Stöd och artiklar i Stockholm tack vare paret Rosberg !

Maj och Lars-Erik Rosberg har varit verksamma på YMCA i Liberia på 70-talet. De har varit med själva med ett generöst stöd i satsningen mot Ebolan. De har uppmuntrat vänner, bekanta och medlemmar i en annan ideell förening att stötta.  Nu har de t o m nått ut i hela Waxholm och Österåkers kommun i lokaltidningen. Det är precis ett sånt stöd som ger snabb hjälp och ger möjlighet att visa bilder från stöd till Liberia.

Stort tack till Maj och Lars-Erik och lokalpressen som ger utrymme för goda handlingar!

Mitt i Östra Roslagen