Segisu har hittat vatten !!

De tre vattenbrunnar vi gjorde för skolor/byar för två år sedan har funkat fint och ger säkert vatten till mer än tusen personer dagligen. Därför gör vi nu fler. Nästa by och skola är Segisu – som ligger väldigt isolerat och saknar säkert vatten. Nu har den brunnen grävts och det hittats vatten! Bymedlemmar hjälper till med att fixa materialet som behövs. Sen ska cementringarna ner i vattenhålet, pumpen med rör monteras och marken runt gjutas fint. Ett sådant projekt som hjälper en hel by och skolan kostar knappt 40.000kr – det är en oerhörd effekt för pengen. Om en månad är allt klart.

Tack ni som stöttar på swish 123 618 18 20 eller bankgiro 876-6834. 🌺Alla gåvor är stora! För 2 öre per dag kan en familj få 5 liter schysst vatten.

Hälsa på i Sigisu – och se den fina skolan vi byggde 2016 – nu 2021 blir det vatten&brunn med!

(Foton: Joseph K Jomah från projektarbetet vid pågående vattenbrunnprojektet – januari 2022)

Hurra ! Nästan alla elever klarade sina examen i klass 6 och 9 !

Vi kan väldigt glatt berätta att vi i veckan har fått beskeden att det har gått bra på examen för eleverna på de skolor vi byggt. Skolorna byggdes längst ut på yttersta landsbygden för att det saknades en vettig skola och utbildning där. Det gjordes i en övertygelse om att en fungerande skolbyggnad med material borde kunna ändra på det. Dessa skolor – som drivs engagerat av lokala byarna med föräldraförening, rektor och lärare – har vi även tillsammans senaste åren stöttat extra med stipendium för en del av eleverna och tonårsflickor. Det har skett under en period där ekonomin är extra ansträngd för många bl a pga Covid-19 påverkan på landet. Vår ambition är att skolorna normalt ska klara sig självständigt ekonomiskt.

Av alla elever som tog examen klarade sig alla i årskurs 6 och det var det bara 3 st i åk 9 som inte blev godkända. På 4 av 5 skolor klarade sig alla!

Även om det är svårt att mäta effekten av vad en vettig grundutbildning ger, så finns det många bra källor som poängterar att bra grundutbildning är oerhört viktigt för att få ett bättre liv. Här kommer ett par:

 • Every additional year a girl stays in school, her life quality increases 10% [källa UNESCO)
 • Households in which the household head has a higher level of educational attainment are more likely to be wealthy and less likely to face food poverty [Ref] page179. This applies also for most basic education levels.

Som vi tidigare skrivit tar elever i Liberia ”nationella prov” som t o m är gemensamma i stora delar av Västafrika, s k WAEC-exams. Läs mer i ett tidigare inlägg här.

Vi passar på att även beskriva organisationens ändamål som känns väldigt aktuell när vi ser de fina resultaten vi fick i veckan. Stort tack till alla som är med och stöttar!

Svenska Utbildningsfonden för Liberia har som ändamål att stödja utbildning i Liberia. Det sker genom att:
– kanalisera de gåvor som erhålls av företag och privatpersoner till specificerade projekt
– säkra att donerade medel till 100% går till ändamålet lokalt i Liberia
– verka för ett effektivt utnyttjande av medlen lokalt i Liberia.

Vi är övertygade om att utbildning är vägen till utveckling, demokratisk stabilitet och säkerställande av de mänskliga rättigheterna.

WAEC tests being taken 2021 (photo: Joseph K Jomah)

TACK ALLA FÖR 738.560:- & HA EN GOD JUL !

2021 går mot sitt slut och vi har ökat möjligheter för utbildning och ett bättre liv för ett antal ungdomar och äldre ännu ett år tillsammans. Stort tack till alla som stöttat med totalt 738.560:- Både de oerhört viktiga givare som ger stora belopp & alla andra som kompletterar med viktiga gåvor. På en plats med en BNP på ca 10kr/dag blir alla gåvor stora när de hanteras väl. Utbildningsfonden har nästa år verkat i tio år och det är fantastiskt hur många av de som stöttar som har varit med den perioden.

Året 2021 var svårt i Liberia. Det var redan innan ett av världens fattigaste länder. Sen har Covid inte gjort det bättre heller. Skolåret blev periodvis stoppat och uppskjutet pga av Covid. Läsåret 2020/2021 avslutades sent i hösten och läsåret 2021/2022 startade sent i november.

