Uppföljningsmöte med rektorer och lokala partners

Igår hade vi (Mats Oretorp, Liisa Kiviloog och Peter Henning) ett digitalt uppföljningsmöte med skolrektorer och lokala partners i Liberia. Syftet var att samla ihop bilden av läsåret med vad som gått bra & områden där de känner att de kan göra mer självständigt. Först måste man tänka till hur fantastiskt det är att kunna ha ett digitalt möte med ett team i den svårtillgängliga miljön. Rektorerna hade samlats sig på en plats där det finns internet och lokala partners var med från olika platser i Liberia. Även en mycket aktiv tupp var med under mötet.

Det är uppmuntrande att höra att vår grundstrategi med att en vettig skolbyggnad ökar skoldeltagandet i en by. Det har varit grundstrategin från starten av Utbildningsfonden. Även senaste tidens satsning med stipendium till tonårstjejer och de mest behövande får den effekten. Digitala biblioteket RACHEL har lett till att lärarna lär sig mer och kan förbereda sina lektioner bättre, även om RACHEL går att nyttja mer.

Vi förväntar oss att byarna med skolorna ska satsa och berätta vad de gör självständigt. Inte minst redovisade lokala egna jordbruksaktiviteter är intressanta, både som lärande för elever och deras tanke om att det kan ge viss inkomst till skolan.

Här nedan är summeringarna från mötet. Presentationen och agendan använd vid mötet finns här.

Working well (as presented by principals)

 • So far ok this year, lessons in place and teachers available, despite challenging year with Covid impacting attendance and local economy.
 • Enrollment increased all schools except Pasolahun.
 • One key reason is poverty scholarships and the girl scholarships
 • Another hey reason is that the school infrastructure with building and in some schools RACHEL etc is motivating parents to send students to school
 • Teacher capacity building – yet on small scale is helping already
 • Teachers more prepared in many lessons with help of RACHEL
 • School results will be clearly compared using e.g. WAEC (that SEFL supported costs for)

Enhancement/to do different (by schools&communities as presented by principals)

 • Initiatives and further plans with agriculture by schools/PTA/Communities
 • Students/PTA to handle flag pole (Lukasu)
 • Want to try to elevate to one more class level
 • Improve teacher capacity together with PTA/Community

SEFL feedback is that it is good to see independent tasks – important that schools share what they can achieve without SEFL support.             

Summary feedback (as presented by SEFL/Utbildningsfonden to principals)

 • Very good collaboration from Principals and School management – THANK YOU.
 • Some disputes on financial transfers with unclarity on outstanding settlements for teachers salary. This issue was between MSL and Schools since SEFL already wired funds.
 • Discipline in record keeping (financials, student attendance etc) is critical.
  Improvement needed.
 • If things break (lavatories, power converter…), we expect schools to report (so we all can learn…) and take action
 • Each school has to plan for maintenance. SEFL are here to help fund and start projetcs but the community school needs to run the operations.
 • Rachel usage is still low when it comes to teachers & students using it for exercises. Good practises like Scheduled Lab times and personal engagement by principals help drive results. The Rachel system is still an under-utilized asset that needs more time and management effort.

2 öre / dag kostar 5 liter bra vatten

I byarna vid skolorna F Bambayan, Koilahun och Lukasu har vi byggt vattenbrunnar, eftersom det inte fanns säkert vatten. Nu vet vi hur användningen ser ut. I snitt får ca 700 personer dagligen vatten från en brunn. I snitt hämtas ca 5 l per person.

En brunn kostar ca 30.000:- att bygga med grävning, cementringar, handpumpsutrustning, rör och material för att göra området kring brunnen bra. Området runt är viktigt så t ex inte vattnet kan smutsas av djur eller annat. Om vi räknar på en avskrivningstid på 5 år – vilket är väl kort, så betyder det att:

Det kostar bara 2 öre/dag att få 5 liter bra vatten per person.
-Känns som en vettig investering 🙂 Tack till alla som stöttat ! Alternativen var dyrt vatten i plastpåsar, osäkert vatten från t ex en flod eller annan brunn långt bort.

