Kategoriarkiv: Uncategorized

Lokala partner VPS&Utbildningsfonden på workshops i Liberia

Förra veckan var Mats Oretorp och Peter Henning på plats i Liberia (egenfinansierat) för att träffa vår lokala partner som genomför projekten på plats. Syftet med besöket var denna gång inte att besöka alla projekten, utan att ”djupdyka” och få ytterligare ökad förståelse i hur projekten genomförs i detalj. Med på arbetsmötet var Joseph K. Jomah (ansvarig VPS), Richard Morlu (ansvarig VPS Vattenbrunnar) och James Yenneh (ansvarig VPS Skolbyggen). Under veckan hade vi även möjlighet att träffa fler personer och organisationer, inkl Svenska ambassadören Urban Sjöström på plats i Liberia. Det hjälper oss en hel del att få mer kunskap var landet står och vad det betyder för vårt sätt att jobba. En förenklad summering är att det väldigt bra för landet, dess folk och oss, att vi med vår partner genomför våra projekt längst ute i på landsbygden. Och att vi gör det direkt tillsammans med byarna och de mest lokala förvaltningarna inom utbildning och hälsa. Det ger stor effekt där fattigdomen är svår och behoven är störst. Dit få når ut. Och där större centrala administrationer kan undvikas.

Under 2023 har redan fyra skolor byggts (en var startad 2022), sex vattenbrunnar fixats och skolmöbler till tre skolor. Allt på tid och inom budget. Kostnaden per projekt är låg vilket ger så många projekt. Det är väldigt bra! Bilden nedan visar ungefärligt antal personer som kan dra nytta av dessa projekt i framtiden!

Det sätt projekten utförs på har utvecklats på ett positivt sätt där byarnas aktiva deltagande har nått en ännu bättre nivå. Det har lett till att vi kan göra ännu mer nytta för budgeten. Och även viktigt så ger det en stolthet och kunskap, som gör att underhåll och driften kan ske mer och bättre av byarnas egna representanter.

Vi ville lära oss ännu mer om hur det skedde praktiskt. Stora delar av tiden intervjuades teamet och vi hoppas på att framåt dela en del av de intervjuerna här på hemsidan. Några korta summeringar – av många fler – finns nedan. Vi har fått fin ökad förståelse och ser en bra process. Det var väldigt värdefullt och kommer hjälpa oss och dem mer framåt.

-De ansvariga ovan är ute på fältet hela tiden och leder på plats. Det är ett litet ledarteam. Men som kan det de håller på med och som brinner för de resultat och nytta för människorna som projekten ger. En stor stolthet. Under 2023 har vi i Utbildningsfonden fått i princip dagliga bilder och glada rapporter från framdriften på de olika ställena. Ett härligt sätt att få och hålla engagemanget i alla riktningar och en praktisk löpande uppföljning.

-Varje projekt genomförs intensivt under en kort period, mellan 1-2 månader. Det ger en fokus som undviker förseningar. När alla är igång så går det fort och bra.

-Det är en tuff miljö att genomföra projekteni . Inte bara transporter är ett problem. Hettan under torrperioden är svår när tuffare fysiska arbeten ska göras. Under regnperioden går det inte pga vägarna.

-Lokala myndigheterna (de s k WASH-koordinatorerna, som betyder Water, Sanity and Health) tar ett aktivt engagemang tillsammans med vårt team när en brunn byggs. Det fungerar nästan som ett bygglov för val av brunnsplats med godkännande, till efterkontroll inkl att säkra att underhållet är på plats.

-Byarna tar ett oerhört stort arbete i att stå för lokalt material och vara med i andra arbeten i projekten. I ett exempel fick varje hushåll hämta 3 hinkar sand per dag från en bäck ca 45 min bort. Allt planerat tillsammans för att säkra leveransen som byggteamet behövde för cement. I ett annat projekt var avståndet övermäktigt för att få fram sanden i tid. Då lyckades man få låna en truck av en lokal myndighet, som körde 10 st lass på en dag. Byarna hade preppat så allt var redo så en dags lån av trucken fixade allt.