Vad har vi då gjort tillsammans 2021 ? Vi summerar nedan allt det som skedde i höstas och i våras.

STORT TACK ALLA SOM STÖTTAT & HA EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !  

Senast nu under hösten….

 Vad vi gjortKommentarer
Studie gällande en eventuell yrkeshögskolaVal av presumtiv by, Koilahun.Byns utbildningssituation och framtida sysselsättningsmöjligheter & Val av yrkesskolans inriktningElevunderlag, Läroplaner, LärarbehovDrifts- och investeringsbudgetsMyndighetskravBra samarbete med partner på plats
Nya processer för rapportering och betalningarUppdaterade processer för kvällsskolor, RACHELEtablering av process med mobila betalningar för vissa transaktioner för bättre spårbarhet/enklare.Rapporteringen har kommit igång och ger underlag på vad som sker varje månad
Stipendieprogram – för de med stora behov204 elever på full scholarship, valda av PTA (Parent Teacher Association)Kontroll av VPS på skolornaEtt stort antal som annars inte varit i skolan eller droppat ut
Stipendieprogram – tjejer från åk 6241 tjejer på full scholarship Kontroll av VPS på skolornaRejäl ökning av tjejer från åk 6 under 2021, nu är det ungefär lika många killar som tjejer !
Brunnar i Sigisu och PasolahunOffert klar för att skapa 2 st brunnar, en i Segisu och en i Paslohun. Uppdrag till VPS klart för att genomföra Q1-22  Tidigare 3 st brunnarna funkar bra ännu, bra läge att skapa fler Tidigare skapade srunnarna används av ett stort antal människor: F Bamba (900 pers 3000-5000  l/dag), Koilahun 500 pers, 2000 l/dag) etc
KvällsskolorBesökt alla och gjort genomgång och uppdatering av alla skolors teknik med belysning&batteri. Fixat på några skolor där mindre reparationer utbyten behövts ca 400 elever i 12 st night schools (i olika byar i community lokaler som vi elektrifierade) Aktiv ny rapporteringsprocessAtt kunna stötta många platser med enkel gratis kvällskola – för att fler ska nå enklaste basala kunskaper Betalningarna till kvällskolornas lärare sköts nu väl (problem våren 2021)
Digitala bibliotek/ undervisningGått igenom de tre skolornas el, teknik, datorer etc för att se vilka behov av underhålls som finns Adderat starkare solceller och nya batterier och underhåll på skolornaRACHEL-server, alla datorer och tablets kvar och i mycket gott skick Kommit igång med undervisning mha RACHEL på nya terminen Bra rapporter Betalning till administratörer $80/mån funkar bra med utbetalningar i ny process
Nya byggen skolorInga aktiviteterN/A

   Och i våras skedde det här….

 Vad vi gjortKommentarer
Stipendieprogram – för de med stora behov216 elever på full scholarship, valda av PTA (Parent Teacher Association)Audit av inspektörEtt stort antal som annars inte varit i skolan eller droppat ut
Stipendieprogram – tjejer från åk 6310 tjejer på full scholarshipAudit av inspektörRejäl ökning av tjejer från åk 6
Digitala bibliotek/ undervisningFöljt upp användningen, sett att en hel del av lärarna använder mycket, vilket är bra för lektionsplanering och eget lärande. Men väl låg användning bland eleverAudit av inspektörAndra omgång utbildning i RACHEL av IEL på plats i varje skolaUtvärdering av skolorna gm IEL Adderat en laptop/skola för facilitatorerRACHEL-server, alla datorer och tablets kvar och i mycket gott skickKommit igång, trots snabbt stopp med Covid förra året efter startenSatt en detaljerad veckoplan för digitala skolsalen / skola
BrunnarFixat brunnen i Lukasu, som behövde grävas djupare – funkar nuAudit av inspektör på alla brunnar  Uppfattas vara bra vattenPumparna i gott skickHar ”öppettider” för att inte hanteras ovarsamt.Brunnarna används av ett stort antal människor: F Bamba (900 pers 3000-5000  l/dag), Koilahun 500 pers, 2000 l/dag), Lukasu fixat efter inspektion, inga siffor än.
Kvällsskolor400 elever i 12 st night schools (i olika byar i community lokaler som vi elektrifierade)Bättre rapporteringsprocess tagits framAtt kunna stötta många platser med enkel gratis kvällskola
De 5 st byggda skolorna i LofaSkolorna driftas på av communitiesAuditeras av inspektörStöttar alla elever för examenskostnader i åk 6 och 9 i fem skolor (för att promota att de tar den och för att få bättre baslinje på resultaten)Stöttat till att förbättra recordkeeping (efter vissa brister vid audit)Communities/PTA/rektorer håller igång skolorna. Basal skola är en första nyckel till ett lite bättre livFörbättrat sin recordkeeping till ok nivåSkött om sina skolor även solceller, även om inverter pajat som vi ersatt
Nya byggen skolorInga aktiviteterN/A
MotorcykelFör resandet mellan byar vid inspektioner och utbildningar finns nu en motorcykel på plats, utgående från Kolahun (IELs förslag)Prisvärd ($1000) ny afrikatillverkadAnvänd till ett antal aktiviteter och funkar än 🙂

