2014

2014 var ett svårt år för Liberia när världen största Ebola-katastrof drabbade Västafrika. För Utbildningsfonden betydde det att vi förutom ett flertal  skolprojekt även genomförde ett snabbt stort intensivt projekt för att bekämpa Ebolan.

Läs summeringen av 2014 SVENSKA UTBILDINGSFONDEN FÖR LIBERIA 2015 v1-00 (klicka på länken). Allt i bild, text och alla viktiga insatser vi tillsammans gjorde.

thank you

Annonser