-I en av byarna renoverades vi en brunn som var byggd för länge sedan och inte längre fungerade. Då frågade en intilliggande by om vårt team kunde hjälpa att renovera även deras brunn, de hade fixat reservdelarna som behövdes. Sagt och gjort, Richard löste den brunnen också – ”när de nu ändå var där”. Inga extrakostnader men väldigt stor effekt med rent vatten till ännu fler människor.

-En genomgång av VPS har skett av en oberoende lokal part. Genomgången omfattade organisationen och dess tillstånd, ekonomin och bemanningen etc. Det ser bra ut och gav ett antal rekommendationer ifall organisationen kommer växa. I dagsläget är Utbildningsfondens mål att kunna genomföra projekt i den takt som vi gjort första halvåret med det befintliga teamet och inom motsvarande områden.

Ovan är bara några exempel, men vi kunde summera veckan med att det går väldigt bra just nu. Och att vi nu söker stöd och medel för nya projekt under hösten 2023 när regnperioden slutat och det går att start upp igen.

Kan och vill du eller din organisation stötta, så är swishen 123 618 18 20. Eller ring på 070-266 00 09 intresse att vara sponsor. Stort tack till alla som stöttat och stöttar framåt! 100% av gåvan går till projekten lokalt i Liberia enligt våra stadgar.

Rent vatten i Kormai !! Kostar <5kr/pers/år

Varje vattenbrunn är en fantastiskt viktig sak i en by. Svårt att förstå ibland för oss som alltid har det. I Kormai hade man hämtat i ett gammalt öppet vattenhål, där även ytvatten fyllde på. Såklart inte hälsosamt och rektorn har beskrivit att folk i byn haft problem pga vattnet ibland. Igår fick vi den här glada filmen från Kormai där en lokal tekniskt ansvarig visar och berättar.

Kormai var den absolut svåraste brunnen som gjorts. Det var otroligt mycket berg och sten. När det grävdes för hand fick de elda i botten för att göra stenen spröd. Sedan knackades den bort bit för bit. Till sist kom vattnet. Rent fint klart vatten. Nedan är bilder från arbetet under tiden. Som alltid har lokala byn stöttat med allt de kan som arbetskraft, sand etc. Vi står för de lokala tekniska experterna, transporter och material som måste köpas.

Att göra ett sådant projekt kostar totalt ca 30000-35000 kr. Investeringsmässigt betyder det att det kostar mindre än 5kr att fixa rent vatten för en människa som i ett år.

Vi vill göra fler ! Swisha gärna på 123 618 18 20 om du kan och vill 🙂 Alla gåvor blir stora!

Bra framdrift på skolbygge och vattenbrunn i Kormai

I senaste inlägget för ca 1 månad sen berättade vi om starten på två stycken nya skolbyggnadsprojekt i Kormai och Gobewole-Ta. Vi kompletterar också med var sin vattenbrunn, eftersom det inte funnits rent vatten inom räckhåll. Hur går det då? Jo vi får nästa dagligen bilder och härliga filmer som visar på det stora engagemanget i byn och av projektteamet. Här kommer några bilder från senaste perioden i Kormai. Vi sponsrar arbetsmaterial som måste köpas och har lokal teknisk ledning. När alla bidrar blir det kul, stolthet och tillgångar som sköts.

Kormai – Skolbyggnad

Flera byar ska dela på skolan. Här hjälper elever med ambitioner till att flytta dit det tegel som de olika byarna fixat.

Och det grävs för grunden. Här är föräldraföreningens kvinnliga ledare i full gång med hackan.

Väggarna byggs av det lokalt gjorda teglet. Byarna med föräldrar och elever har fixat all sand från bäckar i området. Vi står för cementen till gjutningen.

Nu går det undan, snart är skolan klar!