Gåvor senaste perioden:

Under hösten tackar vi stort.: Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Max Mitteregger, Largus AB, Stefan Forsmark, Visinge Consulting AB, Mats Oretorp, Youni AB, Liisa Kiviloog, Trustad AB, BECT Quality AB, Martin Öberg, Berndt Kockum, Charlotte Bladh, Thomas Johannesson, Anna-Brita Henning, Thomas Johannesson till minne av Gunnar, Stefan Loeb till minne av Tomas Villner, Karin Forslin, Kristin Lundgren, Per Thorell, Mattias Mårtensson, Till minne av Susanne ”Billi-bi” Etholen Hjerdin från Charlotta Bladh, Katarina Hjerdin, Lenana Ouma och Myra Lehmann. I anslutning till insamling vid Black Friday och där en givare dubblade gåvorna: Henry Hellered, Ylva Atterhall, Anders Hillström, Petter Börsum, David Vujic, Lars och Margareta Gelin, Emilia Bjerlestam, Irja Planck Henning och Ingrid- och Stefan Loeb

Stötta med stipendier => Lika många tjejer som killar nu!

Alla vi som stöttat med stipendier kan nu vara oerhört stolta. Målet har nåtts fort att få fler tjejer att gå längre i skolan & ha lika många tjejer som killar i skolorna har ! Tjejstipendierna för alla tjejer från årskurs 6 har gett en enorm effekt.

Skolåret i Liberia startar i November. Därför hoppas vi att ni som vill stötta kan göra det nu. Inte minst är det väldigt bra timing att låta t ex kommande julklappar göra nytta redan nu. Vill du ordna det, så kostar ett tjejstipendium 450:-. Swish 123 618 18 20, eller på bankgirot som är 876-6834. Sen kan du ladda ner ett gåvobevis här, vips så är bästa julklappen klar.

Se på den enorma effekten om man ser på fördelningen mellan killar och tjejer från årskurs 6 och uppåt, då unga kvinnor annars typiskt slutade för ”att inte kosta för familjerna”.

Bravo! #girlsgetequal

På totalen i skolorna ser fördelningen ut så här.

Båten med nationella prov sjönk

Igår avslutades de nationella proven för årskurs 6 i Liberia. Det är viktiga prov, som tyvärr inte alla elever tar, eftersom de är kopplade till vissa administrativa kostnader och t ex kan kräva transport från avlägsna platser till examensplatsen. Utbildningsfonden betalar i år dessa kostnader för alla elever i de skolor vi stöttar. Nu blir det spännande att se hur det gått för eleverna. Här är bilder från elever och tester i för elever och skolor som skett nu i veckan. Foton: Joseph K Joma

I år har proverna flyttats fram flera gånger. De nationella proven är faktiskt internationella, eftersom de sker genom West African Examinations Council (WAEC), utförs och gäller i 5 st länder. Tyvärr var sommaren dramatisk. Vid en transport i juli från Elfenbenskusten sjönk tragiskt en båt med ett stort antal döda som arbetade med examinationerna. Dessutom sjönk materialet till examinationerna. Läs mer t ex här. Samtidigt ökade Covid-19 i Liberia under sommaren. Allt ledde till att WAEC-examens var tvungna att flyttas. Nu har de i alla fall skett för årskurs 6. De sker även i årskurserna 9 och 12.

Tack alla som är med och stöttar!

