Gratis kvällsundervisning för vuxna i 12 lokaler 2019-2022

** Uppdatering 2021-12-27 **

Vi har under läsåret 2020-2021 fortsatt att stötta kvällsundervisningen i de 12 st lokalerna nedan. Vi har möjliggjort att en lärare kunnat få betalt på deltid, gjort underhåll för belysningen och gett bort en del skolmaterial. Undervisningen är enkel. Men viktig för att den ger möjligheten för vuxna och de som slutat skolan att kunna tillgodogöra sig grundläggande kunskaper. Vi stöttar vidare under läsåret 2021-2022 på samma sätt.

Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

Nightschool group at F Bambayan -photo Peter Henning

*******

Under skolåret 2019-2020 har vi genomfört kvällsundervisning för vuxna som varit gratis för totalt 319 personer. Det har möjliggjorts genom att enkla solceller installerats för få ljus  kvällstid så att lokaler kan nyttjas på kvällarna. Lokalerna är både skolor och s k community halls (byns gemensamma lokal). En lärare per skola/plats har ersatts på deltid för att hålla i kvällsundervisningen. Utbildningen har gått bra och pågick till dess all undervisning i landet tyvärr stoppades pga Covid-19. Tabellen nedan visar berörda skolor och antalet elever och bilderna är från Gondalahun.

Tack till alla som varit med och stöttat detta senaste året!

Skola/Community                                       Antal vuxna på kvällsundervisning

Bambayan Community Academy              26
Koilahun Community Academy (#1)         23
Koilahun #2 (in community hall)               24
Lukasu Community Academy                    20
Segisu Community Academy                     28
Pasolahun Community Academy              35
Gondolahun Public School                         35
Massambolahun (in community hall)       35
Bolahun (in public school building            20
Kailahun #2 (in public school building      24
Loliahun (in community hall)                      18
Kortulahun (in community hall)                  31