Stöd

Stöd på bankgiro: 876-6834 eller Swish: 123 618 18 20
-För utlandsbetalningar, se nedan

Utbildningsfonden stöds av ett antal privatpersoner och företag. Stödet är främst ekonomiskt, men också i form av goda råd och praktiskt stöd från duktiga personer/företag som ideellt styr organisationen och driver projekt. I Utbildningsfonden kan vi tillämpa våra yrkeskunskaper ideellt i världens bästa projekt med absolut bästa effekten av insatta medel och tid.

Liberias mest behövande ungdomar och skolor sponsras bl a av:

Vi tackar alla givare löpande. Den extra Ebola-insats som skedde under 2014 stöddes av ett stort antal företag och privatpersoner som alla tackas här.

100% av insamlade medel går till ändamålet lokalt i Liberia. Hur går det till?
– Vi har förstått hur oerhört viktigt det är för många givare att veta att pengarna kommer fram. Vi är små men gör stora insatser. Alla arbeten sker ideellt. Därför har vi nästan inga kostnader alls lokalt i Sverige. De få oundvikliga kostnader som finns (t ex årliga bankavgifter) öronmärks och betalas alltid av någon sponsor. På så sätt kan den som ger ett belopp alltid vara säker på att hela pengen går till ändamålet lokalt i Liberia. Sen används pengarna effektivt på plats med. Läs mer på varje projekt om vad de kostar.

Utländska betalningar /bankinfo:
IBAN: SE61 8000 0832 7992 3624 3789
BIC: SWEDSESS
Account no: 8327-9,923 624 378-9

Kontakta oss gärna om Du vill vara med och få stor effekt för Din gåva.
Vi nås enklast på 070-266 00 09.