Vår metod mot Ebolan

Utbildningsfonden har valt att genomföra förebyggande insatser mot Ebolan. Enklast och effektivast är att ha god tillgång till klorin som späds med vatten till en virusdödande billig handtvätt. Att ha mat är också grundläggande för att stå emot andra sjukdomar bättre. Flera är nu allt mer dödliga, eftersom sjukvårdssystemet kollapsat helt och t ex malariamediciner ofta är helt slut (de används också i Ebola-vården.

Vi har bestämt oss att såna här insatser kan vara oerhört snabba. Vårat första projekt tog en vecka från start till slut. Tiden är en lika stor dödare som Ebolan. Utvecklingen är katastrofal. Antalet smittande växer exponentiellt, läs t ex här. Bilden nedan visar utvecklingen i slutet på September. I Liberia är 2700 smittade senaste 21 dagarna, perioden innan var det 1400. Dubblering på 21 dagar. Då är mörkertalet mycket stort! Drygt hälften dör. Sen är det lätt att räkna på hur det går om inte insatserna kommer. WHO har scenarios på upp över en miljon smittade i Januari om inte insatserna kommer på plats, och de gör de inte ännu.

Ebola utvecklingen Sept FN

Vi anser att de stora aktörerna inte gör de enkla sakerna tillräckligt snabbt, utan de enkla sakerna tar istället lika lång tid som de komplexa medicinska insatserna som t ex sätta upp ett sjukhus för vård. Vi har sökt snabba lösningar tillsammans – tyvärr bromsar många regelverk från snabbare insatser.

Vi gör projekten tillsammans med ett duktigt team på plats som annars jobbat med oss i skolprojekten vi normalt driver. Men skolorna är stängda i hela Liberia.

Vi samlar in pengar av våra vänner, deras vänner och deras vänner. Sen är teamet bakom Utbildningsfonden med också. Vi lånar pengar från våra ej genomförda skolprojekt på plats. Det gör att vi inte behöver vänta 1-2 veckor på en banktransfer.  Direkt efter vi har gåvolöften kan vi agera. 100% av pengarna skickas till Liberia, inga kostnader finns i Sverige.

I Liberia köps Klorin, hinkar och mat in. Det transporteras sen ut till avlägsna och de mest drabbade områden. De som ligger långt bort från Monrovia får ofta ingen hjälp alls. Vi hjälper t ex Lofa County som ligger i Norra Liberia på gränsen mot Sierra Leone. Se bilder från vårat första projekt, där vi kunde vi få ut 4000 flaskor klorin och 400 hinkar, som på rätt ställen bromsar smittspridningen.

När våra partners på plats kommer till de drabbade distrikten, så samarbetar man med lokala myndigheter och deras s k ”Ebola task force” som finns utsedda. Vissa större utlämningar följds t o m av lokal press, när kontroller görs av insatsen av lokala myndigheter. ”Ebola task force” följer med på transporten och visar på vilka familjer som är drabbade och behöver hjälp i karantän, utsatta byar etc.

Vi har daglig kontakt med personalen på plats och återkopplar till våra givare (när det går, vissa delar saknar mobil täckning) gör snabba uppdateringar. Vi har transparens i det vi gör, se redovisningen från vårt första projekt i Liberia.

Det du just läste behöver bara ta en vecka. Kampen mot tiden är brutal, se Ebolans utveckling i den bra sammanställning som FN gör. Där ser du också hur sakta fonderingen egentligen går av de löften som hörs i media.

Svenska Utbildningsfonden för Liberia är en ideell förening som grundats och stöds av personer som vet att det går att göra oerhört mycket, enkelt och till låga kostnader ifall det sker på rätt sätt. Vi presenterar alla projekt vi gör på vår hemsida. Läs mer om oss här. Dessutom stödjer Utbildningsfonden och ett stort antal vänner de speciella Ebola initiativen, som vi beslutat inte får inkräkta på vårat långsiktiga åtagande mot de skolprojekt vi driver.