Kormai – vattenpump för rent vatten

Det har varit ett otroligt tufft arbete att handgräva brunnen. Kormai är en plats med mycket sten i marken. Teamet har tvingats elda i botten på stenen när de grävt, knäckt stenarna och tagit upp i bitar löpande. Spår av eldningen syns i hålet. Det har tagit ca 1 vecka mer än tänkt, men de ger inte upp. De har nått fint vatten och nu gjuts rören som ska läggas ner i hålet. Det kommer bli bra !! Kostnaden att fixa rent vatten är 5kr per person och år. Så alla gåvor är stora om du kan och vill stötta på swish 123 618 18 20. Vi har fler skolor och brunnar med färdiga projektförslag som vi söker stöd för

Flera nya skolbyggen i vår ! Stötta på swish 123 618 18 20 om du kan och vill

Senaste året har vi igen kunnat göra ett stort antal nya projekt som gått bra och hållit sina budgetar. Vi siktar nu på att göra 3-5 nya skolbyggnationsprojekt redan nu i vår !! Tillsammans med lokala skolmyndigheterna och vår lokala partner VPS har vi valt ut kandidater. De lokala byarna är engagerade och redo att hugga i med arbetskraft. Vissa har redan startat att fixa de material till bygget som de kan få fram själva. Vår lokala partner VPS koordinerar med projektledning, teknisk koordinering och inköp, samt transport av material. Budgetar finns längre ner i inlägget.

Det framgår nog ganska tydligt på bilderna att behoven är ledsamt stora där. I den här typen av byggnader är det inte möjligt att att driva en skola. Föräldrar blir mindre benägna att låta eleverna gå i skolan. Och under regnperioden går det ofta inte ens att ha skola alls i lerhusen. Det blir en dålig spiral som en vettig skolmiljö kan ändra på.

Om du vill och kan vara med att stötta – så vi kan göra så mycket som möjligt – är swishen 123 618 18 20, eller bankgirot 876-6834. 100% av gåvan går till projekten lokalt. Här visar vi de två projekten vi avser starta först!

Kormai – Lofa 130 elever, från förskola till klass 6 Kostnad ca 60.000:-

Gobewole-Ta – Lofa – 110 elever från förskola till årskurs 5. Kostnad ca 90.000:-

Budgetarna är här, tillkommer på plats lokal projekt- och teknisk koordinering på ca 15%

Vattenhålet bytt mot rent brunnsvatten i Loboda

Innan jul renoverades den stormskadade skolan i byn Loboda. Eftersom skolan och byn inte hade tillgång till rent vatten (ett ohälsosamt vattendrag användes) så har vi stöttat med en vattenbrunn med. Lokala brunnsteamet har handgrävt och gjutit ringar tillsammans med hjälp från byns medlemmar. Vi står för material och lokal teknisk expertis. Byn fixar sand, sten och allt de kan.

Igår 26/2-2023 fick vi en direktrapport med härliga bilder och filmssnuttar. Vi delar dem och tar med några gamla bilder från när grävandet startade för några veckor sen. För den som inte kan den liberianska engelska dialekten, så berättar Joseph K Jomah om hur brunnen är placerad mellan skolan och byn, så att alla enkelt kan tillgången. Det vattendrag som tidigare använts visas och gör en ödmjuk inför skillnaden. Mellan skolan och brunnen ska de rensa marken och använda för odlingar.

De flitiga barnen kan nu pumpa upp rent vatten istället för att hämta i det ohälsosamma vattenhålet. Vi har räknat ut att vattenbrunnsprojekten kostar ca 5kr/person för att få hälsosamt vatten i ett helt år. Spana in filmerna!

Rent vatten i Loboda ! I den andra filmen kan ni se det ohälsosamma vattenhålet som användes tidigare. Allt fint skyddat med cement och vägg för att hålla vattenhålet skyddat och rent.
Vattenhålet där byn hämtade sitt vatten förut och se brunnens placering.

Här är några till bilder i ett bildspel (klicka på pilarna för att se fler) från det hårda arbetet innan som nu ger rent hälsosamt vatten till en by inkl skola. Härligt engagemang från byn, brunnsentreprenören och lokala projektledningen genom VPS.

Tack alla som stöttar !

OPA-skolans två byggnader är klara !

Nu är ännu ett skolbyggnadsprojekt klart! Det gäller den lilla bydrivna skolan OPA Community school i Zorzor-distriktet. Den var utvald av lokala skolmyndigheten att vara en av de som var i störst behov av hjälp. Med en del av taket borta och andra delar läckande var det ingen vettig skolmiljö. I december 2022 besökte vi byn, personalen och 225 elever. Det var ett stort engagemang i byn, där man tillsammans hade ett mindre jordbruk och djuruppfödning för att finansiera delar av lärarlöner.

