar på vissa skolor. Vi har identiferat det, påtalat vikten av förbättringarna och hur det kan ske. Skolorna vill bli bättre och inspektionen hjälpte till. Efter inspektionen får skolorna nu sin sista utbetalning inom det extrainsatta stipendieprogrammet.

Utbildningsfonden fokuserar på att hjälpa de mest utsatta skolorna till en bättre skolmiljö. Vi har precis startat projekten för att bygga två nya skolor – där alternativ saknas.

Tack till alla som varit med under året och möjliggjort stipendieprogrammet!

Här är det uppskattade skolböcker som sköts av lärarna

Här är det uppskattade skolböcker som sköts av lärarna

Närvaroförteckningen i en klass

Närvaroförteckningen i en klass

 

Liberias skolor öppnar nästa månad ! Läs om stipendiemodellen !

Skolorna i hela Liberia har varit stängda hela förra hösten pga Ebolan. Barnen har inte kunnat få utbildning och har istället fått driva runt, eller vara isolerade. Nu har regeringen i Liberia beslutat att skolorna öppnar i Februari, sannolikt blir det andra veckan i Februari . Det är ett underbart besked. Läs mer i artikeln här.

Liberias ekonomi har drabbats hårt av Ebolan, från att redan vara ett av världens fattigaste länder. Många har under Ebola-perioden inte kunnat jobba,  företag har dragit ner sin verksamhet etc. En ny utmaningen för många är nu att ha råd med de skolavgifter som finns i skolor. I utbildningsfonden kommer vi ta fram ett ”stipendiestöd”, där vi avser att stötta ett antal skolor med ca 25% av elevernas skolavgifter. På det sättet kan vi hjälpa de 25% som har det svårast och som med stor sannolikhet hade blivit s k ”drop outs” efter att de inte kunnat betala. Det säkrar också intäkter till lärarlöner från de elever som är minst benägna att kunna betala utan att ”störa” det befintliga systemet för mycket. Skolavgifter är idag i Liberia något som motiverar många till hårt arbete och driver utvecklingen-  eftersom utbildning och skolgång uppfattas viktigt. Tyvärr drabbas däremot de som inte har råd, något vi vill kunna hjälpa till med.

Vi kommer om ett par veckor redovisa detaljer i hur stipendieprogrammet kommer fungera, men bifogar ett utdrag ur de preliminära riktlinjerna.

Vill du / ditt företag vara med och stötta Liberias kids efter Ebolan ?
– bankgirot är 876-6834 !

Scholarship model