Tjejstipendium 200+pers 2019-2021

Alla vi som stöttat med stipendier kan vara oerhört stolta. Målet har nåtts fort att få fler tjejer att gå längre i skolan & ha lika många tjejer som killar i skolorna har ! Tjejstipendierna för alla tjejer från årskurs 6 har gett en enorm effekt.

Se på den enorma effekten om man ser på fördelningen mellan killar och tjejer från årskurs 6 och uppåt, då unga kvinnor annars typiskt slutade för ”att inte kosta för familjerna”. Under den perioden har drygt 200-240 flickor fått sina skolkostnader betalda av oss. Vi införde extrastödet under en period då ekonomin har varit extra dåligt av olika skäl inkl Covid.

Bravo! #girlsgetequal

På totalen i skolorna ser fördelningen ut så här.