Urvalsprocess för skolor som ska stödjas

Under Maj-Juni kommer ett 30-tal skolor att besökas. Skolorna bedöms utefter deras behov och förutsättningar. Skolorna finns i regionerna Grand Bassa, Margibi och Montesserado. Målet är att först hitta ca fem skolor som ska stödjas. Det initiala stödet kommer vara att förbättra de extremt enkla skolorna så att de t ex får förbättrade miljöer, enkla skolbänkar, skolmaterial etc.

T ex ca 30.000:- räcker till att skapa en radikalt förbättrad skolmiljö för 140 elever, med riktiga skolplatser, bättre material, skolgård etc.

Se bilderna nedan från ett av besöken förra veckan. Vänstra bilden är för motsvarande dagisbarn i åldern kring 5år. Den andra bilden visar ett s k delat klassrum. Behoven är stora men med relativt små insatser kan effekterna av stödet bli mycket stort.

Nusery Class roomPartition Classes