I år blir det en annan inriktning på projekten

Baserat på besök och analys under hösten*) ska vi jobba med förbättrande projekt på de skolor vi byggt i Lofa senaste åren, istället för att bygga nya skolbyggnader. Vi ska göra massa. Gillar Du det vi gör, uppskattar Liberias kids Ditt stöd på swish 123 618 18 20, eller bg 876-6834. Hela gåvan går till projekten.

Etablera kvällsundervisning för vuxna och ungdomar som inte gått eller slutat (totalt ca 20.000:-)

  • Den här är redan igång på flera skolor sedan en månad. Det blir spännande att se hur många som ansluter. Det är redan mer än 100 st som börjat 🙂

Ge stipendium till de 10-20% som mest behöver det, ca 200-400 elever (totalt ca 60.000-120.000)

  • För att de mest fattiga som inte annars går i skolan ska börja & för att förbättra skolornas intäktsbas för lärarlöner. Kostar 300:-/elev/år inkl skoluniform

Skollån till skolor för lärarlöner  (totalt 60.000:-)

  • För att garantera att lärarna får löner allteftersom föräldrar betalar sin skolavgift. Vi kommer ge ett lån till skolorna för att brygga perioden på några månader.

Byggande av 6 st brunnar vid skolor (totalt ca 260.000:-)

  • Tyvärr används bäckvatten eller så är det långt till en brunn. Det ger törst, sämre förutsättningar för inlärning och även hälsoproblem vid dåligt vatten.

Datorstödd undervisning på 3 st skolor (totalt ca 190.000:-)

  • Tänk dig att en elev får tillgång till tusentals timmars kvalitetsundervisning på en plats där lärarna inte har hunnit bli så bra ännu & internet saknas. Allt i en surfplatta eller en liten dator. Vi ska testa på 3 st skolor. Samtidigt sätter vi upp solcellspaket som klarar att hantera en sån undervisningssal. Vi använder den här etablerade produkten som är fullmatad med kunskap: https://worldpossible.org/rachel

—-

*) Analysens slutsats är att Liberias ekonomi i år är så dålig (från tidigare usel nivå), att betydligt färre barn är i skolorna och det finns en risk att undervisningskvaliteten går ner rejält, när lärarlöner saknas. Därför vill vi i år fokusera på att säkra kvaliteten och att få tillbaka många barn till skolorna. Vår målsättning är alltid att byarna så självständigt som möjligt ska ta ansvaret för skoldriften. De har alltid tagit stort ansvar sedan byggnationerna gjordes. Men i år har de helt enkelt ingen chans. Därför gör vi så här i år. Vi vill även försöka höja undervisningskvaliteten. Därför fokuserar vi på vatten och nya grepp för bättre undervisning. Vi är mycket stolta över att allt fler skolor även nu används kvällstid för vuxna.

Glada elever

Momolu vid skolbarnens vattenkälla. Vacker, men inte så lockande som vattentäkt.

Kvällsundervisning för vuxna med solcellsljus på plats. Skolan används kvällstid.