Kolahun Elementary – Lofa

Projektet:
Kolahun Elementary
 Public School renoveras inkl takbyte och förbättringar inkl skolmaterial
Studenter som drar nytta av projektet: ca 900 st
Tidsperiod:
2018-November till 2019-februari
Projektet inspekterades vid ett besök i februari 2019, allt såg fint ut.

Bakgrund
Under 2016-2018 har Utbildningsfonden byggt 4 st skolor på avlägsna platser i byar där behoven är som störst. Vi har därför beslutat att 2018-2019 genomföra 3 st projekt till i regionen. Två av projekten är renoveringar av nedgångna stora skolor med vettig grund, men uråldriga tak. Tak som läcker som såll och ger en hälsovådlig möglig miljö. Undervisningen drabbas rejält under regnperioden. Vi ska också bygga en helt ny skola som ger nytta för nio områden. Alla skolorna får nya skolböcker och material etc. Om det inte finns en vettig skolmiljö, saknas förutsättningar för en vettig undervisning.

Detaljer och budget
Så här beskriver vår partner på plats projektet.

Kolahun Elementary Public school is a huge building comprising 15 large rooms with the enrolment of nine hundred (931) students with both morning and afternoon sections. The building was constructed in the 1970s though the wall is very solid, but the entire roof including zincs, ceiling, and timbas are destroyed due to overstay, and needs to be replace. Some doors need to be replace, while Bathrooms and sept tank need to either be relocated due to bard condition or need extensively recondition to ensure good sanitation of the kids.

Budget

Så här ser budgeten ut för projektet.

Kolahun renovation costs

Kostnader för skolametrailet ingår i denna budget som täcker tre skolor