Uppföljningsmöte med rektorer och lokala partners

Igår hade vi (Mats Oretorp, Liisa Kiviloog och Peter Henning) ett digitalt uppföljningsmöte med skolrektorer och lokala partners i Liberia. Syftet var att samla ihop bilden av läsåret med vad som gått bra & områden där de känner att de kan göra mer självständigt. Först måste man tänka till hur fantastiskt det är att kunna ha ett digitalt möte med ett team i den svårtillgängliga miljön. Rektorerna hade samlats sig på en plats där det finns internet och lokala partners var med från olika platser i Liberia. Även en mycket aktiv tupp var med under mötet.

Det är uppmuntrande att höra att vår grundstrategi med att en vettig skolbyggnad ökar skoldeltagandet i en by. Det har varit grundstrategin från starten av Utbildningsfonden. Även senaste tidens satsning med stipendium till tonårstjejer och de mest behövande får den effekten. Digitala biblioteket RACHEL har lett till att lärarna lär sig mer och kan förbereda sina lektioner bättre, även om RACHEL går att nyttja mer.

Vi förväntar oss att byarna med skolorna ska satsa och berätta vad de gör självständigt. Inte minst redovisade lokala egna jordbruksaktiviteter är intressanta, både som lärande för elever och deras tanke om att det kan ge viss inkomst till skolan.

Här nedan är summeringarna från mötet. Presentationen och agendan använd vid mötet finns här.

Working well (as presented by principals)

 • So far ok this year, lessons in place and teachers available, despite challenging year with Covid impacting attendance and local economy.
 • Enrollment increased all schools except Pasolahun.
 • One key reason is poverty scholarships and the girl scholarships
 • Another hey reason is that the school infrastructure with building and in some schools RACHEL etc is motivating parents to send students to school
 • Teacher capacity building – yet on small scale is helping already
 • Teachers more prepared in many lessons with help of RACHEL
 • School results will be clearly compared using e.g. WAEC (that SEFL supported costs for)

Enhancement/to do different (by schools&communities as presented by principals)

 • Initiatives and further plans with agriculture by schools/PTA/Communities
 • Students/PTA to handle flag pole (Lukasu)
 • Want to try to elevate to one more class level
 • Improve teacher capacity together with PTA/Community

SEFL feedback is that it is good to see independent tasks – important that schools share what they can achieve without SEFL support.             

Summary feedback (as presented by SEFL/Utbildningsfonden to principals)

 • Very good collaboration from Principals and School management – THANK YOU.
 • Some disputes on financial transfers with unclarity on outstanding settlements for teachers salary. This issue was between MSL and Schools since SEFL already wired funds.
 • Discipline in record keeping (financials, student attendance etc) is critical.
  Improvement needed.
 • If things break (lavatories, power converter…), we expect schools to report (so we all can learn…) and take action
 • Each school has to plan for maintenance. SEFL are here to help fund and start projetcs but the community school needs to run the operations.
 • Rachel usage is still low when it comes to teachers & students using it for exercises. Good practises like Scheduled Lab times and personal engagement by principals help drive results. The Rachel system is still an under-utilized asset that needs more time and management effort.