Summering av våra aktiviteter senaste läsåret

Liberias skolår blev framflyttat pga Covid under året. Tabellen nedan summerar det mesta av det som skett läsåret 2020/2021 som nu avslutas. Nytt för i år var ett stipendieprogram för alla tjejer från åk 6 i fem skolor i syfte att få flickor att gå längre i skolan, vilket fungerat bra och kommer fortsätta. Vi har under året även en ny samarbetspartner på plats som stöttat i inspektioner och efterföljande förbättringar på plats i skolorna.

Vi tackar alla huvudgivare som stöttar stort och för att de kommer fortsätta sitt generösa stöd även nästa år. Stort tack till Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Max Mitteregger Kapitalförvaltnining AB, Largus AB, Stefan Forsmark, Youni AB, Mats Oretorp och Visinge Consulting AB. Tack även alla andra som stödjer !

Lukasu-skolan, som självständigt initierat jordbruk runt skolan
Vad vi gjort senaste läsåretBedömningTankar inför nästa läsår
Stipendieprogram i 5 st skolor – för de med stora behov 216 elever på fullt stipendium  Ett stort antal som annars inte varit i skolan eller skulle slutat.Fortsätta i höst. Omfattning beroende på budget
Stipendieprogram i 5 st skolor – tjejer från åk 6, 310 tjejer på fullt stipendium  Rejäl ökning av tjejer från åk 6Fortsätta i höst. Omfattning beroende på budget
Digitala bibliotek/ undervisning i 3 skolor
Andra omgång utbildning i RACHEL av IEL på plats i varje skola, utvärdering av skolorna gm IEL, adderat en laptop/skola för facilitatorer
Kommit igång, trots snabbt stopp med Covid förra året efter starten. Behöver fortsätta med att öka elevanvändningen    Fortsätta i höst inkl vidareutbildning. Bedöma om väl presterande skolor kan få ökade investeringar av datorer & el.  
Brunnar – Sista av 3 gjordes klarBrunnarna används av ett stort antal människor som nu får rent vatten. F Bamba (900 pers 3000-5000  l/dag), Koilahun 500 pers, 2000 l/dag), Lukasu antal ej fastställt ännu.Se på ytterligare brunnprojekt på platser med stora behov.
Kvällsskolor . 400 elever i 12 st i olika byar i community lokaler som vi elektrifierat med ljusAtt kunna stötta många platser med enkel gratis kvällskola är bra, Kvaliteten på undervisningen bör höjas.Stötta drift till befintliga skolor för gratis undervisning, Arbeta med förbättringar. Bedöma om fler kvällsskolor ska etableras.
De 5 st byggda skolorna i Lofa – bekostat examenskostnader för alla elever i åk 6 och 9 i fem skolor.Examinationerna ej färdiga än. Bedöma om det ska ske fortsättningsvis.
Inspektion i 5 st skolor och 12 st kvällsskolorEn bra inspektion, som visat på många områden som fungerar väl och identifierat delar som behöver förbättras.Ytterligare arbete med förbättringar pågår och fortsätter under nästa år.
Samarbete med ny partner på platsVäl genomförda uppdrag inom områden som inspektioner och framtagning av bättre processer till stöd för skolor och kontroll för ossFortsätta samarbetet inom processframtagning.

Uppföljningsmöte med rektorer och lokala partners

Igår hade vi (Mats Oretorp, Liisa Kiviloog och Peter Henning) ett digitalt uppföljningsmöte med skolrektorer och lokala partners i Liberia. Syftet var att samla ihop bilden av läsåret med vad som gått bra & områden där de känner att de kan göra mer självständigt. Först måste man tänka till hur fantastiskt det är att kunna ha ett digitalt möte med ett team i den svårtillgängliga miljön. Rektorerna hade samlats sig på en plats där det finns internet och lokala partners var med från olika platser i Liberia. Även en mycket aktiv tupp var med under mötet.

Det är uppmuntrande att höra att vår grundstrategi med att en vettig skolbyggnad ökar skoldeltagandet i en by. Det har varit grundstrategin från starten av Utbildningsfonden. Även senaste tidens satsning med stipendium till tonårstjejer och de mest behövande får den effekten. Digitala biblioteket RACHEL har lett till att lärarna lär sig mer och kan förbereda sina lektioner bättre, även om RACHEL går att nyttja mer.

Vi förväntar oss att byarna med skolorna ska satsa och berätta vad de gör självständigt. Inte minst redovisade lokala egna jordbruksaktiviteter är intressanta, både som lärande för elever och deras tanke om att det kan ge viss inkomst till skolan.

