Gratis kvällsundervisning för vuxna i 12 lokaler 2019-2022

Under läsåret 2020-2021 stöttade vi kvällsundervisningen i de 12 st lokalerna nedan. Vi möjliggjorde så att en lärare kunnat få betalt på deltid, hanterade underhåll för belysning och gav bort en del skolmaterial. Undervisningen är enkel. Men viktig för att den under några år gav vuxna och de som slutat skolan en möjlighet att kunna tillgodogöra sig grundläggande kunskaper. Vi stöttade totalt läsåren 2019-2022 på dessa 12 platser som vi elektriferade med belysning först.

Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

*******

Under skolåren 2019-2022 har vi genomfört kvällsundervisning för vuxna som varit gratis för totalt 319 personer. Det har möjliggjorts genom att enkla solceller installerats för få ljus  kvällstid så att lokaler kan nyttjas på kvällarna. Lokalerna är både skolor och s k community halls (byns gemensamma lokal). En lärare per skola/plats har ersatts på deltid för att hålla i kvällsundervisningen. Utbildningen har gått bra och pågick till dess all undervisning i landet tyvärr stoppades pga Covid-19. Tabellen nedan visar berörda skolor och antalet elever per år och bilderna är från Gondalahun.

Tack till alla som var med och stöttade projekt!

Skola/Community                                       Antal vuxna på kvällsundervisning

Bambayan Community Academy              26
Koilahun Community Academy (#1)         23
Koilahun #2 (in community hall)               24
Lukasu Community Academy                    20
Segisu Community Academy                     28
Pasolahun Community Academy              35
Gondolahun Public School                         35
Massambolahun (in community hall)       35
Bolahun (in public school building            20
Kailahun #2 (in public school building      24
Loliahun (in community hall)                      18
Kortulahun (in community hall)                  31