Liberias skolor öppnar nästa månad ! Läs om stipendiemodellen !

Skolorna i hela Liberia har varit stängda hela förra hösten pga Ebolan. Barnen har inte kunnat få utbildning och har istället fått driva runt, eller vara isolerade. Nu har regeringen i Liberia beslutat att skolorna öppnar i Februari, sannolikt blir det andra veckan i Februari . Det är ett underbart besked. Läs mer i artikeln här.

Liberias ekonomi har drabbats hårt av Ebolan, från att redan vara ett av världens fattigaste länder. Många har under Ebola-perioden inte kunnat jobba,  företag har dragit ner sin verksamhet etc. En ny utmaningen för många är nu att ha råd med de skolavgifter som finns i skolor. I utbildningsfonden kommer vi ta fram ett ”stipendiestöd”, där vi avser att stötta ett antal skolor med ca 25% av elevernas skolavgifter. På det sättet kan vi hjälpa de 25% som har det svårast och som med stor sannolikhet hade blivit s k ”drop outs” efter att de inte kunnat betala. Det säkrar också intäkter till lärarlöner från de elever som är minst benägna att kunna betala utan att ”störa” det befintliga systemet för mycket. Skolavgifter är idag i Liberia något som motiverar många till hårt arbete och driver utvecklingen-  eftersom utbildning och skolgång uppfattas viktigt. Tyvärr drabbas däremot de som inte har råd, något vi vill kunna hjälpa till med.

Vi kommer om ett par veckor redovisa detaljer i hur stipendieprogrammet kommer fungera, men bifogar ett utdrag ur de preliminära riktlinjerna.

Vill du / ditt företag vara med och stötta Liberias kids efter Ebolan ?
– bankgirot är 876-6834 !

Scholarship model