Ebola-insats fas 5: Monteserrado

Insamling: Början av December
Genomförande: Från 2014-12-13 – 2014-12-21

Det går att göra saker snabbt och effektivt mot Ebolan!
En summering av vår metod finns här, och mer detaljer om vår metod finns här.

Insatsen i Monteserrado baserades på information kring att Monrovia-regionen nu sprider Ebola ut till andra distrikt. Den informationen och att vi inte vill ha stora transportkostnader på insatsen gjorde att vi valde Monteserrado-regionen.  På samma sätt som tidigare genomfördes insatsen i samarbete med lokala Ebola Task forces som visade till de delar som varit mest drabbade. På samma sätt som tidigare var det smittspridningsförebyggande klorin&tvål, handtvättshinkar kompletterat med ris&olja. Detta var vår femte och sista insats som Utbildningsfonden gör mot Ebolan. Andra stora aktörer är nu sen en tid på plats och vår kompletterande roll är inte lika aktuell längre, även om kampen mot Ebolan är långtifrån över. Vi kommer fokusera på att förbereda för att stödja så bra som möjligt när väl skolorna ska öppna igen.

Tabellen nedan summerar insatsen. I länken här finns även ett antal bilder från insatsen.

Ebola5-distribution matrix Monteserrado