Bra framdrift på skolbygge och vattenbrunn i Kormai

I senaste inlägget för ca 1 månad sen berättade vi om starten på två stycken nya skolbyggnadsprojekt i Kormai och Gobewole-Ta. Vi kompletterar också med var sin vattenbrunn, eftersom det inte funnits rent vatten inom räckhåll. Hur går det då? Jo vi får nästa dagligen bilder och härliga filmer som visar på det stora engagemanget i byn och av projektteamet. Här kommer några bilder från senaste perioden i Kormai. Vi sponsrar arbetsmaterial som måste köpas och har lokal teknisk ledning. När alla bidrar blir det kul, stolthet och tillgångar som sköts.

Kormai – Skolbyggnad

Flera byar ska dela på skolan. Här hjälper elever med ambitioner till att flytta dit det tegel som de olika byarna fixat.

Och det grävs för grunden. Här är föräldraföreningens kvinnliga ledare i full gång med hackan.

Väggarna byggs av det lokalt gjorda teglet. Byarna med föräldrar och elever har fixat all sand från bäckar i området. Vi står för cementen till gjutningen.

Nu går det undan, snart är skolan klar!

Kormai – vattenpump för rent vatten

Det har varit ett otroligt tufft arbete att handgräva brunnen. Kormai är en plats med mycket sten i marken. Teamet har tvingats elda i botten på stenen när de grävt, knäckt stenarna och tagit upp i bitar löpande. Spår av eldningen syns i hålet. Det har tagit ca 1 vecka mer än tänkt, men de ger inte upp. De har nått fint vatten och nu gjuts rören som ska läggas ner i hålet. Det kommer bli bra !! Kostnaden att fixa rent vatten är 5kr per person och år. Så alla gåvor är stora om du kan och vill stötta på swish 123 618 18 20. Vi har fler skolor och brunnar med färdiga projektförslag som vi söker stöd för