Det kan bli trångt vid brunnen. Det löser man genom att ställa sina hinkar i kö – spana in bilden från rektorn Blama nedan. Då finns bra med tid för mingel. Alla hjälps åt, liten som stor. Och såklart bär man på huvudet. Eftersom man är rädd om sin brunn så har den ”öppettider” då det alltid finns någon som har koll på den. I t ex F Bamba är den öppen för skolelever mellan kl 07-14 och för resten av byn mellan kl 16-19. Så att ingen hanterar den vårdslöst, så låses den kväll och natt. Då kan vissa delar inte heller stjälas.

Bucket queue to F Bambayan water well in dec-20 – photo Blama Kollie
Strong young girl in Koilahun getting water. Photo. Joseph K. Jomah

Skolinspektioner på ett annat sätt

Varje år brukar representanter från Utbildningsfonden besöka och inspektera senaste periodens projekt. I år kan inte det ske pga Covid-19. Vi har därför istället gett en person på plats i Liberia uppdraget att göra besök och inspektion. Joseph har tidigare jobbat med skolinspektioner åt skolministeriet och med uppföljning av andra projekt.

Förra veckan besökte han 3 st skolor och rapporten är klar. Generellt håller skolorna en hög kvalitet, är hans generella feedback när han jämför med andra skolor han inspekterat tidigare. Han har sammanställt en rapport, som vi granskar och tillsammans ger återkoppling till skolornas rektorer och MSL (som driver vissa projekt på plats åt oss). De har redan återkopplat sina åtgärdsförslag. Alla kontroller är dokumenterade med foton på det som inspekterats.

I ett par skolor behöver administrationen stärkas när det gäller s k ”record keeping”. Det sker direkt nu och kommer återinspekteras under våren.

Han återinspekterade även tidigare projekt.

 • Infrastrukturmässigt är skolbyggnaderna som vi byggde i gott skick. En latrintank behöver lagas i en av skolorna.
 • Brunnarna i F Bamba och Koilahun förser ca 400-1000 pers med vatten dagligen (ca 2-3 kubik per dag) vilken känns oerhört fint!  Brunnen i Lukasu behöver grävas djupare, något som leverantören ska fixa, men när han skulle göra det i våras släppte inte byn in dem pga Covid-rädsla, så den återstår.
 • För de tre digitala utbildningsalarna känns det oerhört kul att se all alla datorer och tablets är kvar drygt ett år senare och ingen ens med spricka i någon skärm.  ”Förvånande, bättre än i en svensk skola” som Mats Oretorp sa när rapporten kom.
 • Solenergianläggningarna funkar, en av skolorna har ett batteri som antagligen behöver bytas.

Imorgon ska inspektören åka till ytterligare två skolor för inspektion. Parallellt sker även inspektion av de 12 st enkla kvällskolor för vuxna som startats senaste 2 åren.

Joseph åker runt med motorcykel, vilket i alla fall är mest effektivt på de vägar som finns. Han har även hittat nya kortare vägar som vi inte har kunnat åka vid tidigare besök. Spana in bilderna!

Joseph gör ett noggrant jobb bra jobb och skolorna samarbetar bra. Och i vår linje att så mycket som möjligt ska ske lokalt av lokal personal – så har Covid här hjälpt oss att ta ett bra steg framåt.

Lukasu-school-opening-post-Covid-closure - photo Momoh Kamara

Vad hände för 851.915:- under 2020?

Utbildningsfonden tackar alla sina givare för fantastiska 851 915:- hittills under 2020.  
635 740:- har under året använts i våra projekt lokalt i Liberia och 411 791:- är på plats för projekt under 2021.

Ytterligare 1382:- har betalats in av en givare för att täcka våra oundvikliga kostnader utanför Liberia enligt våra stadgar. Dessa var för swish & bank i Sverige.

Vi önskar alla en God fortsättning på julhelgen och ett Gott nytt år !

