Inget mer bäckvatten! Nu finns det brunnsvatten i byn Sigisu !

Byn Sigisu ligger längst in i den tropiska delen av Lofa i nordvästra Liberia. 2016 byggde vi en fin skola där som fick fler barn till skolan. Det var ett svårt projekt, där bl a en bro fick byggas av lokala byn för att kunna få dit byggmaterialet. Vägen är mer lik en stig som måste huggas ut löpande för att inte växa igen. Läs mer om det här.

Som vi skrev i januari hade Sigisu hittat vatten (se här). Nu har det skett mer! Sigisu-byn har inte haft tillgång till rent vatten. De har varit beroende av bäckvatten som inte är rent eller säkert. Igår 22/4-22 har hela byn fått rent vatten, tack vare en brunn som handgrävts (!) och installerats fint med pump, av en lokal entreprenör. Innanför det handgrävda djupa hålet, sätts det ner cementtrummor och pumpen med sina rör sätts på. Runt allt täcks det fint inkl en mur för att inte något ska kunna förorena området och hålet. Byns medlemmar har hjälp till med eget material och arbete!

Tack till alla som stöttar!! Nu har alla skolbarn och deras familjer rent vatten!

Och tack till alla i lokala byn Sigisu för ett stort engagemang och deltagande i arbetet. Om du vill se var Sigisu ligger, så kan du flyga dit som en fågel i den här lilla filmen 🙂