Men ett stort byggprojekt är omöjligt att klara själva. Men som alltid har byn hjälpt till med arbete och material. Efter årsskiftet satte projektet fart och nu är två stycken skolbyggnader funktionella med totalt 6 st klassrum samt kontor för administrationen.

Här kommer lite ”före/efter-bilder”. Under projekten får vi löpande fått bilder hur det framskrider. Det är en njutning att se hur alla hjälps åt lokalt. Det gör det enkel och kul för oss långt bort i Sverige att följa upp. Totala kostnaden som vi stöttar med är ca 80.000:-. Med allt engagerat arbete av byborna, tillsammans med vår lokala partner VPS tekniska projektledning, vårt materialstöd – så räcker pengen väldigt väldigt långt. I en massa år har nu minst 225 elever och lärare en vettig skolmiljö. Och en konsekvens är att fler kommer till skolan när den är en fungerande miljö och kvaliteten av undervisningen blir bättre.

Först lite härliga bilder på de fina engagerade eleverna när vi besökte byn i december 2022 strax innan projektet startade.

Och projektet då? Så här såg det ut 2022 innan vi startade. Största problem var att de gamla taken i två byggnader läckte som såll och som ledde till en dålig skolmiljö.

Och här renoveras det för fullt.

Och så här fint ser det ut nu 21/2-23. Med tak som gör att det går att ha skola även under regnperioden. Liberia har en lång regnperiod med otroliga mängder regn.

Sist, det här var budgeten som vi enades om i projektet. Den hölls!

2022 – Tack alla för fantastiska 719.550:- till årets projekt

Vi tackar extra våra fantastiska huvudgivare Erik Mitteregger och Tedde Jeansson Sr som står för 400.000:- av årets stöd under ännu ett år. Vi tackar också extra mycket de givare och sponsorer som stöttat med mellan 10.000-50.000:-. De är Largus AB, Familjen Oretorp, Youni AB, Visinge Consulting AB, Familjen Gelin-Lindahl, Familjen Henning, Familjen Hellered och QinMind AB. Och stort tack alla som stöttat under årets projekt. Vi välkomnar även Fjällbjörken AB som kommer stötta stort från 2023. Med en effektiv användning är alla gåvor stora i ett land med BNP på ca 15kr/dag (jfr Sverige ca 1000kr/dag), som ger stor effekt i ett av världens 10 fattigaste länder.

2022 har varit ett aktivt år där vi genomfört 5 st skolbyggnadsprojekt plus 2st brunnar. Alla projekten byggs av boende i de byar som stöttas och de står även för material som finns lokalt som sten, sand etc. Vår lokala partner VPS stöder dem med lokal projekt- och teknisk projektledning samt material som måste köpas. Den modellen ger ett stort lokalt ägarskap och något vi tycker har en fantastisk effekt för de pengar vi alla stöttat med. Hur årets medel projekten använts finns redovisade löpande under året här på hemsidan. Tre personer från oss givare har (egenfinansierat) även varit på plats i slutet på året för att inspektera projekten som såg väldigt bra ut.

Vi tackar även vår lokala partner i Liberia Versatile Professional Services som förträffligt koordinerat alla dessa projekt tillsammans med berörda byar och som löpande flera gånger per vecka skickar info och bilder på hur det går till oss.

Inför 2023 pågår också en fantastiskt febril aktivitet. Så här ser den ambitiösa planen ut, där nästan alla dessa projekt också finansieras av de medel som samlats in 2022.