I januari 2020 besöktes och inspekterades (separat finansierat av besökarna) flera av de projekt som vi startade under hösten 2019 av Mats Oretorp, Stefan Forsmark, Anders Forsmark, Petter Börsum och Peter Henning. En mer detaljerad rapport finns här. När vi landade i Liberia 24/1 möttes vi av smittskyddspersonal som redan då gjorde symtomkontroller mot Covid-19. Liberia har Ebola-katastrofen färskt i minnet och var inte sena nu. I mars stängde landet ner skolverksamheten och införde omfattande restriktioner. Liberia har drabbats hårt ekonomiskt av effekterna av Covid-19, men har relativt få smittade och döda, särskilt om man jämför med andra vanliga sjukdomar. För ett av världens tio fattigaste länder är det ett hårt slag från ett redan illa läge. Under hösten har landet lättat på sina restriktioner och under december genomförde landet ett demokratiskt val till senaten som löpte väl.

De fem skolor vi stöttar aktivt stängde ner i mars. Det gällde även den kvällsundervisning för äldre som vi stöttade på 12 st andra platser. Vi genomförde då istället ett program för att lärarna skulle kunna vidareutbilda sig själva under våren, vilket kändes viktigt för att säkra kvaliteten och att lärarna inte försvann till andra jobb. Under sommaren och hösten har en analys arbetats fram för att se på möjligheterna av ett inslag av yrkesutbildning.  Dessutom har vi förberett för nya projekt när skolorna öppnade upp efter restriktionerna och regnperioden lugnat sig.

Under 2020 har vi alltså för 635 740:- finansierat och genomfört följande projekt med vår lokala partner Multiservices på plats i Liberia.

  • Tre påbörjade brunnar har byggts klart vid skolorna och används för fullt. En ska grävas lite djupare för att få bättre vattentillgång. Att få drägligt vatten är viktigt för allmänna hälsan och under undervisningen. Vattnet hjälper även fler än eleverna i byarna. Så här såg hink-kön ut till brunnen i F Bambayan nu i julhelgen.

F Bambayan well in dec-20 – photo Blama Kollie

 • Kvällsundervisningen som pausats under Covid startar upp igen och omfattar nu totalt 16 st platser och bedöms omfatta ca 400 st elever. Vi bekostar en lärare per skola och material till en kostnad av ca 1000:-/mån per plats för att tillhandahålla en enkel men bra och gratis kvällsutbildning främst till äldre. Alla dessa platser har tidigare fått enkla solcellsanläggningar som gör det möjligt att ha belysningen och använda platserna kvällstid. Läs mer här.

  Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

  Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

  De tre skolorna med RACHEL har fått flera veckors workshops och börjat använda datorer med digitalt stöd i undervisningen. Det som funkar som bibliotek och är även fullmatade med instruktionsmaterial inkl film. RACHEL funkar på platser utan internet. För införandet samarbetar vi med den lokala partnern I.E.L som lyckats bra i andra delar av Liberia, mer info här. Varje skola har 11 st datorer och ett antal surfplattor som används i undervisningen. Tyvärr stängdes skolorna ju i våras, men vi såg att skolorna kommit igång väl med användningen i starten. Vill du själv se allt som finns i ett sådant skolbibliotek kan du kolla in här. Allt det kan eleverna använda utan att skolan har tillgång till internet.

 • RACHEL-small-part-of-a-huge-library

 • Vi ökar stipendiestödet på minst fem st skolor. Stipendiestödet får fler av de allra fattigaste att kunna gå i skolan (ca 250 st elever).  Läsåret 2020/2021 kompletterar med att vi står för kostnaderna för alla tjejer från årskurs 6 (ytterligare ca 250 st elever), tack till alla som stöttade den kampanjen i december. Det är i den åldern som allt fler tjejer tyvärr måste sluta skolan med resultatet att de får ett sämre liv. Läs mer vad vi gör här och vad UNESCO skriver här.

  Scholarship-form

 • 10 personer i skoladministrationen på fem skolor har fått en femdagars utbildning för att förbättra sin kapacitet inom ekonomi, något som är viktigt inte minst för den långsiktiga driften av skolorna. Varje skola fick i slutet på veckan som uppgift att göra en bättre budget  inkl resultat- och balansräkning.

