Skolorna öppnar, inspektion & 10% fixas av byarna!

Nu börjar Liberias kids snart skolan efter sin ledighet. Strax efter att skolorna börjar kommer varje skola ha en endagsinspektion. Det är en kontroll innan andra och sista utbetalningen av extra stipendiestödet efter Ebolan. Vid inspektionen görs stickprovskontroller (se lista nedan).

Sen ska det byggas två nya fina fungerande skolor tack vare oss alla som stöttat. Vi har jobbat vidare med budgetarna och fått de lokala byarna att ta ansvar för ca 10% av skolbyggnationskostnaderna. Det handlar om värdet i enklare arbetskraft och även enklare material. Det är viktigt att få så mycket som möjligt av lokala engagemanget – men utan att kompromissa på ett bra och effektivt bygge. Under hösten kommer vi berätta mer.

Senaste perioden tackar vi särskilt JGP Förvaltning AB, Asbjörn Nejman, Åsa Uddén, Anders Rackow och Lotten Zetterström för stödet!  Tack !

På bankgirot 876-6834 omvandlar man pengar till skolprojekt till kids där det behövs!
Alla insatser är stora.

Respekt!

Respekt!

——

Audit check list

 • Scholarship student & uniform
 • Attendance log
 • Grade sheets
 • Records of conduct
 • Seats for the students
 • Books and supplies
 • Blackboards
 • School record keeping
 • Teacher attendance
 • Teacher payroll
 • Students roll books
 • Registration records
 • Fees payment records
 • School budget