Stöd till flera nya skolprojekt vid årsmötet & livelänk till skola i Liberia

Idag den 25:e April träffades Svenska Utbildningsfonden till ett årsmöte för att utvärdera verksamhetsåret 2013. Dessutom så diskuterades arbetet under våren och nya planer framåt. Representanterna var eniga i att vi tillsammans kunnat göra mycket stora insatser med medlemmarnas ekonomiska stöd och att vi ska fortsätta på den inslagna vägen med ännu fler projekt till skolor och elever med stora behov.

Höjdpunkten under mötet var när vi kopplade upp oss till en av skolorna via Skype och mobilt bredband. Att ”live” med video och ljud se effekten av det som sker och prata med elever gör effekten så mycket mer påtaglig.

Bild

Ekonomiskt stöd är en förutsättning för att kunna göra något alls. Men tekniken möjliggör till stor del att det kan ske effektivt och med styrning på distans. Tekniken hjälper oss i alla projekt när vi enkelt kan ha gratis dialog med samarbetspartners i Liberia. Vi kan dela bilder och filer med alla berörda. Möjligheterna att med teknik skapa närmare relationer mellan givare och mottagare har bara börjat – något som vi är helt övertygade om kommer hjälpa oss att skapa mer stöd för bättre utbildning i Liberia.

Vi tackar alla generösa medlemmar som stött projekten till Liberias mest behövande unga och är mycket glada att med beslutet idag. Vi kommer kunna genomföra ett flertal projekt till andra skolor med stora behov under 2014.