Ebolan påverkar våra projekt

Läget i Liberia är idag mycket osäkert. I Liberia ökar antalet smittade och rapporterade döda varje dag, men man befarar att mörkertalet är stort. Ett av de största problemen är att många fattiga inte har tilltro till den Liberianska regeringen och dess sjukvård och därför inte vill eller vågar söka hjälp när sjukdomssymptom uppstår. Detta medför att spridningen av viruset ökar.

Skolorna har ”sommarlov”, men skolstarten i September är mycket osäker. Våra skolprojekt i Liberia har försenats mot plan och kan endast drivas med viss begränsad framfart. Det är svårt att röra sig i landet och genomföra projekten. Ingen vill färdas i gemensamma transportmedel. Våra konsulter vidtar de försiktighetsåtgärder som de kan, dvs ingen fysisk kontakt, tvätt av händer, när möjligt arbete hemifrån mm. Våra riktlinjer till entreprenörer är tydliga med att inte ta risker.

Förutom de personliga tragedier som följer av sjukdomen, så slår det hårt mot den bräckliga ekonomiska utvecklingen i och med att rörligheten av varor och tjänster påverkas hårt. Det finns även en risk för ökad politisk oro, inte minst ifall för många i ledande roller flyr landet.

Med den låga utbildningsnivån är det svårt att tillräckligt kunna vidta de åtgärder som bromsar spridningen. De senaste dagarnas nyheter beskriver just hur befolkningen i många fall vägrar att följa råden, med en ökad spridning som följd. Ebolan är ännu ett exempel på hur den generella kunskapsnivån i landet måste lyftas.

För den som vill följa utvecklingen i lokal media, har vi lagt in några länkar under Liberianska Nyheter på hemsidan, t ex All Africa som sammanställer nyheter från Liberia.