Kampen mot tiden = vår metod < 1 vecka

Tiden dödar just nu mest. Utvecklingen är katastrofal i Liberia. De stora insatserna dröjer. I väntan på dem behövs snabba initiativ som inte sitter fast i kontroller och processer. Bilden nedan visar utvecklingen enl FN (30 Sept). I Liberia är 2900 smittade senaste 21 dagarna, perioden innan var det 1400. Dubblering på 21 dagar. Då är mörkertalet mycket stort! Drygt hälften dör.

Ebola utvecklingen Sept FN

Vi har summerat våran metod som vi skapat i och med vårat första projekt mot Ebolan. Från insamling till leverans, med koordinering ända ut i landet till de mest behövande inom 1 vecka.

Läs mer hur vi gjort här: https://utbildningsfonden.org/var-metod-mot-ebolan/