Hela Kroppen utmanar andra företag inom friskvård och fysioterapi

Medarbetarna på Hela Kroppen stöder med 12 000:- och säger….

Gör som vi, bidra till att stoppa ebolan NU!!  Hela Kroppen Fysioterapi

logo Hela kroppen

Hela Kroppen Fysioterapi och Friskvård AB är ett företag I Stockholm inom fysioterapi och friskvård som grundades 1991. Här arbetar 17 fysioterapeuter med både bred och specifik kompetens inom olika områden. Många av oss har lång yrkeserfarenhet och vi fortbildar oss kontinuerligt samt uppdaterar oss med den senaste forskningen och utvecklingen inom vårt yrkesområde. Vi har 7 specialistfysioterapeuter i områdena idrottsmedicin, ortopedi, psykosomatik och OMT. Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting och samarbetar med de flesta försäkringsbolag. Hela Kroppen Fysioterapi och Friskvård AB är miljödiplomerad enligt Stockholms läns landsting för mindre vårdgivare. Vi ska tillhandahålla sjukgymnastik och fysioterapi på ett sådant sätt att kundernas och personalens hälsa och livsmiljö

—-  VI ANTAR UTMANINGEN —

Här kommer nästa företag synas – var tidig då hjälpen behövs mest och syns mest…