Ebola fas 2 – Grand Bassa – 17 844 flaskor klorin, 65.000 portioner ris etc.

I helgen har projektering skett. Knappt halva budgeten används för Grand Bassa (resten till Lofa County). De hårt drabbade avlägsna distrikten 1 och 2 i Grand Bassa kommer att få nedanstående (se tabellen). Som ni ser är det en stor insats med allt från ca 18.000 flaskor klorin, till 65 000 portioner ris mm.

De leverereras ut av vår partner på plats, i samarbete med de lokala myndigheternas s k ”Ebola Task forces” som kommer visa vilka som är i störst behov av hjälp. Vi kommer berätta mer om regionerna vi stödjer i ett nytt inlägg.

Som ni ser är det en imponerande storlek på den här leveransen. Ni som stött kan själva se vad stödet lett till (1 USD är ca 7.20:-)

Items Quantity Comment Cost per Item (USD) Amount USD
Buckets – hand wash model 510 pcs 12 6120
Chlorine/24 small bottle  473 cart. 11 352 small size bottles 16 7568
Chlorine/12 medium bottle  541 cart. 6 492 medium size bottles 14 7574
Pop tide soap – cartoon  333 cart. 9 2997
Rice/25kg bag  206 bags Approximately
65 000 portions rice
17 3502
Oil, container=3 gallons= 11.4litre  161 cont 1835 liters
vegetable oil
14 2254
Transport Truck/gas/ personell 1785
 TOTAL:
USD 31800