Mycket mer än en skola – ekonomisk injektion med stora ringar på vattnet

Att kostnadseffektivt bygga drägliga skolbyggnader där såna saknas är i sig helt suveränt. Men det är lätt att glömma ringarna på vattnet av projekten, dvs vilken ekonomisk injektion ett projekt ger alla familjerna runt projektet. Lite förenklat är Liberias BNP ca 10 SEK/dag. Svenska BNP är 1000 SEK/dag, dvs 100 ggr mer.

Om vi tar exemplet att bygga en ganska stor skola i Lofa som precis startat, så är den för hundratals elever, vilket kan dubbleras om behov finns och man även undervisar på eftermiddagen. Budgeten är knappt 200 000, en ganska stor skola ska byggas. Projektet kan alltså jämföras med värdet av ett projekt på 20 miljoner i Sverige, ifall man ”BNP-anpassar”.

Vad tar pengarna vägen? I den här bilden visar vi hur pengaflödet ser ut i Lofa-projektet. Vi försöker beskriva hur pengarna blir till byggarlöner, arbete till underleverantören som gör lokalt tegel, som i sin tur kan handla mat på marknaden, som en bonde odlat, som får råd att skicka barnen till skolan etc. Projektet blir stora belopp lokalt som ger en riktig injektion i ekonomin. Endast en mindre del blir till import, men det kan t ex handla om mobiler som effektiviserar etc.

Where the money goes

Allt det här är lätt att glömma – eftersom redan det är helt fantastiskt att det går att skapa en stor skola för de beloppen som hundratals elever kan ha nytta av i många år. Så kom ihåg det när du stöttar med dosan på bankgirot 876-6834.