854 skolelever får stipendium 2015 & Tack till givare under 2015 !

Utbildningsfonden har beslutat att öka antalet elever som får skola och skoluniform betald under 2015 till totalt 854 härliga elever (från tidigare beslutade 567 elever). Ebolan slog till stor del bort ekonomin i Liberia. Då var man redan ett av världens fattigaste länder. Målet med stipendieinsatsen är att göra det möjligt för fler att gå i skolan – inte tvingas jobba. Men i vissa fall måste elever ändå jobba. Då har eftermiddagsskolan, som vissa skolor har, gjort det möjligt för fler att gå i skolan – och fler går nu i skolan på dessa skolor!

Stipendiestödet fördelar sig på följande skolor.
Todcad: 74 elever
Artis: 55 elever
Step of Faith: 94 elever
Dominic Hena: 244 elever
New Life: 226 elever
Benla: 54 elever
Calvary: 107 elever
Läs mer om varje skola på hemsidan.

Liberia's future president?

Kidsen i Liberia gillar det ni gör. De kämpar hårt med plugget.

I höst vill vi hjälpa andra skolor med skolbyggnader där det behövs eller renovera sådana som inte fungerar. Vi räknar med att kunna göra 2-5 projekt beroende på hur finansieringen går. Vi kan bygga en ny skola för ca 100.000:-, då är alla insatser stora!

Vi tackar var och en stort av följande personer, företag och organisationer som redan satsat på bästa investeringen under 2015 => möjliggör det här.     **Vi vet att det kommer fler ! **

Erik Mitteregger, Tedde Jeansson Sr, Risto Silander gm Varenne AB, Erik Salén gm Largus AB, Peter Henning gm Youni AB, Max Mitteregger gm Mittkap AB, Mats Oretorp, Anna-Brita Henning, Tidaholms Rotary, Ulf Helles & vänner, Jenny Reithner, Ingrid&Stefan Loeb, Marianne Sjövall, Amelie Planck, Lotten Zetterström, Helen Eriksson, Linda Lidman, Susanne Ellingsworth, Magdalena Holm, Pia Grönberg, Brödralogen 174 Carpe Diem, Österåker-Östra Ryds Församling, Nils Oretorp, Olle Loeb, Linda Burenius Magnusson, Säbykyrkans Församling, Asbjörn Nejman,  Skara Inner Wheel Club, Gert och Susi Henning, Petter Börsum till Kajsa, Åsa Uddén, Emilia Bjerlestam, Lars-Erik Rosberg, Thomas Johannesson, Petter Hjukström…..(och här stöttar man på bankgirot 876-6834).

Vill du också vara med och göra en stor insats för Liberias unga är bankgirot 876-6834.
Alla belopp gör stor skillnad.

Stort tack till alla som rivstartat 2015 !