Mother Artis – Grand Bassa

Skolan Mother Artis var inrymd i en kyrka. Tyvärr kunde inte skolan vara kvar där. Då fick de bygga en mycket enkel bambuskola på en tillfällig mark. Där gick det inte att driva vettig undervisning, varken under torrperioden och under regnperioden var det mest stängt. Bambuskolan såg ut så här när vi besökte den i Maj 2014. Läs mer om det besöket här.

Utanför Mother Artis - kvinnor i rött

Utanför Mother Artis – kvinnor i rött

Mother Artis: Det är en tillfällig bambubyggnad efter att man tvingats flytta.

Mother Artis: Det är en tillfällig bambubyggnad efter att man tvingats flytta.

Mother Artis: Rektorn, Peter Henning och kidsen busar med flaggan.

Mother Artis: Rektorn, Peter Henning och kidsen busar med flaggan.

Mother Artis - elev

Mother Artis – elev

Skolan fick först under 2014 hjälp med skolmaterial – innan de blev utkörda ur kyrkan. Så här såg den budgeten ut som levererades efter att skolorna öppnades våren 2014 efter Ebolan.

Mother Artis books 2014

Efter besöket i Maj 2014 bestämde sig Utbildningsfonden att satsa på att bygga en skola här. Behoven är extrema på många ställen – här var det ännu större. Få elever gick i skolan och de rituella traditionernas inslag var stora lokalt. Med en skola – som man är stolt att gå i – så minskar det problemet.   Nu byggs en skola med sex klassrum. Så här ser det ut i början av bygget i slutet ac November 2015.

Margibi site and drawing Digging ground

 

Efter mödosamt markarbete så börjar det byggas på höjden strax innan jul 2015

Mother artis 20 dec 2 Mother artis 20 dec

 

Under våren 2016 tog lokala communityn ett beslut att öka antalet klassrum i bygget med egna medel. Det var oförankrat med Utbildningsfonden. Det ledde i sin tur till förseningar under sommaren och nya förhandlingar – eftersom Utbildningsfonden inte hade det ansvaret och nu medel saknades.

Under hösten 2016 hittades en första lösning så att projektet kunde fortsätta. Så här såg det ut i November. Skolbyggnaden var inte klar. Det är det första av alla Utbildningsfondens projekt som fått liknande förseningar, men skälet är den budgetpåverkan som blev då lokala communityn ökade antalet klassrum utan vårt godkännande. 14797419_1146036865485733_1578986067_n

Sedan årsskiftet 2016/2017 pågår en dialog kring hur skolan kan byggas klart utan stora kostnader och med ansvar taget från lokala communityn. Vid besöket i Maj 2017 hittades ingen lösning som vi accepterade. Vi kommer ta upp dialogen igen.