Grand Bassa fas 2: Dag 1-5 Se alla platser som får hjälp…

Då har teamet kämpat klart de första fem dagarna för Grand Bassa med ett omfattande antal besök. Vi har precis fått en summering. Efter första dagens inköp och förberedelser har det varit 4 dygns hårt arbete för Momolu&team, med transport på ofta dåliga vägar och utdelning på många ställen. En lång dags arbete återstår i Grand Bassas mera avlägsna delar, innan teamet ska ta sig tillbaks till Monrovia.  Därefter bär det av till Lofa County (i nordvästra Liberia)med en nytt ännu större lass i kampen mot ebolan. Notera att siffrorna i tabellerna är kartonger med tvål, kartonger med klorin, säckar med ris, handtvättstvätthinkar och tunnor med matolja. Namnen är kontaktperson för de grupper av människor som får stöd på platsen. Vi hoppas att kunna visa bilder imorgon!

Table day 2 Grand BassaGrand Bassa table day 3Grand bassa day 4 tableGrand bassa table day 5