Ebola-insats fas 3 Margibi.

 Genomförande: 2014-11-04 – 2014-11-15

På samma sätt som tidigare genomfördes insatsen i samarbete med lokala Ebola Task forces som visade till de delar som varit mest drabbade. På samma sätt som tidigare var det smittspridningsförebyggande klorin&tvål, kompletterat med ris&olja.

Margibis omfattning blev hela:
1584 handtvättshinkar
32 004 klorinflaskor
204 600 påsar tvål
304 800 portioner ris
6 521 liter vegetabilisk matolja
Det är tal som tål att kännas på. Dessutom återstod ytterligare 10% av ovan, som blev en del i CapeMount-projektet. När Ebola-utbrottet kom där prioriterades en del till det projektet. Tabellen nedan summerar insatsen.

Bilder från insatsen finns i ett flertal uppdateringar redovisade under projektet, t ex här

Margibi utedlning detaljer 1-1bMargibi utedlning detaljer 1-2b

Stort tack till alla hjältar!! Kompletta hJältelistan är här

Det går att göra saker snabbt och effektivt mot Ebolan! Nu gör vi det i större skala!
En summering av vår metod finns här, och mer detaljer om vår metod finns här. 

.