Slutsummering Cape Mount

Cape Mount på gränsen till Sierra Leone hade nyligen ett Ebola-utbrott. I samarbete med lokala Ebola task forces har de delar i CapeMount som varit mest drabbade fått hjälp med smittförebyggande klorin och tvål, samt förstärkning med mat i form av ris och vegetabilisk olja. Många mera bilder finns i tidigare inlägg, här en bild från Sinjes sjukhus som fick stöd.

Sinje Health Center gets supporting supplies

Sinje Health Center gets supporting supplies

Nedan summeras stödet som skett senaste veckan – om du undrar vad som händer efter du stöttar på bankgirot 876-6834.

Ett stort tack till de som varit med och stött insatsen och till
Momolu &teamet på plats för ett väl genomfört uppdrag.

 CapeMountTotals

Vad händer nu? Vi kommer innan jul göra en insats till mot Ebolan för att Ebolan ska knäckas. Just nu visar smittspårningen att huvudstaden Monrovia fungerar som en ”exportör”, så vi kommer ha det projektet i delar i Monrovia där Ebolan är aktiv.

Insatser kräver pengar….

*** Ge en julklapp nu och se till att den kommer fram innan jul till mest behövande. ****

*** 300:- räcker till 54 flaskor klorin. Bankgirot är 876-6834. ****