  Finance-training-session-photo-Oscar-Goyee

 • Vi fortsatte med att stötta med lönekostnaden till administratören för digitala undervisningen på tre skolor. Det ska bli oerhört spännande att se effekten av detta under kommande åren. Det oerhört peppande för elever och lärare att ha möjligheten.

  Lukasu-school-opening-post-Covid-closure - photo Momoh Kamara

  Lukasu-school-opening-post-Covid-closure – photo Momoh Kamara

TACK !

Vi är mycket stolta över den blandning av stabila årliga huvudgivare som ger extra stora stöd och alla ni givare som stöttar våra insamlingar löpande. Liberia är ett av världens tio fattigaste länder. Då blir alla gåvor stora när de hanteras väl. Förutom ovärderlig skolmiljö och hopp, blir våra projekt oerhört viktiga injektioner i den lokala ekonomin med viktiga arbetstillfällen inom projekten.

Vi tackar först vår viktiga lokala partner Multiservices med Momolu Vannie, Oscar Goyee m fl, som får allt ovan att hända i en stark förankring och stort deltagande av alla i lokala byarna. Vi tackar även I.E.L Liberia med Shadrach Geelar för stöd och samarbete i arbetet med RACHEL.

Sist, ett stort varmt tack till Utbildningsfondens sponsorer och huvudgivare som stöttar generöst (ca 85% av årliga stödet) och med ett stort engagemang i det vi alla gör tillsammans !
Tack Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Mittkap AB gm Max Mitteregger, Largus AB gm Erik Salén, Stefan Forsmark, Youni AB gm Peter Henning, Mats Oretorp, Visinge Consulting AB gm Petter Börsum, Björn Falkeström och Liisa Kiviloog.

Vi tackar också alla er andra som under året stöttat Liberias unga och som vi löpande tackat på Facebook och hemsidan ! Vi hoppas ni är nöjda med effekten av era gåvor 🙂

Vi önskar er alla en God fortsättning på julhelgen och ett riktigt Gott nytt år !!!

Vi samlar löpande och tar tacksamt emot stöttning till kommande projekt.
-Swisha: 123 618 18 20/Bankgiro: 876-6834
-Ladda ner gåvobevis  https://utbildningsfonden.org/gavobevis/

Julklappstips ! Ge bort tjejstipendium för 450:-/läsår

KÖP TJEJSTIPENDIUM FÖR 450:-/läsår Stipendierna får fler tjejer att gå kvar i skolan. Tyvärr tvingas just tjejerna sluta i tonåren av kostnadsskäl. Det ändrar vi på tillsammans. Intresset är stort vid skolorna, så passa på att ge bort en riktigt fin och viktig gåva till jul.

Swish: 123 618 18 20 / Bankgiro: 876-6834
Ladda ner gåvobevis här: https://utbildningsfonden.org/gavobevis/

Vi tackar våra trogna stora givare/sponsorer Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Stefan Forsmark, Largus AB, Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Youni AB, Mats Oretorp och Visinge Consulting AB.

För gåvor senaste perioden tackar vi även Anna-Brita Henning, THOMAS JOHANNESSON, LOTTEN ZETTERSTRÖM, KARIN FORSLIN, ANNE LÖFKVIST, MARIE ENBUSKE, GÖSTA PLANCK HENNING, Bodil Hildemar till Carina Jansson, Helena Israelsson, Stina Sandgren, Petter Börsum, EMILIA BJERLESTAM, KIVILOOG EMILSON,LIISA till Anders Perul, Bodil Hildemar, Sofia Sandgren Massih, KOCKUM BERNDT och en anonym för dubbling under Black Friday.

I Liberia startar skolorna upp läsåret 2020/2021. Intresset bland tjejer att fortsätta i skolan ökar med stipendierna. Och tjejer som slutat kommer tillbaka. Tack alla som kan stötta!

