Försenade slutrapporter från projekt

Vi har tyvärr ännu inte kunna slutsummera de projekt som drivits under våren. Vi återkommer så snart vi har den informationen. Vår princip är att inte initiera nya projekt innan tidigare projekt är avslutade.