Skolan New Life fick ny byggnad = succe! Hundratals nya elever !!!

Registeringen i skolorna i Liberia har pågått för fullt efter öppnandet efter Ebolan. Förra året byggde Utbildningsfonden en ny skolbyggnad till New Life.  Idag har vi fått informationen att skolan nu kunnat öka med hundratals elever!!! Behovet lokalt av skola har varit stor, eftersom skola i närområdet saknas.

Skolbyggnationsprojektet kostade totalt ca 120 000:–
Det tycker vi är bra utväxling för insatta pengar!

Så här såg det ut före och när skolan byggdes.

School building

En gammal skolbyggnad.

En ny skola med 6 st klassrum

En ny skola med 6 st ytterligare klassrum byggs

Här kan du läsa mer om skolan.