The school student leader at Lucasu – a leader talent

Vi inför stipendium för ALLA TJEJER från årskurs 6 i ett antal skolor – hamstra Dina julklappar nu!

Mindre orättvist och ett bättre liv. För 450kr/år kan en tjej få stipendium som täcker alla skolkostnader inkl skoluniform. Bästa julklappen. Swisha på 123 618 18 20, eller bankgiro 876-6834. Företagare* som vill hjälpa kan kontakta på info@utbildningsfonden.org, eller på 070-266 00 09. Efter Din gåva kan Du ladda ner och skriva ut ett gåvobevis här.

I Liberia finns samma stora problem som i många andra länder. Alldeles för många tjejer måste sluta skolan för tidigt, ofta redan i 7:an. Innan dess är det ungefär lika många i tjejer och killar i klasserna. Vi ser det på plats hela tiden. Orsakerna är många. Men helt säkert är att varje ytterligare år som en tjej går i skolan i den åldern förbättras hennes möjligheter till ett bra liv rejält. Läs mer vad t ex UNESCO skriver här. #LearningNeverStops

Ett av huvudskälen till att tjejerna slutar är att de inte prioriteras att få gå kvar i skolan av familjerna, utan förväntas ”leverera” inte ”kosta” i skolan. Med det kommer för tidigt enkelt arbete, för tidiga graviditeter och ett liv som blir sämre.

Vi kan inte påverka alla faktorer. Men det här kan vi påverka. Vi har bestämt att det får bli lite mera balans i orättvisorna. Tjejer på plats har vittnat om att det här kan få fler att vara kvar i skolan eller komma tillbaka. Det stöds också av olika rapporter. Därför gör vi så nu. Med Covid-19 som drabbar ekonomier hårt blir det ännu viktigare.

Tjejer i högstadiet

Elever i högstadiet

Vi kommer inte administrera ett fadderskapsprogram, eftersom det ”äter pengar” (som man säger i Liberia), utan det kommer funka som en skolpeng till skolor som uppfyller villkoren och gratis skolgång för alla tjejerna. Även skolornas generella ekonomi förbättras, vilket gynnar alla elever och personalen.

Våra satsningar genomsyras av ett helt igenom lokalt genomförande i Liberia, dit hela gåvan går oavkortat. Projekten är kostnadseffektiva. Alla projekt sker i nära samarbete med föräldraföreningen på skolorna och med lokala byarna, vilket är en nyckel till att lyckas.

*) Lämpligt nog är beloppet samma som den kostnaden en arbetsgivare kan ge skattefritt som julgåva. I år 2020 får även företag ge bort 1000:-/anställd extra, se Skatteverkets hemsida. Vi har även sponsorpaketlösningar.

Nyckeltal om utbildningsläget i Liberia

Bilden visar ett antal nyckeltal om utbildningsläget i Liberia. Bakom siffrorna finns statistik på att det blir bättre, men att det är långt kvar – och behövs mer insatser. Allt för att ge barn en start i livet som ger möjligheter till ett bättre liv. För den som undrar mer om Liberias utbildningssystem, planer och hur det går så har vi länkat upp några dokument nedan.

Några av de insatser som vi tillsammans bidrar med:

 • Skolbyggnader har byggts nya, eller gamla har renoverats, för att aktivera skolgången i byar.
 • För att nå fler som inte går i skolan alls, har vi stött genom stipendium till de mest behövande – som i sin tur hjälper skolor till bättre ekonomi.
 • 3 st skolor har fått brunnar för bättre hälsa. Till skolbyggnaderna byggs alltid separata toaletter.
 • Vi testar på tre skolor digitala undervisningshjälpmedel för att förbättra kvaliteten rejält i undervisningen.
 • På 12 skolor hade vi förra året gratis kvällsundervisning för 319 vuxna där solceller hjälpte till belysningen

Inför kommande år ser vi på möjligheter att få fler flickor att stanna kvar i högre årskurser och en analys pågår av ett yrkesutbildande inslag.

