Spana in ! Summering av besök i Lofa-Liberia på projekt 2022

Titta in !

Nu har vi (Mats Oretorp, Märta Planck Henning och Peter Henning) avslutat våra besök på årets projekt (egenfinansierat). Det ser väldigt bra ut ! Vi är inte förvånade, eftersom vi löpande flera gånger i veckan under hela året fått information och foton skickade på de arbeten som pågår av lokala partnern VPS under ledning av Joseph Jomah. 

Vi besökte totalt 6 st projekt, varav 5 st var klara och ett enligt plan startar nu. Vi återbesökte en skola och även dess vattenbrunn, där allt fungerar bra. Vi tittade på ett projekt som är en kandidat för nästa år. Vi har sett – på riktigt – alla de fantastiska platser som gått från hemska ruckel till en värdig skolbyggnad. Allt enligt organisationens grundtanke, där det leder till att fler elever vill och kan gå i skolan. Vilket ger ett bättre liv och även minskar risk för otäcka konflikter. Projekten gör stor skillnad för de platser vi stödjer. Utveckling tar tid, men det gör det inte mindre viktigt.

Liberia är fortfarande ett av världens 10 fattigaste länder. Det är ingen topplista man vill vara på. Ute på landsbygden syns inga stora skillnader. Men om man med lite större perspektiv ser på t ex medellivslängden, så har den ökat ca 20 år sedan 70-talet. Man lever ett enkelt liv, i byar med ordnade strukturer. Vi som besökte var väldigt eniga att vi hellre var fattig i en jordbruksby på landet än i huvudstaden Monrovia i ett getto.  Men det mesta som når Liberia stannar tyvärr runt ganska få i storstaden Monrovia. Ökad BNP når inte alla. Vi är väldigt stolta att kunna göra projekten där andra inte är och att kunna nå längst ut.

Med vår lokala partner har vi blivit allt bättre på att få ännu mer av projekten utförda ideellt av byarna där vi bygger, vilket känns oerhört viktigt. Då gör vi det tillsammans. Det är inte ett färdigt projekt som ”ges” till dem.  Byarna står för arbetskraft, mark, rensning av mark, insamling av sten, trä till plankor, sand som kan tas från floder långt bort osv. Vi står för material som måste köpas, projekt- och teknisk ledning. Det ökar säkerheten i att skötseln av byggnaden på lång sikt. Investeringen är ömsesidig och stoltheten är enorm.

Vi har också fått ett ännu tätare samarbete med lokala skolförvaltningar. De identifierar flera usatta skolor och vi tar oss an de projekt som vi också bedömer är de som verkligen har det mest akuta behovet.

Vår ”leveransmodell” av projekt har fått fin feedback av viktiga roller i Liberia. Vi gör projekten på ett oerhört kostnadseffektivt sätt, rakt in i byarna och snabbt. Vårens två stormskadade skolor som renoverades fixades på ca 1 månad efter att vi fick frågan. Större byggen tar ett par månader. Det lokala teamet är med rätta väldigt stolta över det. Det blir viktiga bra exempel till annat på att det kan ske saker och fort. Väldigt mycket tar väldigt lång tid här annars.

Det svåraste är leverans av varor ut till projekten. Ofta kan inte bilar nå dit, så till sist packas det på motorcyklar. Vägarna är en katastrof – särskilt under regnperioden. På en av huvudvägarna (mellan Gbarnga och Kolahun) nådde vi 18 km/h med bra jeep. Då är det inte regnperiod. Inne i regnskogen gick det inte så fort.

Till och med cementsäckar tas på motorcyklar för att kunna nå bygget. Photo: Joseph Jomah

Varje projekt redovisas separat i menyn här på hemsidan. Vi kommer lägga till mer information och bilder under varje projekt kommande veckor.

Det går inte att förmedla den fantastiska återkopplingen och engagemanget som är i byarna hos alla. Vi delar mer här framåt, men följ oss gärna för mer bilder och film på:

Instagram: @utbildningsfonden_liberia – den är nystartad !
Facebook: @utbildningsfonden

Hargalaskolan är helt ny ! Så här såg det ut innan, alla gamla ”mud-bricks” (jordtegelstenar) är bytta mot riktiga.

Ett fantastiskt stort tack till alla som stöttar! Vi tackar extra de i givargänget/sponsorer som tar i extra mycket med väldigt stora stöd och goda råd i dessa projekten. Under året 2022 tackas därför särskilt Erik Mitteregger, Tedde Jeansson, Largus AB, Youni AB, Mats Oretorp och Visinge Consulting AB. 

Nu ska en till skolbyggnad fixas, kompletterande skolmöbler ska snickras, några brunnar renoveras etc. Sen ska vi ta nya tag inför nästa års större projekt.  

Vi avslutar med ett par bilder från en glad rektor och en som visar hur ofantligt vackert landet är.