Summering från Svenskt Ebola-seminarium – vad händer nu och sen?

Imorse fredagen 5/12 anordnade Svenska Postkodlotteriet tillsammans med Johanniter-hjälpen ett bra seminarium om Ebola. Temat är hur den rådande farliga situationen med ett stabilt antal smittade per dag sedan några veckor, ska tas till ”nollan”, och inte ta ny fart på olika ställen vilket viruset vill.  Och ännu mer, hur går det sen. På plats var representanter för organisationer som verkar på plats, SIDA, forskare, givare m fl. Peter Henning var på plats för Svenska Utbildningsfonden och summerar nedan;

Så här såg det ut när Hans Rosling berättade från sitt hotellrum, påhejad av Tove Strauss som är initiativtagare till kampanjen UtmanaEbola genom Johanniterhjälpen. Hans berättade om utmaningen i smittspårningen, att få folka att fylla i alla fält i blanketter och att han kommer fira Jul i Liberia med sina Liberianska kollegor och sina Excel-ark. Det finns inte en chans att kunna åka hem ännu. Respekt!

På Måndag träffas representanter för givare i Svenska Utbildningsfonden för att diskutera vidare kring hur vårt engagemang ska se ut.

Nedanför bilder finns ett antal synpunkter som kännetecknade mötet.

2014-12-05 08.16.38

Några lösryckta betraktelser:

 • Den som säger att Ebolan är under kontroll har noll koll. Den är på samma nivå som när den kunde ta full fart i September. Det är kritiskt att få ner den hela vägen till noll, eftersom den är spridd och aktiv på så många ställen kommer ta många månader av hårt arbete och stora medel för att nå (källa Hans Rosling).
 • Svenska BNP är 150 ggr högre än BNP i Liberia, den Liberianska syns inte som en stapel i ett diagram bredvid varandra… Det finns 500 ggr fler läkare per capita i Sverige än i Liberia, om du tycker det är svårt att komma till läkare i Sverige…. Det behövs stöd för insatser, inte minst när de lilla skatteintäkterna som fanns nu minskar rejält (Richard Forslind professor i Nationalekonomi Stockholms unviersitet)
 • Den vanliga sjukvården som var usel innan. Nu är den utslagen till 75%. Den måste kunna byggas upp igen – till något bättre. Många dör i andra sjukdomar istället som inte räknas alls just nu. (Richard Forslind professor i Nationalekonomi Stockholms unviersitet) SIDA påpekade detta med.
 • Det kommer ta tid och bli många svåra frågeställningar som ska hanteras innan man kan hoppas på ett vaccin tillgängligt i stor skala. Det är inget man ska räkna med inom rimlig tid. (Richard Forslind professor i Nationalekonomi Stockholms unviersitet)
 • Alla organisationer är eniga om att det lokala personalen är mycket kompetent och måste användas mer – det råder fortfarande en uppfattning om att ”utbildade kompetenta personer saknas på plats. (sagt av alla representanter från Läkare utan gränser, Plan, Röda Korset, Rädda Barnen, Kvinna till Kvinna, SOS Barnbyar, Erikshjälpen). Hans Rosling på länk från Liberia berättade att minst 30 pers runt honom matchar de experter från andra länder – men att fler behövs. Läkare utan Gränser har 3000 liberianska medarbetare just nu – ”ett stort företag”
 • SIDA har helt skruvat sitt bistånd i år till 560 miljoner till Liberia till Ebola-stöd – men höll med om att stöden varit för långsamma. SIDA sökte även mera och tydligare samarbeten mellan organisationer på plats. Något alla organisationer inte höll med om saknades. SIDA sökte att kunna vara mera flexibla med sin budget (landsanslag etc). SIDA påminde om att man även ibland går in som ekonomisk garant i olika riskprojekt där behoven är stora och kommersiella intressen saknas, t ex vaccin-framtagning tillsammans med Gates Foundation. (Charlotte Petri Gornitzska, SIDA)
 • Det finns en stor kraft i berörda länder i Västafrika – länderna var på gång – nu finns stor oro för tillväxten, varje prognos har reviderats ner so far. Men hela Afrika drabbas orimligt nog (Richard Forslind professor i Nationalekonomi Stockholms universitet)
 • Världen har extremt dålig kontroll på vad Afrika är – just nu drabbas hela gigantiska Afrka av att hörn har ett Ebola-utbrott. (sagt av de flesta)
 • De drabbade drabbas hårt. Liberianen är rädd för Ebolan, så de drabbade stöts ofta ut hårt. Hjälp behövs. Utbildning hjälper, men t o m i Sveriga så var välutbildade 18-åriga svenskar mer rädda för Ebola än för cancer. Långsiktig hjälp behövs för de som drabbats, överlevande familjer etc. (Helena Nordenstedt Läkare utan gränser)
 • Monrovia är en stor utmaning för smittspårningen. Hans Rosling berättade att de nu vet att många nya fall som kommer i landsbygden kommer av ”exporterad Ebola från Monrovia”. Idag har de 500 smittspårare, som drivs av 50 teamledare under 8 huvudteam. Varje huvudteam hanterar idag fortfarande med dagens situation som är dubbelt så stor som det tidigare utbrottet i Liberia.
 • Behoven av stöd är stora långsiktigt för att hjälpa länderna att utrota Ebolan helt och få igång basstrukturer så folket har möjlighet att komma vidare (alla).
 • Det är säkert att åka ner om man bara vidtar enkla säkerhetsåtgärder – länderna behöver att personal och verksamheter kommer igång igen (Claes JB Löfgren SVT)
 • Oro kring att givare inte orkar vara med långsiktigt (alla).