Outstanding and ongoing projects

Lofa, County, Liberia

N0 Location Project Current update
    1     OPA community Renovation of school building Materials provided by SEFL are available on ground, community/school adding up wood for work to begin right after New year and work expected to last for three weeks.
          2           Loboba           Preparation of furniture              
New Hand pump construction
Materials for sawing provided and selection of wood to be sawed and felling is done. Sawing into pieces of wood to begin right after the festive seasons.However, in order to speed up with the preparation of these furniture, community have arranged with some of its members who have in keeping already sawed and dry wood to be using for the preparation and be replaced with newly sawed wood since they have to be dried before use.Preparation materials for carpenters to be delivered between the 2nd to the 6th of January 2023 for work to begin.The month of January to be used for preparation of all furniture while students return from break on January 9, 2023.     Digging to begin on the 10th of January, 2023 by contractors. Already arranged.    
        3         Momoyengbeh         Preparation of furniture Materials for sawing provided and selection of wood to be sawed and felling is done. Started sawing but saw got some mechanical faults and work had to stop and all is now set to begin after the festive seasons.Materials for preparation by carpenters to be delivered between the 4th -6th of January, 2023.Negotiation are also been made with some people in Bolahun with dried and ready wood to begin preparation of furniture as well in order to meet up with time line and for students use.
          4           Hargala           Preparation of furniture   Materials for sawing provided and sawing started. Sawyer came to Monrovia to meet with family and will be back after the New Year festival.There are enough dry and ready wood owned by one Mr. Dukuly already in town and has agreed through my intervention to allow the community to use and replace after sawing. All these arrangements are meant for us to achieve our timeline for the preparation of this furniture. The newly sawed wood has to spend some time for the water to drain out before putting them together, to avoid crumbling and earlier damage.Carpenters will begin work after the festive seasons as soon as the materials for preparation are delivered.

HAND PUMPS (Repair of old hand pumps that has not worked for a long time)

N0 Location Status
1. Ngokorhun /Kolahun Districh Work to begin 1st February, 2023 and expected to last for 1 week
2 Yandisu / Voinjama District Work to begin 8th February, 2023 and expected to last for 1 week
3 Sucromu / Salayea District Work to begin 15 February, 2023 and expected to last for 1 week
4 Sharon Chriata memorial / Salayea District Work to begin 23 February, 2023 and expected to last for a week
Note: all outstanding projects are to be completed by the end of February, 2023.    

Spana in ! Summering av besök i Lofa-Liberia på projekt 2022

Titta in !

Nu har vi (Mats Oretorp, Märta Planck Henning och Peter Henning) avslutat våra besök på årets projekt (egenfinansierat). Det ser väldigt bra ut ! Vi är inte förvånade, eftersom vi löpande flera gånger i veckan under hela året fått information och foton skickade på de arbeten som pågår av lokala partnern VPS under ledning av Joseph Jomah. 

Vi besökte totalt 6 st projekt, varav 5 st var klara och ett enligt plan startar nu. Vi återbesökte en skola och även dess vattenbrunn, där allt fungerar bra. Vi tittade på ett projekt som är en kandidat för nästa år. Vi har sett – på riktigt – alla de fantastiska platser som gått från hemska ruckel till en värdig skolbyggnad. Allt enligt organisationens grundtanke, där det leder till att fler elever vill och kan gå i skolan. Vilket ger ett bättre liv och även minskar risk för otäcka konflikter. Projekten gör stor skillnad för de platser vi stödjer. Utveckling tar tid, men det gör det inte mindre viktigt.

Liberia är fortfarande ett av världens 10 fattigaste länder. Det är ingen topplista man vill vara på. Ute på landsbygden syns inga stora skillnader. Men om man med lite större perspektiv ser på t ex medellivslängden, så har den ökat ca 20 år sedan 70-talet. Man lever ett enkelt liv, i byar med ordnade strukturer. Vi som besökte var väldigt eniga att vi hellre var fattig i en jordbruksby på landet än i huvudstaden Monrovia i ett getto.  Men det mesta som når Liberia stannar tyvärr runt ganska få i storstaden Monrovia. Ökad BNP når inte alla. Vi är väldigt stolta att kunna göra projekten där andra inte är och att kunna nå längst ut.

Med vår lokala partner har vi blivit allt bättre på att få ännu mer av projekten utförda ideellt av byarna där vi bygger, vilket känns oerhört viktigt. Då gör vi det tillsammans. Det är inte ett färdigt projekt som ”ges” till dem.  Byarna står för arbetskraft, mark, rensning av mark, insamling av sten, trä till plankor, sand som kan tas från floder långt bort osv. Vi står för material som måste köpas, projekt- och teknisk ledning. Det ökar säkerheten i att skötseln av byggnaden på lång sikt. Investeringen är ömsesidig och stoltheten är enorm.

Vi har också fått ett ännu tätare samarbete med lokala skolförvaltningar. De identifierar flera usatta skolor och vi tar oss an de projekt som vi också bedömer är de som verkligen har det mest akuta behovet.