Här nedan är summeringarna från mötet. Presentationen och agendan använd vid mötet finns här.

Working well (as presented by principals)

 • So far ok this year, lessons in place and teachers available, despite challenging year with Covid impacting attendance and local economy.
 • Enrollment increased all schools except Pasolahun.
 • One key reason is poverty scholarships and the girl scholarships
 • Another hey reason is that the school infrastructure with building and in some schools RACHEL etc is motivating parents to send students to school
 • Teacher capacity building – yet on small scale is helping already
 • Teachers more prepared in many lessons with help of RACHEL
 • School results will be clearly compared using e.g. WAEC (that SEFL supported costs for)

Enhancement/to do different (by schools&communities as presented by principals)

 • Initiatives and further plans with agriculture by schools/PTA/Communities
 • Students/PTA to handle flag pole (Lukasu)
 • Want to try to elevate to one more class level
 • Improve teacher capacity together with PTA/Community

SEFL feedback is that it is good to see independent tasks – important that schools share what they can achieve without SEFL support.             

Summary feedback (as presented by SEFL/Utbildningsfonden to principals)

 • Very good collaboration from Principals and School management – THANK YOU.
 • Some disputes on financial transfers with unclarity on outstanding settlements for teachers salary. This issue was between MSL and Schools since SEFL already wired funds.
 • Discipline in record keeping (financials, student attendance etc) is critical.
  Improvement needed.
 • If things break (lavatories, power converter…), we expect schools to report (so we all can learn…) and take action
 • Each school has to plan for maintenance. SEFL are here to help fund and start projetcs but the community school needs to run the operations.
 • Rachel usage is still low when it comes to teachers & students using it for exercises. Good practises like Scheduled Lab times and personal engagement by principals help drive results. The Rachel system is still an under-utilized asset that needs more time and management effort.

2 öre / dag kostar 5 liter bra vatten

I byarna vid skolorna F Bambayan, Koilahun och Lukasu har vi byggt vattenbrunnar, eftersom det inte fanns säkert vatten. Nu vet vi hur användningen ser ut. I snitt får ca 700 personer dagligen vatten från en brunn. I snitt hämtas ca 5 l per person.

En brunn kostar ca 30.000:- att bygga med grävning, cementringar, handpumpsutrustning, rör och material för att göra området kring brunnen bra. Området runt är viktigt så t ex inte vattnet kan smutsas av djur eller annat. Om vi räknar på en avskrivningstid på 5 år – vilket är väl kort, så betyder det att:

Det kostar bara 2 öre/dag att få 5 liter bra vatten per person.
-Känns som en vettig investering 🙂 Tack till alla som stöttat ! Alternativen var dyrt vatten i plastpåsar, osäkert vatten från t ex en flod eller annan brunn långt bort.

Det kan bli trångt vid brunnen. Det löser man genom att ställa sina hinkar i kö – spana in bilden från rektorn Blama nedan. Då finns bra med tid för mingel. Alla hjälps åt, liten som stor. Och såklart bär man på huvudet. Eftersom man är rädd om sin brunn så har den ”öppettider” då det alltid finns någon som har koll på den. I t ex F Bamba är den öppen för skolelever mellan kl 07-14 och för resten av byn mellan kl 16-19. Så att ingen hanterar den vårdslöst, så låses den kväll och natt. Då kan vissa delar inte heller stjälas.

Bucket queue to F Bambayan water well in dec-20 – photo Blama Kollie
Strong young girl in Koilahun getting water. Photo. Joseph K. Jomah

Skolinspektioner på ett annat sätt

Varje år brukar representanter från Utbildningsfonden besöka och inspektera senaste periodens projekt. I år kan inte det ske pga Covid-19. Vi har därför istället gett en person på plats i Liberia uppdraget att göra besök och inspektion. Joseph har tidigare jobbat med skolinspektioner åt skolministeriet och med uppföljning av andra projekt.

Förra veckan besökte han 3 st skolor och rapporten är klar. Generellt håller skolorna en hög kvalitet, är hans generella feedback när han jämför med andra skolor han inspekterat tidigare. Han har sammanställt en rapport, som vi granskar och tillsammans ger återkoppling till skolornas rektorer och MSL (som driver vissa projekt på plats åt oss). De har redan återkopplat sina åtgärdsförslag. Alla kontroller är dokumenterade med foton på det som inspekterats.

