Nyckeltal om utbildningsläget i Liberia

Bilden visar ett antal nyckeltal om utbildningsläget i Liberia. Bakom siffrorna finns statistik på att det blir bättre, men att det är långt kvar – och behövs mer insatser. Allt för att ge barn en start i livet som ger möjligheter till ett bättre liv. För den som undrar mer om Liberias utbildningssystem, planer och hur det går så har vi länkat upp några dokument nedan.

Några av de insatser som vi tillsammans bidrar med:

  • Skolbyggnader har byggts nya, eller gamla har renoverats, för att aktivera skolgången i byar.
  • För att nå fler som inte går i skolan alls, har vi stött genom stipendium till de mest behövande – som i sin tur hjälper skolor till bättre ekonomi.
  • 3 st skolor har fått brunnar för bättre hälsa. Till skolbyggnaderna byggs alltid separata toaletter.
  • Vi testar på tre skolor digitala undervisningshjälpmedel för att förbättra kvaliteten rejält i undervisningen.
  • På 12 skolor hade vi förra året gratis kvällsundervisning för 319 vuxna där solceller hjälpte till belysningen

Inför kommande år ser vi på möjligheter att få fler flickor att stanna kvar i högre årskurser och en analys pågår av ett yrkesutbildande inslag.

Länkar till mer information:

eLearning Africa Report 2019 page 147 – data about Liberia