Lokala partner VPS&Utbildningsfonden på workshops i Liberia

Förra veckan var Mats Oretorp och Peter Henning på plats i Liberia (egenfinansierat) för att träffa vår lokala partner som genomför projekten på plats. Syftet med besöket var denna gång inte att besöka alla projekten, utan att ”djupdyka” och få ytterligare ökad förståelse i hur projekten genomförs i detalj. Med på arbetsmötet var Joseph K. Jomah (ansvarig VPS), Richard Morlu (ansvarig VPS Vattenbrunnar) och James Yenneh (ansvarig VPS Skolbyggen). Under veckan hade vi även möjlighet att träffa fler personer och organisationer, inkl Svenska ambassadören Urban Sjöström på plats i Liberia. Det hjälper oss en hel del att få mer kunskap var landet står och vad det betyder för vårt sätt att jobba. En förenklad summering är att det väldigt bra för landet, dess folk och oss, att vi med vår partner genomför våra projekt längst ute i på landsbygden. Och att vi gör det direkt tillsammans med byarna och de mest lokala förvaltningarna inom utbildning och hälsa. Det ger stor effekt där fattigdomen är svår och behoven är störst. Dit få når ut. Och där större centrala administrationer kan undvikas.

Under 2023 har redan fyra skolor byggts (en var startad 2022), sex vattenbrunnar fixats och skolmöbler till tre skolor. Allt på tid och inom budget. Kostnaden per projekt är låg vilket ger så många projekt. Det är väldigt bra! Bilden nedan visar ungefärligt antal personer som kan dra nytta av dessa projekt i framtiden!

Det sätt projekten utförs på har utvecklats på ett positivt sätt där byarnas aktiva deltagande har nått en ännu bättre nivå. Det har lett till att vi kan göra ännu mer nytta för budgeten. Och även viktigt så ger det en stolthet och kunskap, som gör att underhåll och driften kan ske mer och bättre av byarnas egna representanter.

Vi ville lära oss ännu mer om hur det skedde praktiskt. Stora delar av tiden intervjuades teamet och vi hoppas på att framåt dela en del av de intervjuerna här på hemsidan. Några korta summeringar – av många fler – finns nedan. Vi har fått fin ökad förståelse och ser en bra process. Det var väldigt värdefullt och kommer hjälpa oss och dem mer framåt.

-De ansvariga ovan är ute på fältet hela tiden och leder på plats. Det är ett litet ledarteam. Men som kan det de håller på med och som brinner för de resultat och nytta för människorna som projekten ger. En stor stolthet. Under 2023 har vi i Utbildningsfonden fått i princip dagliga bilder och glada rapporter från framdriften på de olika ställena. Ett härligt sätt att få och hålla engagemanget i alla riktningar och en praktisk löpande uppföljning.

-Varje projekt genomförs intensivt under en kort period, mellan 1-2 månader. Det ger en fokus som undviker förseningar. När alla är igång så går det fort och bra.

-Det är en tuff miljö att genomföra projekteni . Inte bara transporter är ett problem. Hettan under torrperioden är svår när tuffare fysiska arbeten ska göras. Under regnperioden går det inte pga vägarna.

-Lokala myndigheterna (de s k WASH-koordinatorerna, som betyder Water, Sanity and Health) tar ett aktivt engagemang tillsammans med vårt team när en brunn byggs. Det fungerar nästan som ett bygglov för val av brunnsplats med godkännande, till efterkontroll inkl att säkra att underhållet är på plats.

-Byarna tar ett oerhört stort arbete i att stå för lokalt material och vara med i andra arbeten i projekten. I ett exempel fick varje hushåll hämta 3 hinkar sand per dag från en bäck ca 45 min bort. Allt planerat tillsammans för att säkra leveransen som byggteamet behövde för cement. I ett annat projekt var avståndet övermäktigt för att få fram sanden i tid. Då lyckades man få låna en truck av en lokal myndighet, som körde 10 st lass på en dag. Byarna hade preppat så allt var redo så en dags lån av trucken fixade allt.

-I en av byarna renoverades vi en brunn som var byggd för länge sedan och inte längre fungerade. Då frågade en intilliggande by om vårt team kunde hjälpa att renovera även deras brunn, de hade fixat reservdelarna som behövdes. Sagt och gjort, Richard löste den brunnen också – ”när de nu ändå var där”. Inga extrakostnader men väldigt stor effekt med rent vatten till ännu fler människor.

-En genomgång av VPS har skett av en oberoende lokal part. Genomgången omfattade organisationen och dess tillstånd, ekonomin och bemanningen etc. Det ser bra ut och gav ett antal rekommendationer ifall organisationen kommer växa. I dagsläget är Utbildningsfondens mål att kunna genomföra projekt i den takt som vi gjort första halvåret med det befintliga teamet och inom motsvarande områden.

Ovan är bara några exempel, men vi kunde summera veckan med att det går väldigt bra just nu. Och att vi nu söker stöd och medel för nya projekt under hösten 2023 när regnperioden slutat och det går att start upp igen.

Kan och vill du eller din organisation stötta, så är swishen 123 618 18 20. Eller ring på 070-266 00 09 intresse att vara sponsor. Stort tack till alla som stöttat och stöttar framåt! 100% av gåvan går till projekten lokalt i Liberia enligt våra stadgar.