Stipendium ca 200 pers 2019-2021

Ekonomin i landet har varit väldigt dåligt 2019-2021 från en redan tragisk nivå av olika skäl inkl Covid. Under den perioden har föräldraföreningen på 5 st skolor fått stötta att identifiera de elever som har störst behov och inte haft möjlighet att gå i skolan annars.

Ca 200 elever var del av stipendieprogrammet under perioden.

Glada elever trots utmaningar – eleverna på bilden är inte kopplade till stipendieprogrammet