Mer om Grand Bassa & transporter kräver kanoter

Liberia är uppdelat i 15 counties som i sin tur är uppdelade i sammanlagt 90 district. En av de äldsta counties är Grand Bassa. Huvudstad i Grand Bassa är staden Buchanan som ligger beläget längs den liberianska kusten. Buchanan är känd för sin hamn som varit mycket viktig för Liberiansk handel. Hamnen förstördes under inbördeskriget men har restaurerats och tagits i bruk igen. Av Liberias ca 4,2 miljoner invånare bor cirka en kvarts miljon människor i Grand Bassa utspritt på cirka 7900 km2. Tillgängligheten från huvudstaden Monrovia till Buchanan är i liberianska mått mätt bra. Däremot är tillgängligheten ut till landsbygden betydligt svårare.

Det är också i två av dessa mer otillgängliga distrikt 1 och 2 i Grand Bassa som vi nu väljer att lägga halva summan av insamlingen från Ebola 2. Samhällen i dessa områden har drabbats hårt och hjälpen är således akut. Området går inte att nå via huvudvägen mellan huvudstaden Monrovia och Buchanan utan vi måste åk in via Margibi och Bong County för att nå områdena (se karta). En del av förnödenheterna kommer att behöva fraktas via kanoter för att vägar saknas. Utbildningsfonden.org är genom sina skolprojekt redan aktiva i Grand Bassa och det känns därför naturligt för oss att rikta hjälpen till detta område.

När denna del är klar kommer vi rikta in andra hälften av Ebola 2 insamlingen i Lofa County. Lofa är med sina nästan 10 000 km2 och ca 270 000 invånare uppdelat i 6 distrikt. Lofa ligger otillgängligt och har drabbats hårt av Ebola. Mer information om denna insats kommer i slutet av veckan.