Stöd

Stöd på bankgiro: 876-6834 eller Swish: 123 618 18 20
-För utlandsbetalningar, se nedan

Utbildningsfonden stöds av ett antal privatpersoner och företag.  I Utbildningsfonden kan vi tillämpa våra yrkeskunskaper ideellt i världens bästa projekt med absolut bästa effekten av insatta medel och tid. Vi är i princip engagerade dagligen med lokal partner för att säkerställa och stötta.

Stödet är även ekonomiskt, ca 90% av de insamlade medlen är från nedanstående team, övriga 10% samlas in i mindre kampanjer. Med en BNP <2$/dag blir alla gåvor stora när de används rätt.

Liberias mest behövande ungdomar och skolor sponsras bl a av:

  • Erik Mitteregger
  • Tedde Jeansson Sr
  • Largus AB genom Erik Salén
  • Förvaltnings AB Fjällbörken, genom Johan Ridderstråhle
  • Stefan Forsmark
  • Youni AB -genom Peter Henning
  • Visinge Consulting genom Petter Börsum
  • Mats Oretorp
  • Liisa Kiviloog

Vi tackar alla givare löpande. Den extra Ebola-insats som skedde under 2014 stöddes av ett stort antal företag och privatpersoner som alla tackas här.

100% av insamlade medel går till ändamålet lokalt i Liberia. Hur går det till?
– Vi har förstått hur oerhört viktigt det är för många givare att veta att pengarna kommer fram. Vi är små men gör stora insatser. Alla arbeten sker ideellt. Därför har vi nästan inga kostnader alls lokalt i Sverige. Den enda oundvikliga kostnaden som finns i Sverige är bankavgift för konto och transaktioner. De öronmärks och betalas alltid av någon sponsor. På så sätt kan den som ger ett belopp alltid vara säker på att hela pengen går till ändamålet lokalt i Liberia. Sen används pengarna effektivt på plats med. Läs mer på varje projekt om vad de kostar.

Utländska betalningar /bankinfo:
IBAN: SE61 8000 0832 7992 3624 3789
BIC: SWEDSESS
Account no: 8327-9,923 624 378-9

Kontakta oss gärna om Du vill vara med och få stor effekt för Din gåva. Vare sig du är privatperson eller representerar ett företag.
Vi nås enklast på 070-266 00 09.