Samarbete och projekt med fyra skolor till !!

Black board founded by SEFL

Nyligen beslutades att flera skolor till skulle stödjas under 2014. Nu är det klart vilka skolor som Utbildningsfonden stolt ska samarbeta med. Efter en analys har projekten budgeterats och beslut fattats om vilka projekt som ska genomföras.

Samarbetet är med skolorna: Steph of Faith, Cavary, Dominic Hena, och Mother Mary. Utbildningsfonden kommer att stödja drivandet och finansieringen av nedanstående projekt som alla ska startas under sommaren och färdigställas under 2014. Mer om varje skola och projekten kommer senare på hemsidan.

Glad sommar till alla och ett särskilt stort tack till alla som stödjer satsningarna till Liberias mest behövande barn och ungdomar.

 

Step of Faith

 • Byggnation av skola med fyra klassrum
 • Skolplatser (100 stolar & 50 skolbänkar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium (79 elever)

Cavary

 • Renovering av tak till skolbyggnad med sex klassrum
 • Skolplatser (100 skolbänkar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium (75 elever)

Dominic Hena

 • Renovering av tak till skolbyggnad med sex klassrum
 • Skolplatser (175 stolar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium(158 elever)

 Mother Mary

 • En ny toalettbyggnad
 • Skolplatser (50 stolar)
 • Skolmaterial (blackboards, böcker, mtrl etc)
 • Skolstipendium (10 elever)