Länkar till mer information:

eLearning Africa Report 2019 page 147 – data about Liberia

 

Kolla in i ett digitalt skolbibliotek i Lofa !

Tänk dig att du går i en skola med begränsade läroböcker. Inget mer. Inget internet. Inget bibliotek. Tänk du att du du plötsligt har allt det här – och lite till 🙂
Spana in i biblioteket !!!
http://rachelfriends.org/previews/rachelplus-full/

Vi rekommenderar verkligen att ni kollar in där, t ex Khan Academy för matte, Wikipedia (utan internet), hälsoundervisning, litteratur etc etc etc. Det är enorma mängder undervisningsmaterial.

På 3 st skolor i Lofa införde vi i vintras exakt sådana digitalt bibliotek fullmatat med 1000-tals timmars undervisning, 1000-tals böcker inom alla ämnen. Allt finns nedladdat i en lite handstor server (RACHEL av Worldpossble) som elever och lärare når via enkla datorer och läsplattor. Drivet av solceller. Inget internet behövs!

Undervisningsmaterialet är samma som används i övriga delar av världen och ger helt nya möjligheter för både den som har det lätt akademiskt, men även för den som har det tuffare. Filmer, interaktiva övningar med prov som gör att man kan nå nya ”levels”. T o m träning för Västafrikas nationella prov finns där. Japp, i Västafrika gör man samma ”nationella prov” för att enklare kunna få behörigheter på varandras universitet.

Att införa och dra nyttan av det här tar tid. Det är en stor omställning, inte minst för lärarna. Vid införandet tränades personal och elever av en lokal organisation I.E.L (kolla länken för mer info) som lyckats bra i andra delar av Liberia. Under våren när Covid-19 stängde skolorna, sponsrade vi istället så att lärarna kunde fortsätta med egna studier som kunde följas upp lokalt i Liberia.

Nu är skolorna igång igen. Spana in färska bilder. Vi ser fram emot nya möjligheter och bättre undervisning framåt !

Tack alla som stöttar – ha en fin helg ! (Swish 123 618 18 20, bankgiro 876-6834)

 

Good news: SKOLORNA I LIBERIA ÖPPNAR UPP !!

Äntligen kan skoleleverna snart återgå i skolorna. 10:e Augusti från årskurs 6. Först ska eleverna läsa ikapp läsåret 2019/2020 i ett antal ämnen. Att inte gå till skolan är så mycket mer än att missa viktig undervisning. Socialt. Säkerhet. En mening. Framtid.
Det är alltid svårt när skolorna ska öppna upp och familjerna redan drabbats ekonomiskt. Stötta gärna kommande projekt med swish på: 123 618 18 20, eller bankgiro 876-6834.
Läs mer på Utbildningsministeriets hemsida här eller på deras Facebook-sida.

Fina Koilahun, snart fylld med elever igen

Summering kvällsutbildning vuxna skolåret 2019-2020

Under skolåret 2019-2020 har vi genomfört kvällsundervisning för vuxna som varit gratis för totalt 319 personer. Det har möjliggjorts genom att enkla solceller installerats för få ljus  kvällstid så att lokaler kan nyttjas på kvällarna. Lokalerna är både skolor och s k community halls (byns gemensamma lokal). En lärare per skola/plats har avlönats på deltid för att hålla i kvällsundervisningen. Utbildningen har gått bra och pågick till dess all undervisning i landet tyvärr stoppades pga Covid-19. Tabellen nedan visar berörda skolor och antalet elever och bilderna är från Gondalahun.

Tack till alla som varit med och stöttat detta senaste året!

Skola/Community                                       Antal vuxna på kvällsundervisning

Bambayan Community Academy              26
Koilahun Community Academy (#1)         23
Koilahun #2 (in community hall)               24
Lukasu Community Academy                    20
Segisu Community Academy                     28
Pasolahun Community Academy              35
Gondolahun Public School                         35
Massambolahun (in community hall)       35
Bolahun (in public school building            20
Kailahun #2 (in public school building      24
Loliahun (in community hall)                      18
Kortulahun (in community hall)                  31