Lofas utdelning 27-30 Oktober och nästa region blir..

Bilderna från Lofa visades i förra inlägget. Här är summeringen på vilka delar i Lofa som fått vad under 27-30 Oktober. Lofa utökades i tid och omfattning.

Utdelning 27-30 Oct Lofa

Nästa region för stöd blir Margibi. Det är en region som har en hel del fall och där behovet är stort för att bekämpa smittspridningen. Valet baseras på kontakter med lokala Ebola task forces m fl, samt även WHOs officiella rapport från 31a Oktober (källa till bilden). Starten blir i början på nästa vecka och allt stöd som kommit in t o m Fredag 31 Oktober kommer att vara med i det projektet. Så här såg en summering av officiella siffrorna ut – notera att många bedömer att det finns ett stort mörkertal i dessa siffror.

WHO 31 Okt Liberia