Omkanalisering av stöd till Cape Mount & Rosling på Agenda

Ebolan brinner fortfarande på olika ställen i Liberia. I Cape Mount i nordvästra Liberia har senaste tiden ett Ebola-utbrott skett (se artikeln här från FrontpageAfricaOnline). Vi har bedömt att vår insats i Margibi kan avslutas och att vi bäst omkanaliserar en del av stödet som finns kvar till Cape Mount med start senare i veckan.  Dit också betalningar som kommit senaste veckan kommer användas. Vi ska utnyttja möjligheten att vara flexibel och kunna styra dit det behövs just nu. Beslutet är fattat baserat på aktuell info på plats i Liberia. Innehållet är och upplägget är detsamma: klorin och tvål för att förebygga vidare spridning, och ris och olja för att förbättra matläget för de mest utsatta.

CapeMount Info

Igår var även Hans Rosling på SVTs: agenda och berättade live om hur det går, se den här. Han beskriver precis som alla andra att faran är långt ifrån över, men att det händer mycket nu. Det var som alltid en jordnära intervju från verkligheten – denna gång i hans kontor i Liberia.