Summering av våra aktiviteter senaste läsåret

Liberias skolår blev framflyttat pga Covid under året. Tabellen nedan summerar det mesta av det som skett läsåret 2020/2021 som nu avslutas. Nytt för i år var ett stipendieprogram för alla tjejer från åk 6 i fem skolor i syfte att få flickor att gå längre i skolan, vilket fungerat bra och kommer fortsätta. Vi har under året även en ny samarbetspartner på plats som stöttat i inspektioner och efterföljande förbättringar på plats i skolorna.

Vi tackar alla huvudgivare som stöttar stort och för att de kommer fortsätta sitt generösa stöd även nästa år. Stort tack till Tedde Jeansson Sr, Erik Mitteregger, Max Mitteregger Kapitalförvaltnining AB, Largus AB, Stefan Forsmark, Youni AB, Mats Oretorp och Visinge Consulting AB. Tack även alla andra som stödjer !

Lukasu-skolan, som självständigt initierat jordbruk runt skolan
Vad vi gjort senaste läsåretBedömningTankar inför nästa läsår
Stipendieprogram i 5 st skolor – för de med stora behov 216 elever på fullt stipendium  Ett stort antal som annars inte varit i skolan eller skulle slutat.Fortsätta i höst. Omfattning beroende på budget
Stipendieprogram i 5 st skolor – tjejer från åk 6, 310 tjejer på fullt stipendium  Rejäl ökning av tjejer från åk 6Fortsätta i höst. Omfattning beroende på budget
Digitala bibliotek/ undervisning i 3 skolor
Andra omgång utbildning i RACHEL av IEL på plats i varje skola, utvärdering av skolorna gm IEL, adderat en laptop/skola för facilitatorer
Kommit igång, trots snabbt stopp med Covid förra året efter starten. Behöver fortsätta med att öka elevanvändningen    Fortsätta i höst inkl vidareutbildning. Bedöma om väl presterande skolor kan få ökade investeringar av datorer & el.  
Brunnar – Sista av 3 gjordes klarBrunnarna används av ett stort antal människor som nu får rent vatten. F Bamba (900 pers 3000-5000  l/dag), Koilahun 500 pers, 2000 l/dag), Lukasu antal ej fastställt ännu.Se på ytterligare brunnprojekt på platser med stora behov.
Kvällsskolor . 400 elever i 12 st i olika byar i community lokaler som vi elektrifierat med ljusAtt kunna stötta många platser med enkel gratis kvällskola är bra, Kvaliteten på undervisningen bör höjas.Stötta drift till befintliga skolor för gratis undervisning, Arbeta med förbättringar. Bedöma om fler kvällsskolor ska etableras.
De 5 st byggda skolorna i Lofa – bekostat examenskostnader för alla elever i åk 6 och 9 i fem skolor.Examinationerna ej färdiga än. Bedöma om det ska ske fortsättningsvis.
Inspektion i 5 st skolor och 12 st kvällsskolorEn bra inspektion, som visat på många områden som fungerar väl och identifierat delar som behöver förbättras.Ytterligare arbete med förbättringar pågår och fortsätter under nästa år.
Samarbete med ny partner på platsVäl genomförda uppdrag inom områden som inspektioner och framtagning av bättre processer till stöd för skolor och kontroll för ossFortsätta samarbetet inom processframtagning.