I ett par skolor behöver administrationen stärkas när det gäller s k ”record keeping”. Det sker direkt nu och kommer återinspekteras under våren.

Han återinspekterade även tidigare projekt.

 • Infrastrukturmässigt är skolbyggnaderna som vi byggde i gott skick. En latrintank behöver lagas i en av skolorna.
 • Brunnarna i F Bamba och Koilahun förser ca 400-1000 pers med vatten dagligen (ca 2-3 kubik per dag) vilken känns oerhört fint!  Brunnen i Lukasu behöver grävas djupare, något som leverantören ska fixa, men när han skulle göra det i våras släppte inte byn in dem pga Covid-rädsla, så den återstår.
 • För de tre digitala utbildningsalarna känns det oerhört kul att se all alla datorer och tablets är kvar drygt ett år senare och ingen ens med spricka i någon skärm.  ”Förvånande, bättre än i en svensk skola” som Mats Oretorp sa när rapporten kom.
 • Solenergianläggningarna funkar, en av skolorna har ett batteri som antagligen behöver bytas.

Imorgon ska inspektören åka till ytterligare två skolor för inspektion. Parallellt sker även inspektion av de 12 st enkla kvällskolor för vuxna som startats senaste 2 åren.

Joseph åker runt med motorcykel, vilket i alla fall är mest effektivt på de vägar som finns. Han har även hittat nya kortare vägar som vi inte har kunnat åka vid tidigare besök. Spana in bilderna!

Joseph gör ett noggrant jobb bra jobb och skolorna samarbetar bra. Och i vår linje att så mycket som möjligt ska ske lokalt av lokal personal – så har Covid här hjälpt oss att ta ett bra steg framåt.

Lukasu-school-opening-post-Covid-closure - photo Momoh Kamara

Vad hände för 851.915:- under 2020?

Utbildningsfonden tackar alla sina givare för fantastiska 851 915:- hittills under 2020.  
635 740:- har under året använts i våra projekt lokalt i Liberia och 411 791:- är på plats för projekt under 2021.

Ytterligare 1382:- har betalats in av en givare för att täcka våra oundvikliga kostnader utanför Liberia enligt våra stadgar. Dessa var för swish & bank i Sverige.

Vi önskar alla en God fortsättning på julhelgen och ett Gott nytt år !

I januari 2020 besöktes och inspekterades (separat finansierat av besökarna) flera av de projekt som vi startade under hösten 2019 av Mats Oretorp, Stefan Forsmark, Anders Forsmark, Petter Börsum och Peter Henning. En mer detaljerad rapport finns här. När vi landade i Liberia 24/1 möttes vi av smittskyddspersonal som redan då gjorde symtomkontroller mot Covid-19. Liberia har Ebola-katastrofen färskt i minnet och var inte sena nu. I mars stängde landet ner skolverksamheten och införde omfattande restriktioner. Liberia har drabbats hårt ekonomiskt av effekterna av Covid-19, men har relativt få smittade och döda, särskilt om man jämför med andra vanliga sjukdomar. För ett av världens tio fattigaste länder är det ett hårt slag från ett redan illa läge. Under hösten har landet lättat på sina restriktioner och under december genomförde landet ett demokratiskt val till senaten som löpte väl.

De fem skolor vi stöttar aktivt stängde ner i mars. Det gällde även den kvällsundervisning för äldre som vi stöttade på 12 st andra platser. Vi genomförde då istället ett program för att lärarna skulle kunna vidareutbilda sig själva under våren, vilket kändes viktigt för att säkra kvaliteten och att lärarna inte försvann till andra jobb. Under sommaren och hösten har en analys arbetats fram för att se på möjligheterna av ett inslag av yrkesutbildning.  Dessutom har vi förberett för nya projekt när skolorna öppnade upp efter restriktionerna och regnperioden lugnat sig.

Under 2020 har vi alltså för 635 740:- finansierat och genomfört följande projekt med vår lokala partner Multiservices på plats i Liberia.

  • Tre påbörjade brunnar har byggts klart vid skolorna och används för fullt. En ska grävas lite djupare för att få bättre vattentillgång. Att få drägligt vatten är viktigt för allmänna hälsan och under undervisningen. Vattnet hjälper även fler än eleverna i byarna. Så här såg hink-kön ut till brunnen i F Bambayan nu i julhelgen.