Vår ”leveransmodell” av projekt har fått fin feedback av viktiga roller i Liberia. Vi gör projekten på ett oerhört kostnadseffektivt sätt, rakt in i byarna och snabbt. Vårens två stormskadade skolor som renoverades fixades på ca 1 månad efter att vi fick frågan. Större byggen tar ett par månader. Det lokala teamet är med rätta väldigt stolta över det. Det blir viktiga bra exempel till annat på att det kan ske saker och fort. Väldigt mycket tar väldigt lång tid här annars.

Det svåraste är leverans av varor ut till projekten. Ofta kan inte bilar nå dit, så till sist packas det på motorcyklar. Vägarna är en katastrof – särskilt under regnperioden. På en av huvudvägarna (mellan Gbarnga och Kolahun) nådde vi 18 km/h med bra jeep. Då är det inte regnperiod. Inne i regnskogen gick det inte så fort.

Till och med cementsäckar tas på motorcyklar för att kunna nå bygget. Photo: Joseph Jomah

Varje projekt redovisas separat i menyn här på hemsidan. Vi kommer lägga till mer information och bilder under varje projekt kommande veckor.

Det går inte att förmedla den fantastiska återkopplingen och engagemanget som är i byarna hos alla. Vi delar mer här framåt, men följ oss gärna för mer bilder och film på:

Instagram: @utbildningsfonden_liberia – den är nystartad !
Facebook: @utbildningsfonden

Hargalaskolan är helt ny ! Så här såg det ut innan, alla gamla ”mud-bricks” (jordtegelstenar) är bytta mot riktiga.

Ett fantastiskt stort tack till alla som stöttar! Vi tackar extra de i givargänget/sponsorer som tar i extra mycket med väldigt stora stöd och goda råd i dessa projekten. Under året 2022 tackas därför särskilt Erik Mitteregger, Tedde Jeansson, Largus AB, Youni AB, Mats Oretorp och Visinge Consulting AB. 

Nu ska en till skolbyggnad fixas, kompletterande skolmöbler ska snickras, några brunnar renoveras etc. Sen ska vi ta nya tag inför nästa års större projekt.  

Vi avslutar med ett par bilder från en glad rektor och en som visar hur ofantligt vackert landet är.

På plats i Liberia & ny instagram berättar !

Nu är vi på plats för att inspektera alla årets senaste projekt med 6 st skolrenoveringar och vattenpumpar mm. Vi tackar alla som stöttat under året och de som i den separata facebook-kampanjen stöttade med 34950:- till inköp av skolmaterial som vi tar med oss i jeepen.

Vi kommer vara extra aktiva med text och bilder på Utbildningsfondens nya instagram på @utbildningsfonden_liberia. Följ med där för inlägg och händelser!!

Så här såg det ut i torsdags när en del av skolmaterialet köptes som ska till utsatta skolor runt Monrovia, det mesta åker med i jeepen till Lofa på landsbygden.

Tack igen alla!

Nu funkar Loboda Public School igen !

Under våren 2022 har vi arbetat med att ta fram förslag på nästa projekt. Projekten är alla i avlägsna platser i Lofa-regionen som behöver stöd och dit få organisationer når. De har tagits fram genom att lokala utbildningsansvariga (s k District Education Officers) i distrikten har föreslagit de absolut mest behövande skolorna de har. Vår lokala partner på plats har besökt dem, kollat bedömt och summerat. Det har resulterat i 5 st projektförslag som kollats mer, summerats, budgeterats etc.

Loboda Public School är ett av de projekten. 125 elever berörs.

Projektet

Nytt tak, efter att en tropisk storm tog det förra taket. Stora delar av förra året kunde inte de lägre årskurserna gå i skolan alls. Budgeten i detalj finns här.

Statusbilder

Så här såg det ut innan starten i september 2022. Taket helt borta i halva skolan. Omöjligt att undervisa i den delen, som det syns i andra bilden.

Tidigt i oktober 2022 såg det ut så här fint. Taket på plats! Senare i år ska det ordnas fixas vatten och brunn med.

Och nu är eleverna på plats! Så här glatt såg det ut vid ett besök 20:e oktober 2022

(All photos by Joseph K Jomah)