Ebola-insats fas 4: Cape Mount

Insamling: November
Genomförande: Från 2014-11-28 – 2014-12-04

Det går att göra saker snabbt och effektivt mot Ebolan!
En summering av vår metod finns här, och mer detaljer om vår metod finns här.

Insatsen i Cape Mount baserades på ett Ebola-utbrott som hade skett nyligen. På samma sätt som tidigare genomfördes insatsen i samarbete med lokala Ebola Task forces som visade till de delar som varit mest drabbade. På samma sätt som tidigare var det smittspridningsförebyggande klorin&tvål, kompletterat med ris&olja.

Tabellen nedan summerar insatsen. I länken här finns även ett större antal bilder.

CapeMountTotals