F Bambayan well in dec-20 – photo Blama Kollie

 • Kvällsundervisningen som pausats under Covid startar upp igen och omfattar nu totalt 16 st platser och bedöms omfatta ca 400 st elever. Vi bekostar en lärare per skola och material till en kostnad av ca 1000:-/mån per plats för att tillhandahålla en enkel men bra och gratis kvällsutbildning främst till äldre. Alla dessa platser har tidigare fått enkla solcellsanläggningar som gör det möjligt att ha belysningen och använda platserna kvällstid. Läs mer här.

  Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

  Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

  De tre skolorna med RACHEL har fått flera veckors workshops och börjat använda datorer med digitalt stöd i undervisningen. Det som funkar som bibliotek och är även fullmatade med instruktionsmaterial inkl film. RACHEL funkar på platser utan internet. För införandet samarbetar vi med den lokala partnern I.E.L som lyckats bra i andra delar av Liberia, mer info här. Varje skola har 11 st datorer och ett antal surfplattor som används i undervisningen. Tyvärr stängdes skolorna ju i våras, men vi såg att skolorna kommit igång väl med användningen i starten. Vill du själv se allt som finns i ett sådant skolbibliotek kan du kolla in här. Allt det kan eleverna använda utan att skolan har tillgång till internet.

 • RACHEL-small-part-of-a-huge-library

 • Vi ökar stipendiestödet på minst fem st skolor. Stipendiestödet får fler av de allra fattigaste att kunna gå i skolan (ca 250 st elever).  Läsåret 2020/2021 kompletterar med att vi står för kostnaderna för alla tjejer från årskurs 6 (ytterligare ca 250 st elever), tack till alla som stöttade den kampanjen i december. Det är i den åldern som allt fler tjejer tyvärr måste sluta skolan med resultatet att de får ett sämre liv. Läs mer vad vi gör här och vad UNESCO skriver här.

  Scholarship-form

 • 10 personer i skoladministrationen på fem skolor har fått en femdagars utbildning för att förbättra sin kapacitet inom ekonomi, något som är viktigt inte minst för den långsiktiga driften av skolorna. Varje skola fick i slutet på veckan som uppgift att göra en bättre budget  inkl resultat- och balansräkning.

  Finance-training-session-photo-Oscar-Goyee

 • Vi fortsatte med att stötta med lönekostnaden till administratören för digitala undervisningen på tre skolor. Det ska bli oerhört spännande att se effekten av detta under kommande åren. Det oerhört peppande för elever och lärare att ha möjligheten.

  Lukasu-school-opening-post-Covid-closure - photo Momoh Kamara

  Lukasu-school-opening-post-Covid-closure – photo Momoh Kamara

TACK !

Vi är mycket stolta över den blandning av stabila årliga huvudgivare som ger extra stora stöd och alla ni givare som stöttar våra insamlingar löpande. Liberia är ett av världens tio fattigaste länder. Då blir alla gåvor stora när de hanteras väl. Förutom ovärderlig skolmiljö och hopp, blir våra projekt oerhört viktiga injektioner i den lokala ekonomin med viktiga arbetstillfällen inom projekten.

Vi tackar först vår viktiga lokala partner Multiservices med Momolu Vannie, Oscar Goyee m fl, som får allt ovan att hända i en stark förankring och stort deltagande av alla i lokala byarna. Vi tackar även I.E.L Liberia med Shadrach Geelar för stöd och samarbete i arbetet med RACHEL.

Sist, ett stort varmt tack till Utbildningsfondens sponsorer och huvudgivare som stöttar generöst (ca 85% av årliga stödet) och med ett stort engagemang i det vi alla gör tillsammans !
Tack Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Mittkap AB gm Max Mitteregger, Largus AB gm Erik Salén, Stefan Forsmark, Youni AB gm Peter Henning, Mats Oretorp, Visinge Consulting AB gm Petter Börsum, Björn Falkeström och Liisa Kiviloog.

Vi tackar också alla er andra som under året stöttat Liberias unga och som vi löpande tackat på Facebook och hemsidan ! Vi hoppas ni är nöjda med effekten av era gåvor 🙂

Vi önskar er alla en God fortsättning på julhelgen och ett riktigt Gott nytt år !!!

Vi samlar löpande och tar tacksamt emot stöttning till kommande projekt.
-Swisha: 123 618 18 20/Bankgiro: 876-6834
-Ladda ner gåvobevis  https://utbildningsfonden.org/gavobevis/