Stöd till utbildning i Liberia

Svenska utbildningsfonden för Liberia stödjer utbildning i Liberia. Det sker genom att:

  • kanalisera de gåvor som erhålls av företag och privatpersoner till specificerade projekt
  • säkra att donerade medel till 100% går till ändamålet lokalt i Liberia
  • verka för ett effektivt utnyttjande av medlen lokalt i Liberia

Under 2012 stöddes organisationen LDA Liberia och dess Grassfield-skola (Liberia Dujar High) med flera gåvor till driften av skolan.

Under 2013 kommer stödet riktas till ett antal skolor som drivs under mycket primitiva förhållanden, samt för etablering av ett entreprenörsprogram.